25.11.2021 13.56
Vanhat kuvat
 

Koolla Kivikylän kioskilla

image

La­pin Ki­vi­ky­län ki­os­ki kiin­nos­ti nuo­rem­paa vä­keä 1950-lu­vul­la. Ku­vas­sa taim­mai­se­na on ki­os­kin­pi­tä­jä Pent­ti Laak­so­nen ja ky­län lap­sis­ta ja nuo­ris­ta ovat ki­os­kil­le ko­koon­tu­neet Juk­ka Lam­mi­nen (yl­hääl­lä oik.), Pert­ti Lam­mi­nen, Heik­ki Lam­mi­nen, Rai­mo Hei­no, Rei­no Vai­ma­la, Ju­ha­ni Jo­ki­nen (al­haal­la oik.), Rau­no Lam­mi­nen, Jar­mo Jo­ki­nen, Erk­ka Lam­mi­nen, Ar­to Lam­mi­nen ja Ai­mo Hei­no.

Ota kantaa