20.6.2020 16.00
Vanhat kuvat
 

Naarjoen koulu miltei sata vuotta sitten

image

Eura | Kaarina Ruohola lähetti lehteen ryhmäkuvan, joka on otettu 1920-luvun lopulla Naarjoen koulun rappusilla.

Kou­lul­la on käyn­nis­sä juh­la­ti­lai­suus, kos­ka oven­pie­liä ko­ris­taa ha­vu­köyn­nös. Oi­ke­an­puo­lei­nen hen­ki­lö on Naar­jo­en kou­lun opet­ta­ja. Taus­tan kou­lu­ra­ken­nus on Mäki-Rau­vo­lan van­ha talo, joka pu­ret­tiin uu­den kou­lu­ra­ken­nuk­sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen vuon­na 1930.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram