7.5.2021 13.47
Vanhat kuvat
 

Pian purettava Panelian vanha koulu loistonsa päivinä

image

Eu­ra | Pa­ne­li­a­lai­nen Tar­ja Heik­ki­lä lä­het­ti toi­mi­tuk­seen ku­van, joka hä­nel­le ker­ro­tun mu­kaan on otet­tu äi­tien­päi­vä­juh­lan yh­tey­des­sä joko so­ta­vuo­si­na tai heti so­dan jäl­keen. Pa­ne­li­an kou­lu val­mis­tui vuon­na 1939, jo­ten se on ku­vas­sa mel­ko uu­si. Nyt kou­lu­ra­ken­nus on saa­nut pur­ku­tuo­mi­on.

– Ku­vas­ta löy­tyy muun mu­as­sa isä­ni äi­ti Sai­ma Heik­ki­lä oi­ke­al­la ole­vas­sa ryh­mäs­sä etu­ri­vis­sä vaa­le­as­sa klän­nin­gis­sä. Hä­nen ol­kan­sa yli va­sem­mal­la kat­se­lee Ag­da Mä­ke­lä, seu­raa­va­na va­sem­mal­la sei­soo Ai­li Juu­se­la, jon­ka edes­sä ole­va tyt­tö on An­ja Juu­se­la, myö­hem­min Nie­mi­nen, hän ker­too tie­to­jaan ku­vas­ta.

Ota kantaa