8.1.2021 10.02
Vanhat kuvat
 

Tunnistatko hiihtäjiä Pyhäjärven jäällä?

Niilo Ojala

image

Säkylä | Sotien jälkeen erilaiset kuntien väliset hiihtokilpailut kuten Pyhäjärven ympärihiihdot ja naapurikuntien väliset hiihtoviestit kukoistivat. Kuvan nuoret naiset osallistuivat hiihtoviestiin vuonna 1948, ja säkyläläinen valokuvaaja Niilo Ojala ikuisti järven suunnasta saapuneet naiset juuri ennen viestin vaihtoa.

Hiih­tä­jiä ei ole Sä­ky­läs­sä tun­nis­tet­tu, jo­ten voi hy­vin olet­taa, et­tä hiih­tä­jät oli­si­vat­kin ko­toi­sin jos­ta­kus­ta naa­pu­ri­kun­nas­ta. Jos joku tun­nis­taa hiih­tä­jät, tie­don voi­si il­moit­taa esi­mer­kik­si säh­kö­pos­til­la pia.mat­ti­la-lon­ka@sa­ky­la.fi tai nu­me­roon 044-740 7310.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram