11.4.2022 13.37
Vanhat kuvat
 

Vähä-Säkylän koululaisia

image

Tämä var­sin ajan­koh­tai­nen kuva on vuo­del­ta 1941, jol­loin Suo­mi tais­te­li it­se­näi­syy­des­tään. Ku­vas­sa äi­ti­ni Rit­va Mäki on kou­lu­ka­ve­rei­den­sa kans­sa ke­rää­mäs­sä pel­lol­ta ru­kiin täh­kiä, joi­ta oli va­ris­sut vil­jan kor­juus­sa. Pie­net kou­lu­lai­set­kin kan­toi­vat kor­ten­sa ke­koon yh­tei­sis­sä tal­kois­sa. Ruu­as­ta ja mo­nes­ta muus­ta­kin oli tuol­loin kova pula.

Meil­le hy­vään elin­ta­soon tot­tu­neil­le suo­ma­lai­sil­le ruu­an saan­ti on it­ses­tään­sel­vyys. Maa­ta­lous on täl­lä het­kel­lä suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa. Kus­tan­nuk­set nou­se­vat, mo­nel­la ti­lal­la ei ole va­raa tuo­tan­to­pa­nok­siin. Mitä jos tä­hän pääl­le is­ki­si vie­lä ka­to­vuo­si?

Ol­li Mäki

Ota kantaa