Toimittajalta
Juha
 
Kaita-aho
juha.kaita-aho@alasatakunta.fi
22.6.2023 6.45

Kuikan huuto järvellä

Koko pit­kän tal­ven odo­tin tätä: aje­le­mis­ta ke­säil­ta­na su­vun ke­sä­mö­kil­le – sin­ne, mis­sä olen sa­to­ja suvi-il­to­ja viet­tä­nyt. 

Ri­tu­aa­li on ai­na sama: En­sin äm­pä­reil­lä vet­tä pa­taan lai­tu­rin­no­kas­ta, sit­ten pui­ta lii­te­ris­tä, van­hem­pien vii­va­suo­rik­si ra­ken­ta­mis­ta pi­nois­ta. Pi­me­äs­sä sau­nas­sa aset­te­len hal­ko­ja pe­sään ja hä­tis­te­len hyt­ty­siä nis­kas­ta­ni. Ei se täl­lä­kään ker­ral­la syty laa­kis­ta.

Ähel­lys pal­ki­taan maa­il­man par­hail­la löy­lyil­lä. Kiu­as si­hah­taa ja kos­tea löy­ly le­vi­ää hi­taas­ti sau­nan hä­mä­rään. Pih­ka pok­suu kuu­si­ha­lois­sa ja koi­vu­vih­dat tuok­su­vat. Mie­tin jäl­leen ker­ran: pi­täi­si pyy­tää isää opet­ta­maan vih­dan teon sa­lat.

Su­ri­see. Ki­ma­lai­nen rä­pis­te­lee la­sia vas­ten ja ko­et­taa pa­e­ta kuu­muut­ta. Avaan ik­ku­nan ja pääs­tän pör­ri­äi­sen va­pau­teen jat­ka­maan töi­tään. Hen­gi­tän ke­säil­taa, joka tuok­suu sa­teen kas­te­le­mal­ta nur­mel­ta. Kir­jo­siep­po jut­te­lee pih­la­jan ok­sal­la, ran­ta­si­pi ki­mit­tää ran­nas­sa, ka­la­lok­ki kai­lot­taa jo­tain ja leh­mä mö­räh­tää kau­em­pa­na. Luon­non ää­net kar­kot­ta­vat vii­mei­set­kin ki­rey­det ke­hos­ta. Kii­tän mie­les­sä­ni naa­pu­rei­ta, jot­ka ei­vät ole tuo­neet pie­nel­le met­sä­jär­vel­le ve­sis­koot­te­rei­ta tai mui­ta ko­nei­ta tu­ho­a­maan ke­säil­lan kon­sert­tia.

Kui­kan huu­to kan­tau­tuu jär­vel­tä. (Taas ne ovat tääl­lä). Mys­ti­sen kau­nis ää­ni vie jon­ne­kin ai­ko­jen taa: tuo­ta sa­maa huu­toa on kuun­nel­lut tääl­lä su­ku­pol­vi toi­sen­sa jäl­keen. Se on kai­ku­nut jyr­kis­tä ran­ta­kal­li­ois­ta jo en­nen kuin tääl­lä oli yh­tään ke­sä­mök­kiä – tai ih­mis­tä kuu­le­mas­sa.

Pu­lah­dus lai­tu­ril­ta vil­poi­seen ve­teen pa­laut­taa lä­hem­mäs tätä päi­vää. Vesi on rus­keh­ta­vaa, met­sä­o­jien mu­ka­naan kul­jet­ta­man hu­muk­sen täyt­tä­mää. Muis­te­len van­han kan­san ker­to­muk­sia, joi­den mu­kaan tä­mä­kin läh­tei­käs jär­vi on jos­kus ol­lut kir­kas­ve­ti­nen. Mi­nun ai­ka­na­ni se ei ole sitä enää ol­lut, jo­ten en osaa ol­la ko­vin su­rul­li­nen.

Toi­von vain, et­tei tila täs­tä enää huo­no­ne: et­tei jär­vi kas­va um­peen ja si­ni­le­vä pi­laa las­ten leik­ke­jä ran­nas­sa. Kaik­ki lie­nee enem­män tai vä­hem­män hy­vin niin kau­an kuin ka­ruil­la jär­vil­lä viih­ty­vät kui­kat pa­laa­vat ai­na ke­vääl­lä ta­kai­sin.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram