Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
8.12.2020 10.26

Herkkuja Vilman tapaan: Mehevä kinkkupiirakka

Perinteinen kinkkupiirakka on helppo ja takuuvarma suolainen kahvipöydän tarjottava. Kinkkupiiras nautittuna raikkaan salaatin kanssa on myös tarpeeksi ruokaisa esimerkiksi lounaalle.

Tässä oh­je hy­vin pe­rin­tei­sel­le kink­ku­pii­ra­kal­le. Täyt­teen raa­ka-ai­nei­ta saa hel­pos­ti muo­kat­tua omaan suu­hun so­pi­vak­si. Esi­mer­kik­si pur­jo, au­ra­juus­to ja kir­sik­ka­to­maa­tit so­pi­vat hy­vin täyt­tee­seen. Oh­jeen ai­ne­so­sat tup­laa­mal­la saat kink­ku­pii­ra­kas­ta uu­ni­pel­lil­li­sen ko­koi­sen.

Poh­ja:

100 g voi­ta

2,5 dl veh­näjau­ho­ja,

1 tl suo­laa

1 tl lei­vin­jau­het­ta

3 rkl vet­tä

Täyte:

1 prk (180 g) rans­kan­ker­maa

3 ka­nan­mu­naa

1 pus­si (150 g) Em­men­tal-juus­to­raas­tet­ta,

mus­ta­pip­pu­ria

200 g pal­vi­kink­kua

1 pap­ri­ka

2 suo­la­kurk­kua

1 si­pu­li

1) Val­mis­ta poh­ja. Voi­te­le pyöreä pii­rak­ka­vuo­ka. Se­koi­ta jau­hot ja lei­vin­jau­he kes­ke­nään. Nypi peh­meä voi ja jau­hot se­kai­sin. Lisää jouk­koon vesi ja suo­la. Pai­ne­le tai­ki­na pii­rak­ka­vuo­an poh­jal­le ja reu­noil­le ta­sai­ses­ti.

2) Val­mis­ta täyte. Se­koi­ta ka­nan­mu­nat, rans­kan­ker­ma, juus­to­raas­te ja mus­ta­pip­pu­ri kes­ke­nään. Leik­kaa kink­ku, pap­ri­ka, suo­la­kurk­ku ja si­pu­li pie­nik­si kuu­ti­oik­si. Voit ha­lu­tes­sa­si kuul­lot­taa si­pu­lia het­ken pan­nul­la, saa­dak­se­si ma­kua hie­man mie­dom­mak­si. Lisää kuu­ti­oi­tu kink­ku ja kas­vik­set poh­jan päälle. Kaa­da vie­lä päällim­mäisek­si ka­nan­mu­na-rans­kan­ker­ma-seos. Pais­ta pii­rak­kaa 175-as­tei­ses­sa uu­nis­sa noin 45 mi­nuut­tia. Pii­rak­ka on val­mis kun sen täyte on hy­vin jähmet­ty­nyt ja pin­ta kau­niin väri­nen.

Oi­kein mu­ka­vaa jou­lu­no­do­tus­ta!

-Vil­ma

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram