Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
13.10.2020 6.15

Herkkuja Vilman tapaan: Suussa sulavat porkka­na­kak­ku­muf­finit ja suolaiset ruisnapit

Perinteinen porkkanakakku on monen suosik­ki­lei­von­nainen. Kakku on helppo muokata myös muffineiksi, jolloin se kypsyy hieman nopeammin, ja jokaiselle on helppo valmistaa oma koristeltu annospala.

Pe­rin­tei­seen kuor­rut­tee­seen voi ha­lu­tes­saan lisätä esi­mer­kik­si hie­man sit­ruu­nan me­hua, jot­ta saa hie­man kir­peämmän maun. Pork­ka­na­muf­fi­nien ka­ve­rik­si kah­vi­pöytään so­pi­vat eri­no­mai­sen hy­vin ruis­na­pit suo­lai­sil­la täyt­teil­lä. Kink­ku- ja lo­hi­täyt­teet tuo­vat ta­sa­pai­noa ma­ke­an muf­fi­nin rin­nal­le.

Porkka­na­kak­ku­muf­finit:

Poh­ja:

4 ka­nan­mu­naa

3 dl so­ke­ria

3 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2 rkl ka­ne­lia

5 dl pork­ka­na­raas­tet­ta

150 g voi­ta

Kuor­ru­te:

1 prk (250 g) mas­car­po­ne-juus­toa

100 g voi­ta

3 dl to­mu­so­ke­ria

2 dl vis­pi­ker­maa

1) Lai­ta uu­ni lämpe­ne­mään 200 as­tee­seen. Su­la­ta voi ja an­na jäähtyä. Raas­ta pork­ka­nat hie­nok­si raas­teek­si. Vat­kaa ka­nan­mu­nat ja so­ke­ri kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta kui­vat ai­neet kul­hos­sa. Lisää voi­su­la, pork­ka­na­raas­te ja kui­vat ai­neet muna-so­ke­ri­vaah­toon va­ro­vas­ti se­koit­ta­en. An­nos­te­le tai­ki­na muf­fi­ni­vuo­kiin. Tai­ki­nas­ta tu­lee noin 12 isoa tai 24 pie­nem­pää muf­fi­nia. Pais­ta muf­fi­nei­ta uu­nin kes­ki­ta­sol­la noin 20–30 mi­nuut­tia hie­man muf­fi­nien koos­ta riip­pu­en. Jäähdytä hy­vin.

2) Val­mis­ta kuor­ru­te. Vat­kaa ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Vat­kaa toi­ses­sa kul­hos­sa peh­meä voi ja to­mu­so­ke­ri vaah­dok­si. Lisää voi-so­ke­ri­vaah­toon mas­car­po­ne-juus­to ke­vy­es­ti vat­ka­ten. Se­koi­ta ker­ma­vaah­to va­ro­vas­ti käännel­len voi-so­ke­ri-mas­car­po­ne­se­ok­seen. Pur­soi­ta kuor­ru­te jäähty­nei­den muf­fi­nien päälle ja ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la. It­se käytin ko­ris­te­lus­sa tällä ker­taa kel­tai­sen sävyi­siä strösse­lei­tä.

Ruisnapit

Kink­ku­täyte:

150 g kink­kua

1prk (200 g) ruo­ho­si­pu­li­tuo­re­juus­toa

noin 50 g suo­la­kurk­kua mus­ta­pip­pu­ria

Sa­vu­lo­hi­täyte:

150 g sa­vus­tet­tua loh­ta

1 prk (200 g) yrt­ti­tuo­re­juus­toa

rei­lus­ti tuo­ret­ta til­liä mus­ta­pip­pu­ria

puo­lik­kaan sit­ruu­nan mehu

1) Val­mis­ta kink­ku­täyte ruis­na­peil­le. Kuu­ti­oi kink­ku ja suo­la­kurk­ku pie­nik­si pa­loik­si. Se­koi­ta kul­hos­sa ruo­ho­si­pu­li­tuo­re­juus­to, kink­ku- ja suo­la­kurk­ku­kuu­ti­ot sekä hie­man mus­ta­pip­pu­ria. Ha­lu­tes­sa­si voit lisätä aa­vis­tuk­sen vet­tä, jot­ta täyt­tees­tä tu­lee hie­man löysem­pää. Pur­so­ta tai lu­si­koi täyte ruis­nap­pei­hin.

2) Val­mis­ta sa­vu­lo­hi­täyte ruis­na­peil­le. Se­koi­ta kul­hos­sa yrt­ti­tuo­re­juus­to, sa­vu­lo­hi, rei­lus­ti tuo­ret­ta til­liä hie­non­net­tu­na, puo­lik­kaan sit­ruu­nan mehu sekä hie­man mus­ta­pip­pu­ria. Pur­so­ta tai lu­si­koi täyte ruis­nap­pei­hin. Ha­lu­tes­sa­si voit käyt­tää ruis­nap­pien si­jaan esi­mer­kik­si saa­ris­to­lais­lei­pää.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram