Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
18.7.2020 12.15

Herkkuja Vilman tapaan: Vadelma-daim-kakku

Vilma Ketola

Perinteinen gluteeniton kaakaojauheella maustettu sokerikakkupohja sai tällä kertaa väliinsä vadelma- ja daim-suklaa-täytteet.

Va­del­man kir­peys ja daim-suk­laan ma­keus ta­sa­pai­noit­ta­vat lois­ta­vas­ti toi­si­aan. Tämä täy­te­pa­ri on jo it­ses­sään hur­maa­van her­kul­li­nen, mut­ta kun ka­kun pääl­le li­sää vie­lä peh­me­än va­nil­ja­kuor­rut­teen, on jo­kai­sen her­kut­te­li­jan sy­dän var­mas­ti val­loi­tet­tu!

Vadelma-daim-kakku

Poh­ja:

3 ka­nan­mu­naa

so­ke­ria

glu­tee­ni­ton­ta jau­ho­se­os­ta (esim. Sun­nun­tai)

2 rkl kaa­ka­o­jau­het­ta

Daim­täy­te:

200 g daim-suk­laa­ta

200 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

2,5 dl vis­pi­ker­maa

1 daim-suk­laa­pa­tuk­ka

(va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta)

Va­del­ma­täy­te:

4 lii­va­te­leh­teä

200 g va­del­ma­tuo­re­juus­toa

0,5 dl va­del­ma­so­set­ta

2,5 dl vis­pi­ker­maa

0,5 dl va­del­ma­me­hua

(va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta)

Kuor­ru­te:

5 dl vis­pi­ker­maa

200 g va­nil­ja­tuo­re­juus­toa

va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta

Kos­tu­tus ja ko­ris­teet:

noin 2 dl va­del­ma­me­hua

daim-suk­laa­ta

tuo­rei­ta va­del­mia

1. Val­mis­ta so­ke­ri­kak­ku­poh­ja. Pun­nit­se ri­ko­tut mu­nat ja ker­ro tu­los 0,7:llä. Näin saat las­ket­tua kuin­ka pal­jon tar­vit­set so­ke­ria ja jau­ho­ja. Pun­nit­se so­ke­ri kul­hoon ja vat­kaa mu­nien kans­sa kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si (vä­hin­tään 10 mi­nuut­tia). Li­sää jouk­koon pun­ni­tut veh­nä­jau­hot sekä kaa­ka­o­jau­he va­ro­vas­ti nuo­li­jal­la se­koit­ta­en. Kaa­da tai­ki­na voi­del­tuun 18 cm kak­ku­vuo­kaan. Pais­ta 175-as­tei­ses­sa uu­nis­sa ala­ta­sol­la noin 30-40 mi­nuut­tia uu­nin te­hos­ta riip­pu­en. Ku­moa kak­ku, kun poh­ja on hie­man jääh­ty­nyt. An­na poh­jan jääh­tyä.

2. Val­mis­ta daim­täy­te. Su­la­ta suk­laa ve­si­hau­tees­sa tai kat­ti­las­sa mie­dol­la läm­möl­lä. Pa­loit­te­le suk­laa­pa­tuk­ka kar­ke­ak­si rou­heek­si. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja jääh­ty­nyt suk­laa­su­la. Vaah­do­ta ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si toi­ses­sa kul­hos­sa. Nos­te­le vaah­do­tet­tu ker­ma suk­laa-tuo­re­juus­to-se­ok­seen ja se­koi­ta nuo­li­jal­la va­ro­vas­ti ta­sai­sek­si. Se­koi­ta mas­saan suk­laa­rou­he. Li­sää tar­vit­ta­es­sa va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta saa­dak­se­si mas­sas­ta hie­man jä­mä­käm­män. Siir­rä val­mis täy­te jää­kaap­piin odot­ta­maan.

3. Val­mis­ta va­del­ma­täy­te. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan kyl­mään ve­teen. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja va­del­ma­so­se. Vaah­do­ta ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si toi­ses­sa kul­hos­sa. Kuu­men­na kat­ti­las­sa va­del­ma­me­hu. Pu­ris­ta lii­va­te­leh­dis­tä yli­mää­räi­nen vesi pois ja li­sää peh­men­neet lii­va­te­leh­det kie­hu­van va­del­ma­me­hun se­kaan. Li­sää va­del­ma­me­hu-lii­va­te-seos ohu­e­na nau­ha­na hy­vin se­koit­ta­en va­del­ma-tuo­re­juus­to-se­ok­seen. Nos­te­le vaah­do­tet­tu ker­ma va­del­ma-tuo­re­juus­to-se­ok­seen ja se­koi­ta nuo­li­jal­la va­ro­vas­ti ta­sai­sek­si. Li­sää tar­vit­ta­es­sa va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta saa­dak­se­si mas­sas­ta hie­man jä­mä­käm­män. Siir­rä val­mis täy­te jää­kaap­piin odot­ta­maan.

4. Täy­tä kak­ku. Leik­kaa jääh­ty­nyt poh­ja kol­meen yh­tä pak­suun osaan. Kak­ku on hel­poin koo­ta ir­to­poh­ja­vuo­an reu­nuk­sen si­säl­le. Kos­tu­ta poh­ja ja li­sää poh­jan pääl­le daim­täy­te. Tee seu­raa­va väli sa­mal­la ta­val­la ja li­sää va­del­ma­täy­te. Kos­tu­ta myös pää­lim­mäi­sek­si tu­le­va poh­ja. An­na ka­kun hyy­tyä jää­kaa­pis­sa muu­ta­man tun­nin ajan en­nen kuor­rut­ta­mis­ta.

5. Val­mis­ta kuor­ru­te ja ko­ris­te­le kak­ku. Vat­kaa ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si ja se­koi­ta jouk­koon tuo­re­juus­to sekä va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta niin, et­tä kuor­ru­te on tar­peek­si jä­mäk­kää. Kuor­ru­ta kak­ku ja ko­ris­te­le mie­lei­sek­si.

– Vil­ma

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram