Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
18.7.2020 12.15

Herkkuja Vilman tapaan: Vadelma-daim-kakku

Vilma Ketola

Perinteinen gluteeniton kaakaojauheella maustettu sokerikakkupohja sai tällä kertaa väliinsä vadelma- ja daim-suklaa-täytteet.

Va­del­man kir­peys ja daim-suk­laan ma­keus ta­sa­pai­noit­ta­vat lois­ta­vas­ti toi­si­aan. Tämä täy­te­pa­ri on jo it­ses­sään hur­maa­van her­kul­li­nen, mut­ta kun ka­kun pääl­le li­sää vie­lä peh­me­än va­nil­ja­kuor­rut­teen, on jo­kai­sen her­kut­te­li­jan sy­dän var­mas­ti val­loi­tet­tu!

Vadelma-daim-kakku

Poh­ja:

3 ka­nan­mu­naa

so­ke­ria

glu­tee­ni­ton­ta jau­ho­se­os­ta (esim. Sun­nun­tai)

2 rkl kaa­ka­o­jau­het­ta

Daim­täy­te:

200 g daim-suk­laa­ta

200 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

2,5 dl vis­pi­ker­maa

1 daim-suk­laa­pa­tuk­ka

(va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta)

Va­del­ma­täy­te:

4 lii­va­te­leh­teä

200 g va­del­ma­tuo­re­juus­toa

0,5 dl va­del­ma­so­set­ta

2,5 dl vis­pi­ker­maa

0,5 dl va­del­ma­me­hua

(va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta)

Kuor­ru­te:

5 dl vis­pi­ker­maa

200 g va­nil­ja­tuo­re­juus­toa

va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta

Kos­tu­tus ja ko­ris­teet:

noin 2 dl va­del­ma­me­hua

daim-suk­laa­ta

tuo­rei­ta va­del­mia

1. Val­mis­ta so­ke­ri­kak­ku­poh­ja. Pun­nit­se ri­ko­tut mu­nat ja ker­ro tu­los 0,7:llä. Näin saat las­ket­tua kuin­ka pal­jon tar­vit­set so­ke­ria ja jau­ho­ja. Pun­nit­se so­ke­ri kul­hoon ja vat­kaa mu­nien kans­sa kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si (vä­hin­tään 10 mi­nuut­tia). Li­sää jouk­koon pun­ni­tut veh­nä­jau­hot sekä kaa­ka­o­jau­he va­ro­vas­ti nuo­li­jal­la se­koit­ta­en. Kaa­da tai­ki­na voi­del­tuun 18 cm kak­ku­vuo­kaan. Pais­ta 175-as­tei­ses­sa uu­nis­sa ala­ta­sol­la noin 30-40 mi­nuut­tia uu­nin te­hos­ta riip­pu­en. Ku­moa kak­ku, kun poh­ja on hie­man jääh­ty­nyt. An­na poh­jan jääh­tyä.

2. Val­mis­ta daim­täy­te. Su­la­ta suk­laa ve­si­hau­tees­sa tai kat­ti­las­sa mie­dol­la läm­möl­lä. Pa­loit­te­le suk­laa­pa­tuk­ka kar­ke­ak­si rou­heek­si. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja jääh­ty­nyt suk­laa­su­la. Vaah­do­ta ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si toi­ses­sa kul­hos­sa. Nos­te­le vaah­do­tet­tu ker­ma suk­laa-tuo­re­juus­to-se­ok­seen ja se­koi­ta nuo­li­jal­la va­ro­vas­ti ta­sai­sek­si. Se­koi­ta mas­saan suk­laa­rou­he. Li­sää tar­vit­ta­es­sa va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta saa­dak­se­si mas­sas­ta hie­man jä­mä­käm­män. Siir­rä val­mis täy­te jää­kaap­piin odot­ta­maan.

3. Val­mis­ta va­del­ma­täy­te. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan kyl­mään ve­teen. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja va­del­ma­so­se. Vaah­do­ta ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si toi­ses­sa kul­hos­sa. Kuu­men­na kat­ti­las­sa va­del­ma­me­hu. Pu­ris­ta lii­va­te­leh­dis­tä yli­mää­räi­nen vesi pois ja li­sää peh­men­neet lii­va­te­leh­det kie­hu­van va­del­ma­me­hun se­kaan. Li­sää va­del­ma­me­hu-lii­va­te-seos ohu­e­na nau­ha­na hy­vin se­koit­ta­en va­del­ma-tuo­re­juus­to-se­ok­seen. Nos­te­le vaah­do­tet­tu ker­ma va­del­ma-tuo­re­juus­to-se­ok­seen ja se­koi­ta nuo­li­jal­la va­ro­vas­ti ta­sai­sek­si. Li­sää tar­vit­ta­es­sa va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta saa­dak­se­si mas­sas­ta hie­man jä­mä­käm­män. Siir­rä val­mis täy­te jää­kaap­piin odot­ta­maan.

4. Täy­tä kak­ku. Leik­kaa jääh­ty­nyt poh­ja kol­meen yh­tä pak­suun osaan. Kak­ku on hel­poin koo­ta ir­to­poh­ja­vuo­an reu­nuk­sen si­säl­le. Kos­tu­ta poh­ja ja li­sää poh­jan pääl­le daim­täy­te. Tee seu­raa­va väli sa­mal­la ta­val­la ja li­sää va­del­ma­täy­te. Kos­tu­ta myös pää­lim­mäi­sek­si tu­le­va poh­ja. An­na ka­kun hyy­tyä jää­kaa­pis­sa muu­ta­man tun­nin ajan en­nen kuor­rut­ta­mis­ta.

5. Val­mis­ta kuor­ru­te ja ko­ris­te­le kak­ku. Vat­kaa ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si ja se­koi­ta jouk­koon tuo­re­juus­to sekä va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta niin, et­tä kuor­ru­te on tar­peek­si jä­mäk­kää. Kuor­ru­ta kak­ku ja ko­ris­te­le mie­lei­sek­si.

– Vil­ma

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram