Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
18.6.2020 6.05

Herkkuja Vilman tapaan: Mansikka-raparperi-brita & raparperitonic

Mansikka-raparperi-brita ja raparperitonic.

Mansikka-raparperi-brita ja raparperitonic.

Vilma Ketola

Perinteinen mansikka-brita on varmasti yksi kesän suosituimmista kakuista. Kun mukaan lisää vielä itse keitettyä raparperihilloa, on kesän suosikkikakku entistäkin herkullisempi.

Brita-ka­kun täyt­tee­nä on usein pelk­kää ker­maa vaah­do­tet­tu­na, mut­ta täl­lä ker­taa pää­tin lait­taa sen se­kaan myös hie­man man­sik­ka­rah­kaa sekä mas­car­po­ne-juus­toa. Al­ko­ho­li­ton kyl­mä­nä tar­joil­ta­va ra­par­pe­ri­to­nic so­pii iha­nas­ti läm­pi­miin ke­säil­toi­hin brita-ka­kun kans­sa nau­tit­ta­vak­si.

Mansikka-raparperi-brita

Ra­par­pe­ri­hil­lo:

500 g ra­par­pe­ria kuo­rit­tu­na

0,5 dl vet­tä

250 g hil­lo­so­ke­ria

Poh­ja:

150 g voi­ta su­la­tet­tu­na

3 dl glu­tee­ni­ton­ta jau­ho­se­os­ta

1,5 dl so­ke­ria

1,5 tl lei­vin­jau­het­ta

3 ka­nan­mu­nan kel­tu­ais­ta

1,5 dl mai­toa

Ma­ren­ki:

3 ka­nan­mu­nan val­ku­ais­ta

1,5 dl so­ke­ria

Täy­te:

5 dl vis­pi­ker­maa

1 prk (200g) maus­tet­tua man­sik­ka­rah­kaa

1 prk (250g) mas­car­po­ne-juus­toa

so­ke­ria

250 g man­si­koi­ta

1. Kei­tä ra­par­pe­ri­hil­lo. Pil­ko kuo­ri­tut ra­par­pe­rit kat­ti­laan ja li­sää vesi sekä hil­lo­so­ke­ri. Kuu­men­na kie­hu­vak­si vä­lil­lä ke­vy­es­ti se­koit­ta­en. Kei­tä ke­vy­es­ti po­reil­len noin 15 mi­nuut­tia. Jääh­dy­tä vä­lil­lä se­koit­ta­en.

2. Val­mis­ta brita-ka­kun poh­ja. Lai­ta uu­ni läm­pe­ne­mään 175 as­tee­seen. Yh­dis­tä kui­vat ai­neet kul­hos­sa. Li­sää kel­tu­ai­set, mai­to ja jääh­ty­nyt voi­su­la ja se­koi­ta ta­sai­sek­si. Le­vi­tä tai­ki­na noin 1 cm pak­sui­sek­si le­vyk­si lei­vin­pa­pe­ril­la vuo­ra­tul­le pel­lil­le.

3. Mit­taa val­ku­ai­set kul­hoon ja vat­kaa ko­vak­si vaah­dok­si (5–10 mi­nuut­tia). Li­sää so­ke­ri pie­nis­sä eris­sä hy­vin vat­ka­ten val­ku­ais­vaah­toon. Le­vi­tä val­ku­ais­vaah­to poh­ja­tai­ki­nan pääl­le ta­sai­ses­ti. Pais­ta uu­nin ala­ta­sol­la noin 20–30 mi­nuut­tia, kun­nes ma­ren­ki on saa­nut hie­man vä­riä ja poh­ja ir­to­aa hy­vin lei­vin­pa­pe­ris­ta. An­na poh­jan jääh­tyä.

4. Leik­kaa jääh­ty­nyt poh­ja­le­vy puo­lik­si ja val­mis­ta man­sik­ka­täy­te. Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Se­koi­ta jouk­koon mas­car­po­ne-juus­to ja man­sik­ka­rah­ka. Li­sää so­ke­ria oman maun mu­kaan tar­vit­ta­es­sa. Leik­kaa man­si­kat loh­koik­si.

5. Ko­koa kak­ku tar­joi­lu­a­lus­tal­le. Le­vi­tä poh­jan pääl­le en­sin puo­let ra­par­pe­ri­hil­los­ta ja sen jäl­keen puo­let man­sik­ka­täyt­tees­tä ja man­sik­ka­loh­kois­ta. Nos­ta toi­nen poh­ja edel­li­sen poh­jan sekä täyt­tei­den pääl­le ja lai­ta lo­put täy­te­ai­neet sen pääl­le sa­mal­la ta­val­la kuin edel­lä. Ko­ris­teek­si ka­kun pääl­le voit lait­taa ha­lu­tes­sa­si esi­mer­kik­si mar­jo­ja tai syö­tä­viä kuk­kia.

Raparperitonic (n.6 lasillista):

500 g ra­par­pe­ria kuo­rit­tu­na

5 dl vet­tä

8 rkl vaa­le­aa sii­rap­pia

1,5 dl sit­ruu­na­me­hua

8 dl to­nic-vet­tä

jäi­tä

1. Pil­ko kuo­ri­tut ra­par­pe­rit pie­nik­si pa­loik­si. Li­sää ra­par­pe­rit kat­ti­laan ve­den ja sii­ra­pin kans­sa. Kie­hau­ta seos ja an­na po­reil­la kah­den mi­nuu­tin ajan. Ota kat­ti­la pois le­vyl­tä ja an­na hau­tua kan­nen al­la noin tun­nin ajan. Sii­vi­löi seos ja an­na sen jääh­tyä hy­vin.

2. Li­sää kan­nuun rei­lus­ti jäi­tä. Kaa­da kan­nuun ra­par­pe­ri­lie­mi, sit­ruu­na­me­hu ja to­nic-vesi. Se­koi­ta hie­man. Tar­joi­le yh­des­sä man­sik­ka-ra­par­pe­ri-bri­tan kans­sa.

Ma­ke­aa ju­han­nus­ta kai­kil­le!

-Vil­ma

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram