Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
18.6.2020 6.05

Herkkuja Vilman tapaan: Mansikka-raparperi-brita & raparperitonic

Mansikka-raparperi-brita ja raparperitonic.

Mansikka-raparperi-brita ja raparperitonic.

Vilma Ketola

Perinteinen mansikka-brita on varmasti yksi kesän suosituimmista kakuista. Kun mukaan lisää vielä itse keitettyä raparperihilloa, on kesän suosikkikakku entistäkin herkullisempi.

Brita-ka­kun täyt­tee­nä on usein pelk­kää ker­maa vaah­do­tet­tu­na, mut­ta täl­lä ker­taa pää­tin lait­taa sen se­kaan myös hie­man man­sik­ka­rah­kaa sekä mas­car­po­ne-juus­toa. Al­ko­ho­li­ton kyl­mä­nä tar­joil­ta­va ra­par­pe­ri­to­nic so­pii iha­nas­ti läm­pi­miin ke­säil­toi­hin brita-ka­kun kans­sa nau­tit­ta­vak­si.

Mansikka-raparperi-brita

Ra­par­pe­ri­hil­lo:

500 g ra­par­pe­ria kuo­rit­tu­na

0,5 dl vet­tä

250 g hil­lo­so­ke­ria

Poh­ja:

150 g voi­ta su­la­tet­tu­na

3 dl glu­tee­ni­ton­ta jau­ho­se­os­ta

1,5 dl so­ke­ria

1,5 tl lei­vin­jau­het­ta

3 ka­nan­mu­nan kel­tu­ais­ta

1,5 dl mai­toa

Ma­ren­ki:

3 ka­nan­mu­nan val­ku­ais­ta

1,5 dl so­ke­ria

Täy­te:

5 dl vis­pi­ker­maa

1 prk (200g) maus­tet­tua man­sik­ka­rah­kaa

1 prk (250g) mas­car­po­ne-juus­toa

so­ke­ria

250 g man­si­koi­ta

1. Kei­tä ra­par­pe­ri­hil­lo. Pil­ko kuo­ri­tut ra­par­pe­rit kat­ti­laan ja li­sää vesi sekä hil­lo­so­ke­ri. Kuu­men­na kie­hu­vak­si vä­lil­lä ke­vy­es­ti se­koit­ta­en. Kei­tä ke­vy­es­ti po­reil­len noin 15 mi­nuut­tia. Jääh­dy­tä vä­lil­lä se­koit­ta­en.

2. Val­mis­ta brita-ka­kun poh­ja. Lai­ta uu­ni läm­pe­ne­mään 175 as­tee­seen. Yh­dis­tä kui­vat ai­neet kul­hos­sa. Li­sää kel­tu­ai­set, mai­to ja jääh­ty­nyt voi­su­la ja se­koi­ta ta­sai­sek­si. Le­vi­tä tai­ki­na noin 1 cm pak­sui­sek­si le­vyk­si lei­vin­pa­pe­ril­la vuo­ra­tul­le pel­lil­le.

3. Mit­taa val­ku­ai­set kul­hoon ja vat­kaa ko­vak­si vaah­dok­si (5–10 mi­nuut­tia). Li­sää so­ke­ri pie­nis­sä eris­sä hy­vin vat­ka­ten val­ku­ais­vaah­toon. Le­vi­tä val­ku­ais­vaah­to poh­ja­tai­ki­nan pääl­le ta­sai­ses­ti. Pais­ta uu­nin ala­ta­sol­la noin 20–30 mi­nuut­tia, kun­nes ma­ren­ki on saa­nut hie­man vä­riä ja poh­ja ir­to­aa hy­vin lei­vin­pa­pe­ris­ta. An­na poh­jan jääh­tyä.

4. Leik­kaa jääh­ty­nyt poh­ja­le­vy puo­lik­si ja val­mis­ta man­sik­ka­täy­te. Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Se­koi­ta jouk­koon mas­car­po­ne-juus­to ja man­sik­ka­rah­ka. Li­sää so­ke­ria oman maun mu­kaan tar­vit­ta­es­sa. Leik­kaa man­si­kat loh­koik­si.

5. Ko­koa kak­ku tar­joi­lu­a­lus­tal­le. Le­vi­tä poh­jan pääl­le en­sin puo­let ra­par­pe­ri­hil­los­ta ja sen jäl­keen puo­let man­sik­ka­täyt­tees­tä ja man­sik­ka­loh­kois­ta. Nos­ta toi­nen poh­ja edel­li­sen poh­jan sekä täyt­tei­den pääl­le ja lai­ta lo­put täy­te­ai­neet sen pääl­le sa­mal­la ta­val­la kuin edel­lä. Ko­ris­teek­si ka­kun pääl­le voit lait­taa ha­lu­tes­sa­si esi­mer­kik­si mar­jo­ja tai syö­tä­viä kuk­kia.

Raparperitonic (n.6 lasillista):

500 g ra­par­pe­ria kuo­rit­tu­na

5 dl vet­tä

8 rkl vaa­le­aa sii­rap­pia

1,5 dl sit­ruu­na­me­hua

8 dl to­nic-vet­tä

jäi­tä

1. Pil­ko kuo­ri­tut ra­par­pe­rit pie­nik­si pa­loik­si. Li­sää ra­par­pe­rit kat­ti­laan ve­den ja sii­ra­pin kans­sa. Kie­hau­ta seos ja an­na po­reil­la kah­den mi­nuu­tin ajan. Ota kat­ti­la pois le­vyl­tä ja an­na hau­tua kan­nen al­la noin tun­nin ajan. Sii­vi­löi seos ja an­na sen jääh­tyä hy­vin.

2. Li­sää kan­nuun rei­lus­ti jäi­tä. Kaa­da kan­nuun ra­par­pe­ri­lie­mi, sit­ruu­na­me­hu ja to­nic-vesi. Se­koi­ta hie­man. Tar­joi­le yh­des­sä man­sik­ka-ra­par­pe­ri-bri­tan kans­sa.

Ma­ke­aa ju­han­nus­ta kai­kil­le!

-Vil­ma

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram