Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
9.11.2020 9.19

Herkkuja Vilman tapaan: Jouluinen glögi-kaneli­juus­to­kakku

Kaneli sopii loistavasti glögin kaveriksi ja maukas piparkakkupohja täydentää tämän kakun makumaailman juuri sopivan jouluiseksi.

Kaneli sopii loistavasti glögin kaveriksi ja maukas piparkakkupohja täydentää tämän kakun makumaailman juuri sopivan jouluiseksi.

Vilma Ketola

Marraskuun alkaessa on jo hyvä kääntää katse kohti joulua ja alkaa suunnittelemaan erilaisia jouluherkkuja. Olen tehnyt monesti perinteistä glögi­juus­to­kakkua, mutta nyt oli aika keksiä perinteisen juustomassan tilalle, jotakin hieman erikoisempaa.

Ka­ne­li so­pii lois­ta­vas­ti glö­gin ka­ve­rik­si ja mau­kas pi­par­kak­ku­poh­ja täy­den­tää tä­män ka­kun ma­ku­maa­il­man juu­ri so­pi­van jou­lui­sek­si.

Poh­ja:

150 g pi­par­kak­ku­ja

80 g voi­ta

Ka­ne­li­täy­te:

5 lii­va­te­leh­teä

2 rkl vet­tä

2 prk (400 g) maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

5 dl vis­pi­ker­maa

3 rkl jau­het­tua ka­ne­lia

2 rkl va­nil­ja­so­ke­ria

1 dl vaa­le­aa sii­rap­pia

Glö­gi­kiil­le:

5 lii­va­te­leh­teä

2 rkl vet­tä

3 dl glö­gi­tii­vis­tet­tä

2 dl vet­tä

1) Val­mis­ta kek­si­poh­ja. Murs­kaa pi­par­ka­kut hie­nok­si mu­ruk­si. Su­la­ta voi ja se­koi­ta kek­si­mu­ru­jen kans­sa. Kiin­ni­tä lei­vin­pa­pe­ri tai kak­ku­poh­ja ir­to­poh­ja­vuo­an (hal­kai­si­ja 24-26 cm) poh­jal­le. Pai­ne­le kek­si-voi­se­os vuo­an poh­jal­le ta­sai­sek­si ker­rok­sek­si. Lai­ta poh­ja jää­kaap­piin odot­ta­maan täyt­teen teon ajak­si.

2) Val­mis­ta ka­ne­li­täy­te. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan kyl­mään ve­teen vä­hin­tään 10 mi­nuu­tik­si. Vat­kaa vis­pi­ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta toi­ses­sa kul­hos­sa tuo­re­juus­to, ka­ne­li, va­nil­ja­so­ke­ri ja sii­rap­pi ta­sai­sek­si mas­sak­si. Kie­hau­ta kat­ti­las­sa vesi. Pu­ris­ta lii­va­te­leh­det kui­vik­si ja liu­o­ta ne kie­hu­vaan ve­teen. Kaa­da lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na koko ajan se­koit­ta­en tuo­re­juus­to­mas­san jouk­koon. Li­sää myös ker­ma­vaah­to va­ro­vas­ti se­koit­ta­en mas­san jouk­koon. Le­vi­tä seos pi­par­kak­ku­poh­jan pääl­le. An­na hyy­tyä jää­kaa­pis­sa vä­hin­tään 4 tun­tia.

3) Val­mis­ta glö­gi­kiil­le. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan kyl­mään ve­teen vä­hin­tään 10 mi­nuu­tik­si. Kie­hau­ta 2 rkl vet­tä kat­ti­las­sa. Pu­ris­ta lii­va­te­leh­det kui­vik­si ja liu­o­ta ne kie­hu­vaan ve­teen. Se­koi­ta

glö­gi­tii­vis­te ja 2 dl vet­tä. Kaa­da lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na glö­gin jouk­koon koko ajan se­koit­ta­en. An­na se­ok­sen jääh­tyä het­ki jää­kaa­pis­sa. Se­ok­sen on ol­ta­va mah­dol­li­sim­man kyl­mää en­nen ka­kun pääl­le li­sää­mis­tä. Lu­si­koi glö­gi­se­os va­ro­vas­ti juus­to­mas­san pääl­le. Älä kaa­da kiil­let­tä suo­raan ka­kun pääl­le, et­tei se se­koi­tu juus­to­mas­san kans­sa. An­na ka­kun hyy­tyä jää­kaa­pis­sa vie­lä vä­hin­tään nel­jä tun­tia tai mie­luus­ti yön yli.

4) Ir­ro­ta hyy­ty­nyt kak­ku va­ro­vas­ti vuo­as­ta. Ko­ris­te­le kak­ku ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la. It­se käy­tin ko­ris­tei­na täl­lä ker­taa tum­maa- ja val­ko­suk­laa­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram