Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
9.11.2020 9.19

Herkkuja Vilman tapaan: Jouluinen glögi-kaneli­juus­to­kakku

Kaneli sopii loistavasti glögin kaveriksi ja maukas piparkakkupohja täydentää tämän kakun makumaailman juuri sopivan jouluiseksi.

Kaneli sopii loistavasti glögin kaveriksi ja maukas piparkakkupohja täydentää tämän kakun makumaailman juuri sopivan jouluiseksi.

Vilma Ketola

Marraskuun alkaessa on jo hyvä kääntää katse kohti joulua ja alkaa suunnittelemaan erilaisia jouluherkkuja. Olen tehnyt monesti perinteistä glögi­juus­to­kakkua, mutta nyt oli aika keksiä perinteisen juustomassan tilalle, jotakin hieman erikoisempaa.

Ka­ne­li so­pii lois­ta­vas­ti glö­gin ka­ve­rik­si ja mau­kas pi­par­kak­ku­poh­ja täy­den­tää tä­män ka­kun ma­ku­maa­il­man juu­ri so­pi­van jou­lui­sek­si.

Poh­ja:

150 g pi­par­kak­ku­ja

80 g voi­ta

Ka­ne­li­täy­te:

5 lii­va­te­leh­teä

2 rkl vet­tä

2 prk (400 g) maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

5 dl vis­pi­ker­maa

3 rkl jau­het­tua ka­ne­lia

2 rkl va­nil­ja­so­ke­ria

1 dl vaa­le­aa sii­rap­pia

Glö­gi­kiil­le:

5 lii­va­te­leh­teä

2 rkl vet­tä

3 dl glö­gi­tii­vis­tet­tä

2 dl vet­tä

1) Val­mis­ta kek­si­poh­ja. Murs­kaa pi­par­ka­kut hie­nok­si mu­ruk­si. Su­la­ta voi ja se­koi­ta kek­si­mu­ru­jen kans­sa. Kiin­ni­tä lei­vin­pa­pe­ri tai kak­ku­poh­ja ir­to­poh­ja­vuo­an (hal­kai­si­ja 24-26 cm) poh­jal­le. Pai­ne­le kek­si-voi­se­os vuo­an poh­jal­le ta­sai­sek­si ker­rok­sek­si. Lai­ta poh­ja jää­kaap­piin odot­ta­maan täyt­teen teon ajak­si.

2) Val­mis­ta ka­ne­li­täy­te. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan kyl­mään ve­teen vä­hin­tään 10 mi­nuu­tik­si. Vat­kaa vis­pi­ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta toi­ses­sa kul­hos­sa tuo­re­juus­to, ka­ne­li, va­nil­ja­so­ke­ri ja sii­rap­pi ta­sai­sek­si mas­sak­si. Kie­hau­ta kat­ti­las­sa vesi. Pu­ris­ta lii­va­te­leh­det kui­vik­si ja liu­o­ta ne kie­hu­vaan ve­teen. Kaa­da lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na koko ajan se­koit­ta­en tuo­re­juus­to­mas­san jouk­koon. Li­sää myös ker­ma­vaah­to va­ro­vas­ti se­koit­ta­en mas­san jouk­koon. Le­vi­tä seos pi­par­kak­ku­poh­jan pääl­le. An­na hyy­tyä jää­kaa­pis­sa vä­hin­tään 4 tun­tia.

3) Val­mis­ta glö­gi­kiil­le. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan kyl­mään ve­teen vä­hin­tään 10 mi­nuu­tik­si. Kie­hau­ta 2 rkl vet­tä kat­ti­las­sa. Pu­ris­ta lii­va­te­leh­det kui­vik­si ja liu­o­ta ne kie­hu­vaan ve­teen. Se­koi­ta

glö­gi­tii­vis­te ja 2 dl vet­tä. Kaa­da lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na glö­gin jouk­koon koko ajan se­koit­ta­en. An­na se­ok­sen jääh­tyä het­ki jää­kaa­pis­sa. Se­ok­sen on ol­ta­va mah­dol­li­sim­man kyl­mää en­nen ka­kun pääl­le li­sää­mis­tä. Lu­si­koi glö­gi­se­os va­ro­vas­ti juus­to­mas­san pääl­le. Älä kaa­da kiil­let­tä suo­raan ka­kun pääl­le, et­tei se se­koi­tu juus­to­mas­san kans­sa. An­na ka­kun hyy­tyä jää­kaa­pis­sa vie­lä vä­hin­tään nel­jä tun­tia tai mie­luus­ti yön yli.

4) Ir­ro­ta hyy­ty­nyt kak­ku va­ro­vas­ti vuo­as­ta. Ko­ris­te­le kak­ku ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la. It­se käy­tin ko­ris­tei­na täl­lä ker­taa tum­maa- ja val­ko­suk­laa­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram