Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
16.2.2021 8.00

Herkkuja Vilman tapaan: Raikas limejuustokakku

Tämä hieman kirpeä limejuustokakku saa sopivan makeuden itse tehdystä limetahnasta.

Li­me­tah­nan ma­keut­ta pys­tyy hy­vin sääte­le­mään omaan ma­kuun so­pi­vak­si muok­kaa­mal­la so­ke­rin määrää. Li­me­tah­nan voit teh­dä it­se al­la­o­le­van oh­jeen mu­kaan tai ha­lu­tes­sa­si voit käyt­tää myös val­mis­ta tah­naa. Tein tällä ker­taa hal­kai­si­jal­taan hy­vin pie­nen, 16 cm, mut­ta kui­ten­kin kor­ke­an ka­kun. Tup­laa­mal­la oh­jeen saat so­pi­van ka­kun 24–26cm vuo­kaan.

Limetahna:

3 ka­nan­mu­nan kel­tu­ais­ta

2 li­men mehu ja kuo­ri

0,5dl hil­lo­so­ke­ria

0,5dl so­ke­ria

no­ka­re voi­ta

Keksipohja:

100g di­ges­ti­ve-kek­se­jä

40g voi­ta

Juustokakkumassa:

200g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

2dl vis­pi­ker­maa

3 lii­va­te­leh­teä

li­me­tah­na

2rkl li­men me­hua

1. Val­mis­ta en­sim­mäise­nä li­me­tah­na. Lisää kat­ti­laan ka­nan­mu­nan kel­tu­ai­set, li­men mehu ja kuo­ri sekä so­ke­rit. Ha­lu­tes­sa­si hil­lo­so­ke­rin voi kor­va­ta myös ta­val­li­sel­la so­ke­ril­la, jol­loin tah­nan koos­tu­mus jää hie­man löysem­mäksi. Kie­hau­ta seos ja an­na kie­hua koko ajan se­koit­ta­en kun­nes seos al­kaa sa­keu­tua.

2. Siir­rä seos toi­seen kul­hoon ja jäähdytä kyl­mässä ve­si­hau­tees­sa. Se­ok­sen jäähty­es­sä vat­kaa sähkövat­kai­men pie­nim­mällä te­hol­la muu­ta­ma pie­ni voi­no­ka­re se­ok­sen jouk­koon. Lai­ta val­mis tah­na jääkaap­piin vähin­tään muu­ta­mak­si tun­nik­si.

3. Val­mis­ta kek­si­poh­ja. Su­la­ta voi. Murs­kaa kek­sit käsin esi­mer­kik­si kau­li­men tai mo­ni­toi­mi­ko­neen avul­la. Yh­dis­tä kek­si­murs­ka ja voi­su­la kes­ke­nään ja pai­ne­le seos ta­sai­ses­ti ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le. Suo­sit­te­len leik­kaa­maan ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le kak­ku­pah­vis­ta so­pi­van ko­koi­sen poh­jan, jol­loin kak­ku on pal­jon hel­pom­pi myöhem­min siir­tää tar­joi­lu­a­lus­tal­le. Lai­ta poh­ja jääkaap­piin odot­ta­maan täyt­teen teon ajak­si.

4. Val­mis­ta juus­to­kak­ku­mas­sa. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan run­saa­seen kyl­mään ve­teen vähin­tään 10 mi­nuu­tin ajak­si. Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja li­me­tah­na kes­ke­nään. Kie­hau­ta li­men­me­hu pie­nes­sä kat­ti­las­sa ja se­koi­ta sii­hen kui­vak­si pu­ris­te­tut lii­va­te­leh­det. Lisää lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na tuo­re­juus­ton jouk­koon hy­vin se­koit­ta­en. Se­koi­ta va­ro­vas­ti käännel­len tuo­re­juus­to­se­ok­seen vaah­do­tet­tu ker­ma. Kaa­da seos ta­sai­ses­ti kek­si­poh­jan päälle ja lai­ta jähmet­ty­mään jääkaap­piin vähin­tään 4 tun­nik­si.

5. Ir­ro­ta kak­ku ir­to­poh­ja­vuo­as­ta va­ro­vas­ti ja siir­rä tar­joi­lu­as­ti­al­le. Ko­ris­te­le kak­ku ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la. Käytin it­se tällä ker­taa ker­ma­vaah­toa ja li­men­kuo­ri­raas­tet­ta.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram