Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
16.2.2021 8.00

Herkkuja Vilman tapaan: Raikas limejuustokakku

Tämä hieman kirpeä limejuustokakku saa sopivan makeuden itse tehdystä limetahnasta.

Li­me­tah­nan ma­keut­ta pys­tyy hy­vin sääte­le­mään omaan ma­kuun so­pi­vak­si muok­kaa­mal­la so­ke­rin määrää. Li­me­tah­nan voit teh­dä it­se al­la­o­le­van oh­jeen mu­kaan tai ha­lu­tes­sa­si voit käyt­tää myös val­mis­ta tah­naa. Tein tällä ker­taa hal­kai­si­jal­taan hy­vin pie­nen, 16 cm, mut­ta kui­ten­kin kor­ke­an ka­kun. Tup­laa­mal­la oh­jeen saat so­pi­van ka­kun 24–26cm vuo­kaan.

Limetahna:

3 ka­nan­mu­nan kel­tu­ais­ta

2 li­men mehu ja kuo­ri

0,5dl hil­lo­so­ke­ria

0,5dl so­ke­ria

no­ka­re voi­ta

Keksipohja:

100g di­ges­ti­ve-kek­se­jä

40g voi­ta

Juustokakkumassa:

200g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

2dl vis­pi­ker­maa

3 lii­va­te­leh­teä

li­me­tah­na

2rkl li­men me­hua

1. Val­mis­ta en­sim­mäise­nä li­me­tah­na. Lisää kat­ti­laan ka­nan­mu­nan kel­tu­ai­set, li­men mehu ja kuo­ri sekä so­ke­rit. Ha­lu­tes­sa­si hil­lo­so­ke­rin voi kor­va­ta myös ta­val­li­sel­la so­ke­ril­la, jol­loin tah­nan koos­tu­mus jää hie­man löysem­mäksi. Kie­hau­ta seos ja an­na kie­hua koko ajan se­koit­ta­en kun­nes seos al­kaa sa­keu­tua.

2. Siir­rä seos toi­seen kul­hoon ja jäähdytä kyl­mässä ve­si­hau­tees­sa. Se­ok­sen jäähty­es­sä vat­kaa sähkövat­kai­men pie­nim­mällä te­hol­la muu­ta­ma pie­ni voi­no­ka­re se­ok­sen jouk­koon. Lai­ta val­mis tah­na jääkaap­piin vähin­tään muu­ta­mak­si tun­nik­si.

3. Val­mis­ta kek­si­poh­ja. Su­la­ta voi. Murs­kaa kek­sit käsin esi­mer­kik­si kau­li­men tai mo­ni­toi­mi­ko­neen avul­la. Yh­dis­tä kek­si­murs­ka ja voi­su­la kes­ke­nään ja pai­ne­le seos ta­sai­ses­ti ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le. Suo­sit­te­len leik­kaa­maan ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le kak­ku­pah­vis­ta so­pi­van ko­koi­sen poh­jan, jol­loin kak­ku on pal­jon hel­pom­pi myöhem­min siir­tää tar­joi­lu­a­lus­tal­le. Lai­ta poh­ja jääkaap­piin odot­ta­maan täyt­teen teon ajak­si.

4. Val­mis­ta juus­to­kak­ku­mas­sa. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan run­saa­seen kyl­mään ve­teen vähin­tään 10 mi­nuu­tin ajak­si. Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja li­me­tah­na kes­ke­nään. Kie­hau­ta li­men­me­hu pie­nes­sä kat­ti­las­sa ja se­koi­ta sii­hen kui­vak­si pu­ris­te­tut lii­va­te­leh­det. Lisää lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na tuo­re­juus­ton jouk­koon hy­vin se­koit­ta­en. Se­koi­ta va­ro­vas­ti käännel­len tuo­re­juus­to­se­ok­seen vaah­do­tet­tu ker­ma. Kaa­da seos ta­sai­ses­ti kek­si­poh­jan päälle ja lai­ta jähmet­ty­mään jääkaap­piin vähin­tään 4 tun­nik­si.

5. Ir­ro­ta kak­ku ir­to­poh­ja­vuo­as­ta va­ro­vas­ti ja siir­rä tar­joi­lu­as­ti­al­le. Ko­ris­te­le kak­ku ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la. Käytin it­se tällä ker­taa ker­ma­vaah­toa ja li­men­kuo­ri­raas­tet­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram