Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
16.2.2021 8.00

Herkkuja Vilman tapaan: Raikas limejuustokakku

Tämä hieman kirpeä limejuustokakku saa sopivan makeuden itse tehdystä limetahnasta.

Li­me­tah­nan ma­keut­ta pys­tyy hy­vin sääte­le­mään omaan ma­kuun so­pi­vak­si muok­kaa­mal­la so­ke­rin määrää. Li­me­tah­nan voit teh­dä it­se al­la­o­le­van oh­jeen mu­kaan tai ha­lu­tes­sa­si voit käyt­tää myös val­mis­ta tah­naa. Tein tällä ker­taa hal­kai­si­jal­taan hy­vin pie­nen, 16 cm, mut­ta kui­ten­kin kor­ke­an ka­kun. Tup­laa­mal­la oh­jeen saat so­pi­van ka­kun 24–26cm vuo­kaan.

Limetahna:

3 ka­nan­mu­nan kel­tu­ais­ta

2 li­men mehu ja kuo­ri

0,5dl hil­lo­so­ke­ria

0,5dl so­ke­ria

no­ka­re voi­ta

Keksipohja:

100g di­ges­ti­ve-kek­se­jä

40g voi­ta

Juustokakkumassa:

200g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

2dl vis­pi­ker­maa

3 lii­va­te­leh­teä

li­me­tah­na

2rkl li­men me­hua

1. Val­mis­ta en­sim­mäise­nä li­me­tah­na. Lisää kat­ti­laan ka­nan­mu­nan kel­tu­ai­set, li­men mehu ja kuo­ri sekä so­ke­rit. Ha­lu­tes­sa­si hil­lo­so­ke­rin voi kor­va­ta myös ta­val­li­sel­la so­ke­ril­la, jol­loin tah­nan koos­tu­mus jää hie­man löysem­mäksi. Kie­hau­ta seos ja an­na kie­hua koko ajan se­koit­ta­en kun­nes seos al­kaa sa­keu­tua.

2. Siir­rä seos toi­seen kul­hoon ja jäähdytä kyl­mässä ve­si­hau­tees­sa. Se­ok­sen jäähty­es­sä vat­kaa sähkövat­kai­men pie­nim­mällä te­hol­la muu­ta­ma pie­ni voi­no­ka­re se­ok­sen jouk­koon. Lai­ta val­mis tah­na jääkaap­piin vähin­tään muu­ta­mak­si tun­nik­si.

3. Val­mis­ta kek­si­poh­ja. Su­la­ta voi. Murs­kaa kek­sit käsin esi­mer­kik­si kau­li­men tai mo­ni­toi­mi­ko­neen avul­la. Yh­dis­tä kek­si­murs­ka ja voi­su­la kes­ke­nään ja pai­ne­le seos ta­sai­ses­ti ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le. Suo­sit­te­len leik­kaa­maan ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le kak­ku­pah­vis­ta so­pi­van ko­koi­sen poh­jan, jol­loin kak­ku on pal­jon hel­pom­pi myöhem­min siir­tää tar­joi­lu­a­lus­tal­le. Lai­ta poh­ja jääkaap­piin odot­ta­maan täyt­teen teon ajak­si.

4. Val­mis­ta juus­to­kak­ku­mas­sa. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan run­saa­seen kyl­mään ve­teen vähin­tään 10 mi­nuu­tin ajak­si. Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Se­koi­ta kul­hos­sa tuo­re­juus­to ja li­me­tah­na kes­ke­nään. Kie­hau­ta li­men­me­hu pie­nes­sä kat­ti­las­sa ja se­koi­ta sii­hen kui­vak­si pu­ris­te­tut lii­va­te­leh­det. Lisää lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na tuo­re­juus­ton jouk­koon hy­vin se­koit­ta­en. Se­koi­ta va­ro­vas­ti käännel­len tuo­re­juus­to­se­ok­seen vaah­do­tet­tu ker­ma. Kaa­da seos ta­sai­ses­ti kek­si­poh­jan päälle ja lai­ta jähmet­ty­mään jääkaap­piin vähin­tään 4 tun­nik­si.

5. Ir­ro­ta kak­ku ir­to­poh­ja­vuo­as­ta va­ro­vas­ti ja siir­rä tar­joi­lu­as­ti­al­le. Ko­ris­te­le kak­ku ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la. Käytin it­se tällä ker­taa ker­ma­vaah­toa ja li­men­kuo­ri­raas­tet­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram