Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
18.9.2020 11.05

Herkkuja Vilman tapaan: Täydellisen mehevä kahden suklaan kakku

Vilma Ketola

Tämä täydellinen suklaakakku sai mehevän suklaapohjansa väliin itse keitettyä mustikkahilloa sekä valkosuklaa-mascarpone-vaahtoa.

Täs­sä ka­kus­sa on rei­lus­ti suk­laan ma­kua ja kak­ku so­pii­kin erit­täin hy­vin kai­kil­le suk­laan ys­tä­vil­le! Mus­tik­ka­hil­lo tuo hie­man raik­kaut­ta täyt­teen ja poh­jan vä­liin min­kä vuok­si ka­kus­ta ei tule kui­ten­kaan lii­an ma­kea. Voit ha­lu­tes­sa­si vaih­del­la hil­lon mar­jo­ja ja saa­da näin hie­man eri­lai­sia ma­ku­pa­re­ja suk­lai­den kans­sa.

Täydellisen mehevä kahden suklaan kakku

Poh­ja:

200g tum­maa suk­laa­ta

50g voi­ta

6 ka­nan­mu­naa

2dl so­ke­ria

3,5dl glu­tee­ni­ton­ta jau­ho­se­os­ta

2tl lei­vin­jau­het­ta

2tl va­nil­ja­so­ke­ria

Mus­tik­ka­hil­lo:

400g mus­ti­koi­ta (pa­kas­te tai tuo­re)

200g hil­lo­so­ke­ria

lo­raus vet­tä

Täy­te:

200g Pan­dan mus­tik­ka-crisp-val­ko­suk­laa­ta

4dl vis­pi­ker­maa

2prk (250g/prk) mas­car­po­nea

va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta

Kos­tu­tus ja ko­ris­teet:

mai­toa

vis­pi­ker­maa

mus­tik­ka­hil­loa

suk­laa­ta

1. Val­mis­ta poh­ja. Lai­ta uu­ni läm­pe­ne­mään 175 as­tee­seen. Su­la­ta suk­laa ja voi ve­si­hau­tees­sa tai mik­ros­sa. An­na jääh­tyä hy­vin. Se­koi­ta kui­vat ai­neet kul­hos­sa kes­ke­nään. Vaah­do­ta ka­nan­mu­nat ja so­ke­ri kul­hos­sa kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Li­sää su­la­tet­tu suk­laa-voi-seos muna-so­ke­ri-vaah­toon va­ro­vas­ti se­koit­ta­en. Kään­te­le se­kaan myös kui­vat ai­neet sii­vi­län läpi. Voi­te­le hal­kai­si­jal­taan 22cm ole­va ir­to­poh­ja­vuo­ka ja le­vi­tä tai­ki­na sii­hen ta­sai­ses­ti. Pais­ta kak­ku­poh­jaa uu­nin kes­ki­ta­sol­la noin 45 mi­nuut­tia tai niin kau­an kun­nes tai­ki­na ei enää tar­tu tik­kuun, kun sen tök­kää ka­kun kes­kel­le. Ku­moa hie­man jääh­ty­nyt kak­ku­poh­ja kak­ku­pah­vin pääl­le ja an­na ta­saan­tua mie­lui­ten seu­raa­vaan

päi­vään.

2. Kei­tä mus­tik­ka­hil­lo. Mit­taa kat­ti­laan mus­ti­kat ja vesi. Kun seos kie­huu, li­sää jouk­koon so­ke­ri. An­na kie­hua hil­jal­leen noin 15 mi­nuut­tia, vä­lil­lä se­koit­ta­en. Siir­rä kat­ti­la lie­del­tä ja an­na jääh­tyä ai­na­kin 30 mi­nuut­tia.

3. Val­mis­ta val­ko­suk­laa­täy­te. Su­la­ta val­ko­suk­laa ve­si­hau­tees­sa ja an­na jääh­tyä. Vat­kaa ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta suk­laa­su­la ja mas­car­po­ne kul­hos­sa ta­sai­sek­si. Li­sää va­ro­vas­ti kään­nel­len suk­laa­su­la-mas­car­po­neen vat­kat­tu ker­ma sekä tar­vit­ta­es­sa va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta jä­mä­köit­tä­mään täy­tet­tä.

4. Täy­tä kak­ku. Leik­kaa poh­ja kol­meen yh­tä suu­reen osaan. Kak­ku kan­nat­taa koo­ta ir­to­poh­ja­vuo­an si­säl­le. Ir­to­poh­ja­vuo­an reu­na kan­nat­taa vuo­ra­ta lei­vin­pa­pe­ril­la tai reu­na­kal­vol­la, sil­lä ka­kus­ta tu­lee hie­man vuo­an reu­naa kor­ke­am­pi. Kos­tu­ta poh­jaa hie­man reu­noil­ta ja le­vi­tä poh­jan pääl­le kol­ma­so­sa mus­tik­ka­hil­loa sekä puo­let val­ko­suk­laa­täyt­tees­tä. Tee seu­raa­va väli sa­mal­la ta­val­la. Kos­tu­ta myös hie­man pää­lim­mäi­sek­si tu­le­vaa poh­jaa. An­na ka­kun hyy­tyä jää­kaa­pis­sa ai­na­kin muu­ta­ma tun­ti en­nen ko­ris­te­lua.

5. Ko­ris­te­le kak­ku mie­lei­sek­si ja nau­ti! It­se käy­tin ko­ris­te­lus­sa täl­lä ker­taa mus­tik­ka­hil­loa sekä ker­ma­pur­soi­tuk­sia.

Vilma Ketola

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram