Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
20.3.2016 13.36

Keittoja arkeen ja juhlaan

Aurinkoinen naudanliha-juureskeitto.

Aurinkoinen naudanliha-juureskeitto.

Eija Setänen

Wikipedian mukaan keitto (myös soppa) on lusikalla syötävää ruokaa, joka on tehty keittämällä raaka-aineita kuten liha, vihannekset tai herneet keittoliemessä tai vedessä. Osa raaka-aineen mausta siirtyy liemeen, joka syödään osana keittoa. Keittoliemi voidaan suurustaa paksummaksi, tai raaka-aineet voidaan soseuttaa (esimerkiksi purjo­pe­ru­na­so­se­keitto) täyteläisemmän rakenteen aikaansaamiseksi. Keskie­u­roop­pa­lai­sessa perinteessä keitto on tyypillinen kylmän vuodenajan alkuruoka. Etelässä on myös kylmiä keittoja kuten espanjalainen gazpacho. Pääruokana tarjottavat keitot (lohikeitto, hernekeitto) ovat ennen kaikkea pohjoi­seu­roop­pa­lainen ja aasialainen ilmiö.

Sii­nä tie­top­lä­jäys kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa mais­tu­vaan ruo­kaan. Omal­ta koh­dal­ta­ni voin sa­noa, et­tä mä suo­ras­taan ra­kas­tan keit­to­ja, ai­van kai­ken­lai­sia. Vii­mek­si te­ke­mä­ni keit­to se vas­ta hy­vää oli, nau­dan li­has­ta ja juu­rek­sis­ta itä­mai­sel­la twis­til­lä. Oi­kein hyvä vaih­to­eh­to pe­rin­tei­sel­le li­ha­kei­tol­le. Maa-ar­ti­sok­ka­keit­to taas so­pii erit­täin hy­vin vaik­ka tu­le­van pää­si­äi­sen py­hien al­ku­pa­la­kei­tok­si. Sa­met­tis­ta, mie­toa ja suus­sa su­la­vaa. Läm­pi­mä­nä tai kyl­mä­nä tar­jot­ta­va pu­na­juu­ri­keit­to on erit­täin help­po- ja no­pe­a­te­koi­nen keit­to, jota voi myös tar­jo­ta al­ku­pa­la­keit­to­na tai pie­nis­tä mu­keis­ta il­la­nis­tu­jai­sis­sa.

Aurinkoinen naudanliha-juureskeitto

n. 500 g nau­dan sui­ka­le­li­haa

öl­jyä

1 iso ba­taat­ti

1 iso lant­tu

4 pork­ka­naa

1 iso pe­ru­na

2 pien­tä si­pu­lia

n. 20 cm:n pät­kä pur­joa

peu­ka­lon pään ko­koi­nen pala in­ki­vää­riä

1 tuo­re chili tai maun mu­kaan kui­vat­tu­ja chi­li­hiu­ta­lei­ta

1 val­ko­si­pu­lin kyn­si

2 li­ha­lie­mi­kuu­ti­o­ta

1 rkl ga­ram ma­sa­la-maus­te­se­os­ta

(suo­laa maun mu­kaan)

1,5 l vet­tä

1 prk (400 g) koo­kos­mai­toa

Kuo­ri ja kuu­ti­oi ba­taat­ti, lant­tu, pork­ka­nat ja pe­ru­na. Lai­ta suu­reen keit­to­kat­ti­laan öl­jyä poh­jal­le sen ver­ran, et­tä poh­ja mel­kein peit­tyy. Li­sää juu­res­kuu­ti­ot ja kuul­lot­te­le nii­tä vä­lil­lä se­koi­tel­len. Kuo­ri ja silp­pua si­pu­lit, val­ko­si­pu­li, in­ki­vää­ri ja chili ja li­sää ne kat­ti­laan kun kas­vik­set ovat vä­hän peh­men­neet. Kuul­lot­te­le het­ki se­koi­tel­len ja li­sää ga­ram ma­sa­la jouk­koon. Se­koi­ta hy­vin ja li­sää vesi ja lie­mi­kuu­ti­ot. An­na ve­den läm­me­tä ja li­sää koo­kos­mai­to ja sui­ka­loi­tu pur­jo. Li­sää vii­mei­se­nä pais­tin­pan­nul­la öl­jy­til­kas­sa pais­te­tut nau­dan­li­ha­sui­ka­leet. An­na kei­ton kie­hua hil­jal­leen, kun­nes kas­vik­set ovat kyp­siä ja maut ta­saan­tu­neet. Tar­kis­ta maku ja li­sää suo­laa tar­vit­ta­es­sa.

Maa-artisokkakeitto.

Maa-artisokkakeitto.

Eija Setänen

Maa-artisokkakeitto

500 g val­mis­ta maa-ar­ti­sok­ka­so­set­ta

500 g raa­ko­ja (jau­hoi­sia) pe­ru­noi­ta

7 dl vet­tä

1 kas­vis­lie­mi­kuu­tio

1 si­pu­li

1 val­ko­si­pu­lin kyn­si

tilk­ka öl­jyä

(2 dl kuo­hu­ker­maa)

1 rkl hu­na­jaa

maun mu­kaan suo­laa

maun mu­kaan mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

maun mu­kaan mus­kot­tia (va­ro­vas­ti)

Tar­joi­luun:

neit­sy­to­lii­vi­öl­jyä

per­sil­jaa

Kuo­ri pe­ru­nat ja kuu­ti­oi ne. Lai­ta vesi ja lie­mi­kuu­tio kat­ti­laan ja li­sää pe­ru­nat sin­ne kyp­sy­mään. Kuo­ri ja silp­pua si­pu­lit ja kuul­lo­ta ne pan­nul­la öl­jy­til­kas­sa. Li­sää ne sit­ten kat­ti­laan. Kun pe­ru­nat ovat kyp­sy­neet so­seu­ta ne si­le­äk­si so­seek­si ja li­sää maa-ar­ti­sok­ka­so­se ja maus­teet jouk­koon. Kuu­men­na keit­to uu­del­leen ja li­sää lo­puk­si ker­ma. An­na vie­lä kei­ton kuu­men­tua, tar­kas­ta maku ja li­sää tar­vit­ta­es­sa suo­laa, mus­ta­pip­pu­ria tai mus­kot­tia. An­nos­te­le lau­ta­sil­le ja lai­ta pin­nal­le per­sil­jaa ja pirs­kot­te­le lo­puk­si vä­hän olii­vi­öl­jyä lau­ta­sil­le. Nau­ti esim. pa­ton­gin tai maa­lais­lei­vän kans­sa.

Punajuurikeitto.

Punajuurikeitto.

Eija Setänen

Punajuu­ri­so­se­keitto - lämpimänä tai kylmänä

7 etik­ka­pu­na­juur­ta (tup­laa mää­rä, jos pu­na­juu­ret ovat pie­niä)

1 si­pu­li

2 val­ko­si­pu­lin kynt­tä

1 ha­pah­ko ome­na (lai­toin Gran­ny Smit­hin)

8 dl vet­tä

2 kas­vis­lie­mi­kuu­ti­o­ta

1 tl pi­par­juu­ri­tah­naa

1 rkl juok­se­vaa hu­na­jaa

ri­paus suo­laa

3 rkl sme­ta­naa

Pa­loit­te­le ai­nek­set mel­ko pie­nik­si pa­loik­si, lai­ta ne kat­ti­laan sme­ta­naa lu­kuu­not­ta­mat­ta. Maus­ta ja kei­tä, kun­nes kaik­ki ai­nek­set ovat peh­mei­tä, eh­kä noin var­tin ver­ran. So­seu­ta keit­to sau­va­se­koit­ti­mel­la, li­sää sme­ta­na ja pyö­räy­tä vie­lä pari ker­taa sau­va­se­koit­ti­mel­la. Tar­joa joko läm­pi­mä­nä tai kyl­mä­nä sme­ta­nan kera al­ku­keit­to­na, lou­nas­keit­to­na tai pie­nis­tä la­seis­ta sor­mi­syö­tä­vä­nä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram