Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
20.3.2016 13.36

Keittoja arkeen ja juhlaan

Aurinkoinen naudanliha-juureskeitto.

Aurinkoinen naudanliha-juureskeitto.

Eija Setänen

Wikipedian mukaan keitto (myös soppa) on lusikalla syötävää ruokaa, joka on tehty keittämällä raaka-aineita kuten liha, vihannekset tai herneet keittoliemessä tai vedessä. Osa raaka-aineen mausta siirtyy liemeen, joka syödään osana keittoa. Keittoliemi voidaan suurustaa paksummaksi, tai raaka-aineet voidaan soseuttaa (esimerkiksi purjo­pe­ru­na­so­se­keitto) täyteläisemmän rakenteen aikaansaamiseksi. Keskie­u­roop­pa­lai­sessa perinteessä keitto on tyypillinen kylmän vuodenajan alkuruoka. Etelässä on myös kylmiä keittoja kuten espanjalainen gazpacho. Pääruokana tarjottavat keitot (lohikeitto, hernekeitto) ovat ennen kaikkea pohjoi­seu­roop­pa­lainen ja aasialainen ilmiö.

Sii­nä tie­top­lä­jäys kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa mais­tu­vaan ruo­kaan. Omal­ta koh­dal­ta­ni voin sa­noa, et­tä mä suo­ras­taan ra­kas­tan keit­to­ja, ai­van kai­ken­lai­sia. Vii­mek­si te­ke­mä­ni keit­to se vas­ta hy­vää oli, nau­dan li­has­ta ja juu­rek­sis­ta itä­mai­sel­la twis­til­lä. Oi­kein hyvä vaih­to­eh­to pe­rin­tei­sel­le li­ha­kei­tol­le. Maa-ar­ti­sok­ka­keit­to taas so­pii erit­täin hy­vin vaik­ka tu­le­van pää­si­äi­sen py­hien al­ku­pa­la­kei­tok­si. Sa­met­tis­ta, mie­toa ja suus­sa su­la­vaa. Läm­pi­mä­nä tai kyl­mä­nä tar­jot­ta­va pu­na­juu­ri­keit­to on erit­täin help­po- ja no­pe­a­te­koi­nen keit­to, jota voi myös tar­jo­ta al­ku­pa­la­keit­to­na tai pie­nis­tä mu­keis­ta il­la­nis­tu­jai­sis­sa.

Aurinkoinen naudanliha-juureskeitto

n. 500 g nau­dan sui­ka­le­li­haa

öl­jyä

1 iso ba­taat­ti

1 iso lant­tu

4 pork­ka­naa

1 iso pe­ru­na

2 pien­tä si­pu­lia

n. 20 cm:n pät­kä pur­joa

peu­ka­lon pään ko­koi­nen pala in­ki­vää­riä

1 tuo­re chili tai maun mu­kaan kui­vat­tu­ja chi­li­hiu­ta­lei­ta

1 val­ko­si­pu­lin kyn­si

2 li­ha­lie­mi­kuu­ti­o­ta

1 rkl ga­ram ma­sa­la-maus­te­se­os­ta

(suo­laa maun mu­kaan)

1,5 l vet­tä

1 prk (400 g) koo­kos­mai­toa

Kuo­ri ja kuu­ti­oi ba­taat­ti, lant­tu, pork­ka­nat ja pe­ru­na. Lai­ta suu­reen keit­to­kat­ti­laan öl­jyä poh­jal­le sen ver­ran, et­tä poh­ja mel­kein peit­tyy. Li­sää juu­res­kuu­ti­ot ja kuul­lot­te­le nii­tä vä­lil­lä se­koi­tel­len. Kuo­ri ja silp­pua si­pu­lit, val­ko­si­pu­li, in­ki­vää­ri ja chili ja li­sää ne kat­ti­laan kun kas­vik­set ovat vä­hän peh­men­neet. Kuul­lot­te­le het­ki se­koi­tel­len ja li­sää ga­ram ma­sa­la jouk­koon. Se­koi­ta hy­vin ja li­sää vesi ja lie­mi­kuu­ti­ot. An­na ve­den läm­me­tä ja li­sää koo­kos­mai­to ja sui­ka­loi­tu pur­jo. Li­sää vii­mei­se­nä pais­tin­pan­nul­la öl­jy­til­kas­sa pais­te­tut nau­dan­li­ha­sui­ka­leet. An­na kei­ton kie­hua hil­jal­leen, kun­nes kas­vik­set ovat kyp­siä ja maut ta­saan­tu­neet. Tar­kis­ta maku ja li­sää suo­laa tar­vit­ta­es­sa.

Maa-artisokkakeitto.

Maa-artisokkakeitto.

Eija Setänen

Maa-artisokkakeitto

500 g val­mis­ta maa-ar­ti­sok­ka­so­set­ta

500 g raa­ko­ja (jau­hoi­sia) pe­ru­noi­ta

7 dl vet­tä

1 kas­vis­lie­mi­kuu­tio

1 si­pu­li

1 val­ko­si­pu­lin kyn­si

tilk­ka öl­jyä

(2 dl kuo­hu­ker­maa)

1 rkl hu­na­jaa

maun mu­kaan suo­laa

maun mu­kaan mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

maun mu­kaan mus­kot­tia (va­ro­vas­ti)

Tar­joi­luun:

neit­sy­to­lii­vi­öl­jyä

per­sil­jaa

Kuo­ri pe­ru­nat ja kuu­ti­oi ne. Lai­ta vesi ja lie­mi­kuu­tio kat­ti­laan ja li­sää pe­ru­nat sin­ne kyp­sy­mään. Kuo­ri ja silp­pua si­pu­lit ja kuul­lo­ta ne pan­nul­la öl­jy­til­kas­sa. Li­sää ne sit­ten kat­ti­laan. Kun pe­ru­nat ovat kyp­sy­neet so­seu­ta ne si­le­äk­si so­seek­si ja li­sää maa-ar­ti­sok­ka­so­se ja maus­teet jouk­koon. Kuu­men­na keit­to uu­del­leen ja li­sää lo­puk­si ker­ma. An­na vie­lä kei­ton kuu­men­tua, tar­kas­ta maku ja li­sää tar­vit­ta­es­sa suo­laa, mus­ta­pip­pu­ria tai mus­kot­tia. An­nos­te­le lau­ta­sil­le ja lai­ta pin­nal­le per­sil­jaa ja pirs­kot­te­le lo­puk­si vä­hän olii­vi­öl­jyä lau­ta­sil­le. Nau­ti esim. pa­ton­gin tai maa­lais­lei­vän kans­sa.

Punajuurikeitto.

Punajuurikeitto.

Eija Setänen

Punajuu­ri­so­se­keitto - lämpimänä tai kylmänä

7 etik­ka­pu­na­juur­ta (tup­laa mää­rä, jos pu­na­juu­ret ovat pie­niä)

1 si­pu­li

2 val­ko­si­pu­lin kynt­tä

1 ha­pah­ko ome­na (lai­toin Gran­ny Smit­hin)

8 dl vet­tä

2 kas­vis­lie­mi­kuu­ti­o­ta

1 tl pi­par­juu­ri­tah­naa

1 rkl juok­se­vaa hu­na­jaa

ri­paus suo­laa

3 rkl sme­ta­naa

Pa­loit­te­le ai­nek­set mel­ko pie­nik­si pa­loik­si, lai­ta ne kat­ti­laan sme­ta­naa lu­kuu­not­ta­mat­ta. Maus­ta ja kei­tä, kun­nes kaik­ki ai­nek­set ovat peh­mei­tä, eh­kä noin var­tin ver­ran. So­seu­ta keit­to sau­va­se­koit­ti­mel­la, li­sää sme­ta­na ja pyö­räy­tä vie­lä pari ker­taa sau­va­se­koit­ti­mel­la. Tar­joa joko läm­pi­mä­nä tai kyl­mä­nä sme­ta­nan kera al­ku­keit­to­na, lou­nas­keit­to­na tai pie­nis­tä la­seis­ta sor­mi­syö­tä­vä­nä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram