Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
16.4.2016 13.20

Laiskan leipurin leipiä

Täytyy myöntää, etten ole mikään kovin innokas leivän leipuri. Leipominen jää turhan usein aikomisen asteelle. On mulla silti kaksi lempireseptiä, joiden mukaan tulee silloin tällöin leivottua. Mikään ei voita vastaleivotun leivän tuoksua, vaikka näistä toinen olisi syytä jättää rauhaan muutamaksi päiväksi ennen syöntiä, toinen sopii popsia vaikka heti jäähdyttyään.

Iki-iha­naan saa­ris­to­lais­lei­pään sain vin­kin työ­ka­ve­ril­ta­ni, joka oli saa­nut ano­pil­taan mais­taa ome­na­me­huun teh­tyä saa­ris­to­lais­lei­pää, ja to­te­si sen ol­leen to­del­la her­kul­lis­ta. Jos et omis­ta lei­pä­vuo­kia, os­ta suo­ra­kai­teen mal­li­sia fo­li­o­vuo­kia, niil­lä pär­jää mai­ni­os­ti. Tai­ki­naa se­koi­tel­laan puu­haa­ru­kal­la, jo­ten sitä ei siis vai­va­ta, ei­kä sii­hen tar­vit­se mis­sään vai­hees­sa kä­sin kos­kea. Siis­tiä ja help­poa lei­po­mis­ta! Ai­em­min blog­gaa­ma­ni lo­hi­le­vi­te so­pii mai­ni­os­ti saa­ris­to­lais­lei­vän pääl­le, mut­ta si­pai­su voi­ta­kin lei­vän pääl­lä riit­tää.

Hel­pon pa­ta­lei­vän oh­je on ran­tau­tu­nut ul­ko­lai­sis­ta ruo­kab­lo­geis­ta tän­ne suo­ma­lai­siin ruo­kab­lo­gei­hin. Tar­vit­set pyö­re­än tai soi­ke­an uu­ni­pa­dan, jo­hon tämä her­kul­li­nen lei­pä teh­dään. Ra­pe­a­kuo­ri­sen vai­vaa­mat­to­man veh­nä­lei­vän voi teh­dä ihan re­sep­tin mu­kaan sel­lai­se­naan tai maus­taa ha­lu­a­mal­laan ta­val­la, esim. suo­la­ki­teil­lä tai yr­teil­lä. Jos sul­la on jää­nyt soi­kea pu­na­sa­vi­nen ret­rou­u­ni­pa­ta kaa­pin pe­ru­koil­le pö­lyt­ty­mään, nyt on ai­ka kai­vaa se siel­tä hyö­ty­käyt­töön!

Saaris­to­lais­leipä

4 kpl

1, 3 l ome­na­tuo­re­me­hua

100 g hii­vaa

4 dl sii­rap­pia

4 dl kal­ja­mal­tai­ta

4 dl ruis­jau­ho­ja

4 dl kau­ra­le­sei­tä

2 rkl suo­laa

14 dl veh­nä­jau­ho­ja

Voi­te­luun:

2/3 vet­tä, 1/3 sii­rap­pia

Läm­mi­tä ome­na­me­hu kat­ti­las­sa kä­den­läm­pöi­sek­si ja kaa­da tai­ki­na­kul­hoon. Mu­ren­na hii­va jouk­koon. Se­koi­ta puu­haa­ru­kal­la, et­tä hii­va liu­ke­nee. Li­sää sii­rap­pia ja sen jäl­keen lo­put ai­neet an­ne­tus­sa jär­jes­tyk­ses­sä se­koi­tel­len puu­haa­ru­kal­la. Ota uu­ni­pel­ti esil­le ja lado voi­del­lut ja jau­ho­te­tut lei­pä­vuo­at pel­lil­le (fo­li­o­vuo­at käy­vät hy­vin). Kaa­da tai­ki­na vuo­kiin. An­na ko­ho­ta 1,5 tun­tia läm­pi­mäs­sä, ve­dot­to­mas­sa pai­kas­sa pei­tet­ty­nä. Pais­ta lei­piä uu­nin ala­ta­sol­la n. 170 as­tees­sa 2 tun­tia. Kun lei­vät ovat pais­tu­neet run­saan tun­nin, ota pel­ti vä­lil­lä uu­nis­ta ja voi­te­le ve­des­tä ja sii­ra­pis­ta teh­dyl­lä se­ok­sel­la. Ku­moa kyp­sät lei­vät ri­ti­läl­le jääh­ty­mään. Saa­ris­to­lais­lei­pä on par­haim­mil­laan muu­ta­man päi­vän ku­lut­tua, mut­ta säi­lyy kak­si­kin viik­koa.

Vaivaamaton leipä eli pataleipä

7 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 tl suo­laa

1/2 tl kui­va­hii­vaa

3 1/2 dl kä­den­läm­pöis­tä vet­tä

Se­koi­ta kui­vat ai­neet kes­ke­nään suu­reh­kos­sa (lasi)kul­hos­sa. Kan­nat­taa va­li­ta la­si­kul­ho, kos­ka pääl­le tu­le­van kel­mun saa le­vi­tet­tyä sen pääl­le tii­viis­ti. Kaa­da vesi tai­ki­nan jouk­koon ja se­koi­ta puu­kau­hal­la hy­vin­se­kai­sin. Pei­tä kul­ho tii­viis­ti tuo­re­kel­mul­la ja an­na ko­ho­ta hil­jal­leen huo­neen­läm­mös­sä 12 -18 tun­tia. Läm­mi­tä uu­ni 225 as­tee­seen ja lai­ta kan­nel­li­nen pata läm­pi­ä­mään uu­niin sa­mal­la. Jau­ho­ta lei­vi­na­lus­ta ja kip­paa löy­sä tai­ki­na sii­hen. Li­sää jau­ho­ja tai­ki­nan pääl­le ja pyö­räy­tä se pal­lok­si tai soi­ki­ok­si riip­pu­en pa­dan mal­lis­ta. Jos ha­lu­at maus­taa lei­pää esim. yr­teil­lä tai suo­la­ki­teil­lä, tee se sa­mal­la kun muo­toi­let pal­loa. Pei­tä lei­pä löy­häs­ti tuo­re­kel­mul­la ja an­na le­vä­tä puo­li tun­tia. Lai­ta tai­ki­na­pal­lo kuu­maan voi­del­tuun/öl­jyt­tyyn pa­taan, lai­ta kan­si pääl­le ja kyp­sen­nä uu­nis­sa puo­li tun­tia. Ota sit­ten pata uu­nis­ta, pois­ta kan­si ja lai­ta pata vie­lä uu­niin il­man kant­ta noin 15 mi­nuu­tin ajak­si. Jos käy­tät sa­vi­pa­taa, li­o­ta sitä noin 15 mi­nuut­tia en­nen uu­niin lait­ta­mis­ta, et­tei se hal­kea. Nau­ti lei­pä tuo­ree­na voin tai hy­vän le­vit­teen kans­sa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram