Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
16.4.2016 13.20

Laiskan leipurin leipiä

Täytyy myöntää, etten ole mikään kovin innokas leivän leipuri. Leipominen jää turhan usein aikomisen asteelle. On mulla silti kaksi lempireseptiä, joiden mukaan tulee silloin tällöin leivottua. Mikään ei voita vastaleivotun leivän tuoksua, vaikka näistä toinen olisi syytä jättää rauhaan muutamaksi päiväksi ennen syöntiä, toinen sopii popsia vaikka heti jäähdyttyään.

Iki-iha­naan saa­ris­to­lais­lei­pään sain vin­kin työ­ka­ve­ril­ta­ni, joka oli saa­nut ano­pil­taan mais­taa ome­na­me­huun teh­tyä saa­ris­to­lais­lei­pää, ja to­te­si sen ol­leen to­del­la her­kul­lis­ta. Jos et omis­ta lei­pä­vuo­kia, os­ta suo­ra­kai­teen mal­li­sia fo­li­o­vuo­kia, niil­lä pär­jää mai­ni­os­ti. Tai­ki­naa se­koi­tel­laan puu­haa­ru­kal­la, jo­ten sitä ei siis vai­va­ta, ei­kä sii­hen tar­vit­se mis­sään vai­hees­sa kä­sin kos­kea. Siis­tiä ja help­poa lei­po­mis­ta! Ai­em­min blog­gaa­ma­ni lo­hi­le­vi­te so­pii mai­ni­os­ti saa­ris­to­lais­lei­vän pääl­le, mut­ta si­pai­su voi­ta­kin lei­vän pääl­lä riit­tää.

Hel­pon pa­ta­lei­vän oh­je on ran­tau­tu­nut ul­ko­lai­sis­ta ruo­kab­lo­geis­ta tän­ne suo­ma­lai­siin ruo­kab­lo­gei­hin. Tar­vit­set pyö­re­än tai soi­ke­an uu­ni­pa­dan, jo­hon tämä her­kul­li­nen lei­pä teh­dään. Ra­pe­a­kuo­ri­sen vai­vaa­mat­to­man veh­nä­lei­vän voi teh­dä ihan re­sep­tin mu­kaan sel­lai­se­naan tai maus­taa ha­lu­a­mal­laan ta­val­la, esim. suo­la­ki­teil­lä tai yr­teil­lä. Jos sul­la on jää­nyt soi­kea pu­na­sa­vi­nen ret­rou­u­ni­pa­ta kaa­pin pe­ru­koil­le pö­lyt­ty­mään, nyt on ai­ka kai­vaa se siel­tä hyö­ty­käyt­töön!

Saaris­to­lais­leipä

4 kpl

1, 3 l ome­na­tuo­re­me­hua

100 g hii­vaa

4 dl sii­rap­pia

4 dl kal­ja­mal­tai­ta

4 dl ruis­jau­ho­ja

4 dl kau­ra­le­sei­tä

2 rkl suo­laa

14 dl veh­nä­jau­ho­ja

Voi­te­luun:

2/3 vet­tä, 1/3 sii­rap­pia

Läm­mi­tä ome­na­me­hu kat­ti­las­sa kä­den­läm­pöi­sek­si ja kaa­da tai­ki­na­kul­hoon. Mu­ren­na hii­va jouk­koon. Se­koi­ta puu­haa­ru­kal­la, et­tä hii­va liu­ke­nee. Li­sää sii­rap­pia ja sen jäl­keen lo­put ai­neet an­ne­tus­sa jär­jes­tyk­ses­sä se­koi­tel­len puu­haa­ru­kal­la. Ota uu­ni­pel­ti esil­le ja lado voi­del­lut ja jau­ho­te­tut lei­pä­vuo­at pel­lil­le (fo­li­o­vuo­at käy­vät hy­vin). Kaa­da tai­ki­na vuo­kiin. An­na ko­ho­ta 1,5 tun­tia läm­pi­mäs­sä, ve­dot­to­mas­sa pai­kas­sa pei­tet­ty­nä. Pais­ta lei­piä uu­nin ala­ta­sol­la n. 170 as­tees­sa 2 tun­tia. Kun lei­vät ovat pais­tu­neet run­saan tun­nin, ota pel­ti vä­lil­lä uu­nis­ta ja voi­te­le ve­des­tä ja sii­ra­pis­ta teh­dyl­lä se­ok­sel­la. Ku­moa kyp­sät lei­vät ri­ti­läl­le jääh­ty­mään. Saa­ris­to­lais­lei­pä on par­haim­mil­laan muu­ta­man päi­vän ku­lut­tua, mut­ta säi­lyy kak­si­kin viik­koa.

Vaivaamaton leipä eli pataleipä

7 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 tl suo­laa

1/2 tl kui­va­hii­vaa

3 1/2 dl kä­den­läm­pöis­tä vet­tä

Se­koi­ta kui­vat ai­neet kes­ke­nään suu­reh­kos­sa (lasi)kul­hos­sa. Kan­nat­taa va­li­ta la­si­kul­ho, kos­ka pääl­le tu­le­van kel­mun saa le­vi­tet­tyä sen pääl­le tii­viis­ti. Kaa­da vesi tai­ki­nan jouk­koon ja se­koi­ta puu­kau­hal­la hy­vin­se­kai­sin. Pei­tä kul­ho tii­viis­ti tuo­re­kel­mul­la ja an­na ko­ho­ta hil­jal­leen huo­neen­läm­mös­sä 12 -18 tun­tia. Läm­mi­tä uu­ni 225 as­tee­seen ja lai­ta kan­nel­li­nen pata läm­pi­ä­mään uu­niin sa­mal­la. Jau­ho­ta lei­vi­na­lus­ta ja kip­paa löy­sä tai­ki­na sii­hen. Li­sää jau­ho­ja tai­ki­nan pääl­le ja pyö­räy­tä se pal­lok­si tai soi­ki­ok­si riip­pu­en pa­dan mal­lis­ta. Jos ha­lu­at maus­taa lei­pää esim. yr­teil­lä tai suo­la­ki­teil­lä, tee se sa­mal­la kun muo­toi­let pal­loa. Pei­tä lei­pä löy­häs­ti tuo­re­kel­mul­la ja an­na le­vä­tä puo­li tun­tia. Lai­ta tai­ki­na­pal­lo kuu­maan voi­del­tuun/öl­jyt­tyyn pa­taan, lai­ta kan­si pääl­le ja kyp­sen­nä uu­nis­sa puo­li tun­tia. Ota sit­ten pata uu­nis­ta, pois­ta kan­si ja lai­ta pata vie­lä uu­niin il­man kant­ta noin 15 mi­nuu­tin ajak­si. Jos käy­tät sa­vi­pa­taa, li­o­ta sitä noin 15 mi­nuut­tia en­nen uu­niin lait­ta­mis­ta, et­tei se hal­kea. Nau­ti lei­pä tuo­ree­na voin tai hy­vän le­vit­teen kans­sa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram