Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
24.5.2016 8.42

Helppoja herkkuja juhlien noutopöytään

Minttusuklaa-kääretorttu

Minttusuklaa-kääretorttu

Eija Setänen

Jos meil­lä vie­te­tään ko­to­na juh­lia ja teen tar­jot­ta­vat it­se, laa­din etu­kä­teen lis­tan tar­jot­ta­vis­ta ja alan sit­ten kat­soa sitä sil­lä sil­mäl­lä, et­tä mis­sä koh­din voi­si ”oi­kais­ta”. Tar­jot­ta­vien te­ke­mi­sen li­säk­si on yleen­sä niin pal­jon muu­ta­kin puu­haa, sii­vo­a­mi­set sun muut ju­tut, et­tä olo­suh­tei­den pa­kos­ta on jos­tain ni­pis­tet­tä­vä li­sä­ai­kaa. On ole­mas­sa niin pal­jon yk­sin­ker­tai­sia re­sep­te­jä, joi­den avul­la sääs­tää ai­kaa ja emän­nän her­mo­ja ja sil­ti vie­raat saa­vat herk­ku­ja syö­däk­seen. Jos pi­tää vain pie­net juh­lat per­he­pii­ris­sä, täy­te­ka­kun voi kor­va­ta pääl­lys­te­tyl­lä kää­re­tor­tul­la. Tort­tu­poh­ja kan­nat­taa teh­dä, täyt­tää ja rul­la­ta edel­li­se­nä päi­vä­nä ja teh­dä pur­so­tuk­set juh­la­päi­vä­nä, näin täy­te eh­tii kos­tut­taa tor­tun ja maku on par­haim­mil­laan. Vi­her­sa­laa­teis­ta on jos­kus vai­kea saa­da juh­la­via. Lai­tan tä­hän kak­si vaih­to­eh­toa, jot­ka so­pi­vat hy­vin juh­laan. Toi­nen on tosi yk­sin­ker­tai­nen ja hur­maa maul­laan, toi­nen taas kaik­kien tun­te­ma klas­sik­ko, jos­sa pa­nos­te­taan ul­ko­nä­köön!

Minttusuklaa-kääretorttu

4 mu­naa

1 dl so­ke­ria

1 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 rkl pe­ru­na­jau­ho­ja

3 rkl tum­maa kaa­ka­o­jau­het­ta

1 tl lei­vin­jau­het­ta

Täy­te:

2 prk mint­tu­suk­laa-ma­ku­rah­kaa

Pari tip­paa pi­par­mint­tu­a­ro­mia

2 Pät­kis-pa­tuk­kaa rou­hit­tu­na

Pääl­le:

2 prk vis­pi­ker­maa

2 rkl va­nil­jak­ree­mi­jau­het­ta

Muu­ta­ma tip­pa pi­par­mint­tu­a­ro­mia

Ri­paus so­ke­ria

Tilk­ka vih­re­ää elin­tar­vi­ke­vä­riä

Vat­kaa mu­nat ja so­ke­ri vaah­dok­si. Se­koi­ta kui­vat ai­neet kes­ke­nään ja li­sää tai­ki­naan. Le­vi­tä tai­ki­na lei­vin­pa­pe­rin pääl­le uu­ni­pel­lil­le ja pais­ta kää­re­tort­tu­poh­jaa 225 as­tees­sa 8–10 mi­nuut­tia. Ku­moa tort­tu so­ke­roi­dul­le lei­vin­pa­pe­ril­le ja an­na jääh­tyä. Le­vi­tä täy­te tort­tu­poh­jal­le, rul­laa kää­rök­si lei­vin­pa­pe­rin avul­la ja lai­ta kyl­mään te­key­ty­mään seu­raa­vaan päi­vään. Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Li­sää vat­kaa­mi­sen lop­pu­vai­hees­sa lo­put ai­neet. Le­vi­tä tai pur­so­ta ker­ma­vaah­to ka­kun pääl­le ja ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la.

Tomaatti-mozzarellasalaatti

Tomaatti-mozzarellasalaatti

Eija Setänen

Tomaatti-mozza­rel­la­sa­laatti

6–8:lle hen­gel­le

laa­kea tar­joi­lu­as­tia

jo­tain vih­re­ää ruuk­ku­sa­laat­tia

5–6 to­maat­tia

2 moz­za­rel­la­pal­loa, mie­lel­lään bu­fa­la­moz­za­rel­laa

tuo­ret­ta ba­si­li­kaa

ri­paus suo­laa

mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

olii­vi­öl­jyä

sit­ruu­nan pu­ris­tet­tua me­hua

(tum­maa bal­sa­mi­coa suih­ke­pul­los­ta)

Aset­te­le en­sin tar­joi­lu­as­ti­an poh­jal­le sa­laa­tin­leh­tiä kier­tä­mään as­ti­an reu­no­ja, seu­raa­vak­si to­maat­ti­loh­ko­ja ke­häk­si niin, et­tä osa sa­laa­tin­leh­dis­tä jää nä­ky­viin ja revi kes­kel­le moz­za­rel­laa. Sui­ka­loi ba­si­li­kan leh­det ja le­vi­tä sa­laa­tin pääl­le. Maus­ta sa­laat­ti ri­pauk­sel­la suo­laa ja mus­ta­pip­pu­ril­la. Hal­kai­se sit­ruu­na ja pu­ris­ta vä­hän sit­ruu­nan puo­lik­kaas­ta me­hua pääl­le. Lo­rau­ta re­vi­tyn moz­za­rel­lan pääl­le olii­vi­öl­jyä ja vii­meis­te­le ha­lu­tes­sa­si suih­kauk­sel­la tum­maa bal­sa­mi­coa. Sa­laat­ti on hy­vää il­man bal­sa­mi­co­a­kin.

Hienostunut vihersalaatti

Hienostunut vihersalaatti

Eija Setänen

Hienostunut vihersalaatti

200 g Se­son­ki­sa­laat­ti­se­koi­tus­ta

60 g Mi­mis baby leh­ti­kaa­lia (tai vas­taa­va mää­rä esim. ru­ko­laa, mi­zu­naa tai ver­so­se­koi­tus­ta)

rei­lu kou­ral­li­nen cas­hew­päh­ki­nöi­tä

Si­nap­pi-bal­sa­mi­vi­naig­ret­ti­kas­ti­ke:

pari ke­vät­si­pu­lin naat­tia tai 1/4 pu­na­si­pu­lia

1 rkl Di­jon-si­nap­pia

2 rkl bal­sa­mi­vii­nie­tik­kaa

1 rkl hu­na­jaa

suo­laa

rei­lus­ti mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

va­jaa 1 dl olii­vi­öl­jyä

Pil­ko päh­ki­nät te­rä­väl­lä veit­sel­lä työ­lau­dan pääl­lä. Se­koi­ta sa­laa­tit ti­la­vas­sa kul­hos­sa ja li­sää päh­ki­nät jouk­koon. Lai­ta vi­naig­re­tin ai­nek­set pie­nem­pään kor­ke­aan kul­hoon öl­jyä lu­kuun ot­ta­mat­ta ja vat­kaa ne säh­kö­vat­kai­mel­la se­kai­sin. Jat­ka vat­kaa­mis­ta ja li­sää öl­jy ohu­e­na nau­ha­na jouk­koon. Se­koi­ta kas­ti­ke sa­laa­tin jouk­koon ja lai­ta sa­laat­ti het­kek­si kyl­mään te­key­ty­mään. Si­nap­pi-bal­sa­mi­vi­naig­ret­ti­kas­ti­ket­ta voit käyt­tää mui­den­kin sa­laat­tien kas­tik­kee­na.

Ota kantaa