Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
13.1.2016 15.37

Penninvenytystä

Kaalilaatikko

Kaalilaatikko

Eija Setänen

"Kun loppiainen lopsahtaa, kaali kuppiin kopsahtaa"

Tämän vanhan sanonnan kautta lähdetään tekemään hyvää ruokaa huokeasta ja terveellisestä kaalista, laatikkoa, salaatteja ja paistosta. Joulunajan pyhien syöpöttelyn jälkeen kannattaa kiikuttaa kaalia sieltä kaupasta kotiin, ravinteikas kaali nimittäin on myös diureetti, eli se poistaa nestettä kehosta.

Mul­la on nel­jä lem­pi­re­sep­tiä, joi­den mu­kaan tu­lee kaa­li­ruo­kia lai­tet­tua. Kaa­li­laa­tik­ko on oma her­kul­li­nen va­ri­aa­ti­o­ni use­as­ta re­sep­tis­tä, puo­li­kyp­sän kaa­li­sa­laa­tin re­sep­tin löy­sin vuo­sia sit­ten jos­tain ai­ka­kaus­leh­des­tä, am­mat­ti­kok­kien laa­ti­ma erit­täin mau­kas co­les­law-re­sep­ti on Kaup­pa­leh­den Op­ti­on si­vuil­ta ja pe­ru­na-kaa­li­pais­tok­sen oh­jeen olen bon­gan­nut hol­lan­ti­lai­ses­ta 24Kitc­hen-ruo­ka­oh­jel­mas­ta.

Kaalilaatikko

n. 1,3 kg ke­rä­kaa­lia sui­ka­lei­na

voi­ta

2 si­pu­lia

2 dl puu­ro­rii­siä + vet­tä

1 li­ha­lie­mi­kuu­tio

400 g jau­he­li­haa

suo­laa, val­ko­pip­pu­ria

3/4 dl sii­rap­pia

1/2 l kie­hu­vaa vet­tä

3 mu­naa

2 rkl ket­sup­pia

Pääl­le:

korp­pu­jau­ho­ja

Hau­du­ta sui­ka­loi­tu kaa­li vois­sa pan­nul­la. Li­sää lop­pu­vai­hees­sa sil­put­tu si­pu­li pan­nul­le hau­tu­maan. Kei­tä puu­ro­rii­si kyp­säk­si kat­ti­las­sa ve­des­sä, jo­hon on li­sät­ty li­ha­lie­mi­kuu­tio pak­kauk­sen oh­jeen mu­kaan. Pais­ta jau­he­li­ha pan­nul­la, maus­ta suo­lal­la ja val­ko­pip­pu­ril­la. Yh­dis­tä kaa­li­se­os, rii­si ja jau­he­li­ha suu­res­sa kul­hos­sa ja li­sää jouk­koon sii­rap­pi, kie­hu­va vesi, mu­nat ja ket­sup­pi. Se­koi­ta hy­vin ja jaa voi­del­tui­hin uu­ni­vuo­kiin. Ri­pot­te­le pin­nal­le korp­pu­jau­ho­ja. Pais­ta laa­ti­koi­ta 175 as­tees­sa uu­nis­sa 1,5–2 tun­tia, kun­nes laa­tik­ko on tosi peh­me­ää. Nau­ti puo­luk­ka­sur­vok­sen ja ha­lu­tes­sa­si pe­ru­noi­den kans­sa.

Puolikypsä kaalisalaatti

Puolikypsä kaalisalaatti

Eija Setänen

Puolikypsä kaalisalaatti

1/2 pie­ni kaa­li tai 1/4 iso kaa­li

2 pork­ka­naa

1 pie­ni si­pu­li

1 -2 val­ko­si­pu­lin kynt­tä

Lie­mi:

1 dl ome­na­vii­nie­tik­kaa tai sit­ruu­na-val­ko­vii­nie­tik­kaa

1/2 dl vet­tä

1 tl suo­laa

rei­lu 1 rkl so­ke­ria

1 rkl öl­jyä

Sui­ka­loi kaa­li ohu­ek­si veit­sel­lä tai man­do­lii­nil­la. Kuo­ri ja raas­ta pork­ka­na kar­ke­ak­si raas­teek­si. Sui­ka­loi si­pu­li ja val­ko­si­pu­li ohuik­si sui­ka­leik­si. Lai­ta ai­nek­set kul­hoon, jo­hon on tii­vis kan­si. Kie­hau­ta koko ajan se­koi­tel­len kat­ti­las­sa lie­men ai­neet lu­kuu­not­ta­mat­ta öl­jyä. Ota pois lie­del­tä heti kun suo­la ja so­ke­ri su­laa lie­meen. Se­koi­ta öl­jy jouk­koon. Kaa­da lie­mi kuu­ma­na sa­laat­ti­ai­nes­ten pääl­le ja se­koi­ta. Lai­ta kan­si pääl­le ja ra­vis­te­le as­ti­aa ykös alas. An­na maus­tua kyl­mäs­sä seu­raa­vaan (tai sitä seu­raa­vaan) päi­vään. Ra­vis­te­le as­ti­aa ai­na vä­lil­lä maus­tu­mi­sen ai­ka­na.

Coleslaw-salaatti

Coleslaw-salaatti

Eija Setänen

Coleslaw

1/2 val­ko­kaa­li ohui­na sui­ka­lei­na

1 pork­ka­na kar­ke­ak­si raas­tet­tu­na

1 pie­ni si­pu­li raas­tet­tu­na

Kas­ti­ke:

2 rkl val­ko­vii­nie­tik­kaa

1 rkl so­ke­ria

1 rkl si­nap­pia

1 dl ma­jo­nee­sia

1/2 -1 prk rans­kan­ker­maa

suo­laa, pip­pu­ria

Leik­kaa kaa­li erit­täin ohuik­si sui­ka­leik­si ja raas­ta kuo­rit­tu pork­ka­na kar­ke­ak­si raas­teek­si. Raas­ta kuo­rit­tu si­pu­li hie­nok­si raas­teek­si. Se me­nee mel­kein so­seek­si ja nes­tet­tä ir­to­aa pal­jon. Kaa­vi myös "lie­mi" sa­laa­tin jouk­koon. Se­koi­ta kas­ti­ke kas­vis­ten jouk­koon ja an­na maus­tua muu­ta­mas­ta tun­nis­ta yh­teen vuo­ro­kau­teen kyl­mäs­sä.

Peruna-kaalipaistos

Peruna-kaalipaistos

Eija Setänen

Peruna-kaalipaistos

2 hen­gel­le:

öl­jyä

1 si­pu­li pil­kot­tu­na

1 val­ko­si­pu­lin kyn­si pil­kot­tu­na

cur­rya maun mu­kaan

4 kyp­sää kuo­rit­tua pe­ru­naa kuu­ti­oi­na

kii­nan-, sa­voi­jin- tai ke­rä­kaa­lia sui­ka­lei­na

(lai­toin va­jaa puo­lik­kaan pie­nes­tä ke­rä­kaa­lis­ta)

suo­laa, mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

Kuul­lo­ta en­sin si­pu­lit ja cur­ry öl­jys­sä. Jos et pidä maus­te­tus­ta ruu­as­ta, li­sää cur­rya va­ro­vas­ti. Li­sää muut ai­neet, voit li­sä­tä myös til­kan öl­jyä. Pais­ta se­koi­tel­len, kun­nes kaa­li peh­me­nee.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram