Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
13.1.2016 15.37

Penninvenytystä

Kaalilaatikko

Kaalilaatikko

Eija Setänen

"Kun loppiainen lopsahtaa, kaali kuppiin kopsahtaa"

Tämän vanhan sanonnan kautta lähdetään tekemään hyvää ruokaa huokeasta ja terveellisestä kaalista, laatikkoa, salaatteja ja paistosta. Joulunajan pyhien syöpöttelyn jälkeen kannattaa kiikuttaa kaalia sieltä kaupasta kotiin, ravinteikas kaali nimittäin on myös diureetti, eli se poistaa nestettä kehosta.

Mul­la on nel­jä lem­pi­re­sep­tiä, joi­den mu­kaan tu­lee kaa­li­ruo­kia lai­tet­tua. Kaa­li­laa­tik­ko on oma her­kul­li­nen va­ri­aa­ti­o­ni use­as­ta re­sep­tis­tä, puo­li­kyp­sän kaa­li­sa­laa­tin re­sep­tin löy­sin vuo­sia sit­ten jos­tain ai­ka­kaus­leh­des­tä, am­mat­ti­kok­kien laa­ti­ma erit­täin mau­kas co­les­law-re­sep­ti on Kaup­pa­leh­den Op­ti­on si­vuil­ta ja pe­ru­na-kaa­li­pais­tok­sen oh­jeen olen bon­gan­nut hol­lan­ti­lai­ses­ta 24Kitc­hen-ruo­ka­oh­jel­mas­ta.

Kaalilaatikko

n. 1,3 kg ke­rä­kaa­lia sui­ka­lei­na

voi­ta

2 si­pu­lia

2 dl puu­ro­rii­siä + vet­tä

1 li­ha­lie­mi­kuu­tio

400 g jau­he­li­haa

suo­laa, val­ko­pip­pu­ria

3/4 dl sii­rap­pia

1/2 l kie­hu­vaa vet­tä

3 mu­naa

2 rkl ket­sup­pia

Pääl­le:

korp­pu­jau­ho­ja

Hau­du­ta sui­ka­loi­tu kaa­li vois­sa pan­nul­la. Li­sää lop­pu­vai­hees­sa sil­put­tu si­pu­li pan­nul­le hau­tu­maan. Kei­tä puu­ro­rii­si kyp­säk­si kat­ti­las­sa ve­des­sä, jo­hon on li­sät­ty li­ha­lie­mi­kuu­tio pak­kauk­sen oh­jeen mu­kaan. Pais­ta jau­he­li­ha pan­nul­la, maus­ta suo­lal­la ja val­ko­pip­pu­ril­la. Yh­dis­tä kaa­li­se­os, rii­si ja jau­he­li­ha suu­res­sa kul­hos­sa ja li­sää jouk­koon sii­rap­pi, kie­hu­va vesi, mu­nat ja ket­sup­pi. Se­koi­ta hy­vin ja jaa voi­del­tui­hin uu­ni­vuo­kiin. Ri­pot­te­le pin­nal­le korp­pu­jau­ho­ja. Pais­ta laa­ti­koi­ta 175 as­tees­sa uu­nis­sa 1,5–2 tun­tia, kun­nes laa­tik­ko on tosi peh­me­ää. Nau­ti puo­luk­ka­sur­vok­sen ja ha­lu­tes­sa­si pe­ru­noi­den kans­sa.

Puolikypsä kaalisalaatti

Puolikypsä kaalisalaatti

Eija Setänen

Puolikypsä kaalisalaatti

1/2 pie­ni kaa­li tai 1/4 iso kaa­li

2 pork­ka­naa

1 pie­ni si­pu­li

1 -2 val­ko­si­pu­lin kynt­tä

Lie­mi:

1 dl ome­na­vii­nie­tik­kaa tai sit­ruu­na-val­ko­vii­nie­tik­kaa

1/2 dl vet­tä

1 tl suo­laa

rei­lu 1 rkl so­ke­ria

1 rkl öl­jyä

Sui­ka­loi kaa­li ohu­ek­si veit­sel­lä tai man­do­lii­nil­la. Kuo­ri ja raas­ta pork­ka­na kar­ke­ak­si raas­teek­si. Sui­ka­loi si­pu­li ja val­ko­si­pu­li ohuik­si sui­ka­leik­si. Lai­ta ai­nek­set kul­hoon, jo­hon on tii­vis kan­si. Kie­hau­ta koko ajan se­koi­tel­len kat­ti­las­sa lie­men ai­neet lu­kuu­not­ta­mat­ta öl­jyä. Ota pois lie­del­tä heti kun suo­la ja so­ke­ri su­laa lie­meen. Se­koi­ta öl­jy jouk­koon. Kaa­da lie­mi kuu­ma­na sa­laat­ti­ai­nes­ten pääl­le ja se­koi­ta. Lai­ta kan­si pääl­le ja ra­vis­te­le as­ti­aa ykös alas. An­na maus­tua kyl­mäs­sä seu­raa­vaan (tai sitä seu­raa­vaan) päi­vään. Ra­vis­te­le as­ti­aa ai­na vä­lil­lä maus­tu­mi­sen ai­ka­na.

Coleslaw-salaatti

Coleslaw-salaatti

Eija Setänen

Coleslaw

1/2 val­ko­kaa­li ohui­na sui­ka­lei­na

1 pork­ka­na kar­ke­ak­si raas­tet­tu­na

1 pie­ni si­pu­li raas­tet­tu­na

Kas­ti­ke:

2 rkl val­ko­vii­nie­tik­kaa

1 rkl so­ke­ria

1 rkl si­nap­pia

1 dl ma­jo­nee­sia

1/2 -1 prk rans­kan­ker­maa

suo­laa, pip­pu­ria

Leik­kaa kaa­li erit­täin ohuik­si sui­ka­leik­si ja raas­ta kuo­rit­tu pork­ka­na kar­ke­ak­si raas­teek­si. Raas­ta kuo­rit­tu si­pu­li hie­nok­si raas­teek­si. Se me­nee mel­kein so­seek­si ja nes­tet­tä ir­to­aa pal­jon. Kaa­vi myös "lie­mi" sa­laa­tin jouk­koon. Se­koi­ta kas­ti­ke kas­vis­ten jouk­koon ja an­na maus­tua muu­ta­mas­ta tun­nis­ta yh­teen vuo­ro­kau­teen kyl­mäs­sä.

Peruna-kaalipaistos

Peruna-kaalipaistos

Eija Setänen

Peruna-kaalipaistos

2 hen­gel­le:

öl­jyä

1 si­pu­li pil­kot­tu­na

1 val­ko­si­pu­lin kyn­si pil­kot­tu­na

cur­rya maun mu­kaan

4 kyp­sää kuo­rit­tua pe­ru­naa kuu­ti­oi­na

kii­nan-, sa­voi­jin- tai ke­rä­kaa­lia sui­ka­lei­na

(lai­toin va­jaa puo­lik­kaan pie­nes­tä ke­rä­kaa­lis­ta)

suo­laa, mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

Kuul­lo­ta en­sin si­pu­lit ja cur­ry öl­jys­sä. Jos et pidä maus­te­tus­ta ruu­as­ta, li­sää cur­rya va­ro­vas­ti. Li­sää muut ai­neet, voit li­sä­tä myös til­kan öl­jyä. Pais­ta se­koi­tel­len, kun­nes kaa­li peh­me­nee.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram