Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
16.9.2015 14.39

Pieniä nopeasti valmistuvia herkkupaloja vieraille

Vieraiden kestitseminen on mukavaa puuhaa, mutta joskus tuntuu siltä, että tarjottavien valmistamiseen ei vain yksinkertaisesti ole nykyajan kiireisellä ihmisellä tarpeeksi aikaa. Päänvaivaa tuottavat myös ihmisten makutottumukset, niistä kun ei aina tiedä. Tykkään näprätä vieraille kaikenlaisia pieniä nopeasti valmistuvia herkkupaloja. Olen huomannut, että itselläni pikkuherkut kallistuvat usein merelliseen suuntaan. Lohi ja katkaravut ovat osoittautuneet raaka-aineiksi, jotka maistuvat kaiken ikäisille.

Help­po­te­kois­ta lo­hi­mous­sea tein en­sim­mäi­sen ker­ran, kun meil­le tuli vie­rai­ta, jois­ta yh­del­lä oli "si­pu­li­kam­mo". Ajat­te­lin, et­tä nar­ra­taan vä­hän ja ko­keil­laan sitä si­pu­lia sit­ten jau­hee­na, se sopi sin­ne mous­seen tosi hy­vin (si­pu­li­kam­moi­nen ylis­ti lo­hi­mous­sen maas­ta tai­vaa­seen). Tuo si­pu­jau­he on hyvä idea sil­loin­kin, kun kes­tit­tä­vis­sä on lap­sia mu­ka­na, raa­kaa si­pu­lia kun ei­vät kaik­ki lap­set syö. Ai­na­kin meil­lä al­koi si­pu­li mais­tua lap­sil­le vas­ta tei­ni-iäs­sä! Jol­lain tyy­lil­lä se si­pu­li kan­nat­taa sin­ne se­kaan lait­taa, se on oleel­li­nen osa sitä ma­kua. Ome­na kan­nat­taa pilk­koa tosi pie­nik­si kuu­ti­oik­si ja sa­moin si­pu­li, jos sitä käyt­tää jau­heen si­jaan. Lo­hi­mous­se käy mai­ni­os­ti li­säk­keek­si ate­ri­al­le ihan sel­lai­se­naan­kin.

Kau­niin vaa­le­an­pu­nai­siin kat­ka­ra­pu­suu­pa­loi­hin sain ide­an jos­kus vuo­sia sit­ten kat­so­mas­ta­ni Ni­gel­la Law­so­nin ruo­ka­oh­jel­mas­ta. Ni­gel­la teki kat­ka­ra­pu­cock­tai­lin vä­hän tä­hän ta­paan. Mul­la cock­tail ja­los­tui täl­lä ker­taa pie­nik­si suu­pa­loik­si, joi­ta voi tar­jo­ta ruo­ka­ha­lun he­rät­tä­jä­nä en­nen ate­ri­aa tai vaik­ka il­la­nis­tu­jais­ten pik­ku herk­ku­pa­loi­na. Ne voi teh­dä etu­kä­teen val­miik­si, mut­ta voi tar­jo­ta ihan vä­lit­tö­mäs­ti­kin, maku on heti koh­dal­laan, ei­kä vaa­di ta­saan­tu­mis­ta. Omat mais­te­lu­lu­sik­ka­ni ti­la­sin Verk­ko­kau­pas­ta edul­li­seen hin­taan, mut­ta suu­pa­lat saa kau­niis­ti tar­jol­le ihan ta­val­li­sis­sa ruo­ka­lu­si­kois­sa­kin.

Lohimoussen houkuttelevuutta voi korostaa kattauksella.

Lohimoussen houkuttelevuutta voi korostaa kattauksella.

Eija Setänen

Lohimousse

350 g sme­ta­naa

150 g kyl­mä- tai läm­min­sa­vu­loh­ta

til­liä maun mu­kaan

sit­ruu­na­pip­pu­ria maun mu­kaan

1 pie­ni si­pu­li tai 1 tl si­pu­li­jau­het­ta

1 pie­ni ome­na

suo­laa maun mu­kaan

Tar­joi­luun:

Saa­ris­to­lais­lei­pää tai ruis­nap­pe­ja

Ko­ris­te­luun:

til­liä

Vat­kaa sme­ta­na kuoh­ke­ak­si. Pil­ko lohi pie­nik­si kuu­ti­oik­si. Kuo­ri ja pil­ko si­pu­li ja ome­na myös mah­dol­li­sim­man pie­nik­si kuu­ti­oik­si. Hie­non­na til­li. Se­koi­ta mous­sen ai­nek­set ja lai­ta se ai­na­kin tun­nik­si kyl­mään en­nen lei­pien te­koa/tar­joi­lua, et­tä maut ta­saan­tu­vat. Lu­si­koi lei­pien pääl­le lo­hi­mous­sea ja ko­ris­te­le til­lil­lä. Tar­joa heti.

Sormisyötävät ovat trendikästä tarjottava.

Sormisyötävät ovat trendikästä tarjottava.

Eija Setänen

Katka­ra­pu­suu­palat

1,5 dl kreik­ka­lais­ta tai turk­ki­lais­ta ju­gurt­tia

1 dl ma­jo­nee­sia

2 rkl ket­sup­pia

pari pu­raus­ta sit­ruu­na­me­hua

5 -7 tip­paa ta­bas­coa

1 tl so­ke­ria

ri­paus suo­laa

ri­paus ca­yen­ne­pip­pu­ria

va­jaa 1/2 punt­tia til­liä

1-2 su­la­tet­tua isoa (pa­kas­te)kat­ka­ra­pua/lu­sik­ka

Ko­ris­te­luun:

ruo­ho­si­pu­lia

Hie­non­na til­li ja lai­ta pie­neh­köön kul­hoon kaik­ki ai­nek­set kat­ka­ra­pu­ja lu­kuu­not­ta­mat­ta an­ne­tus­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Se­koi­ta huo­lel­li­ses­ti. Lai­ta mas­saa lu­si­koi­hin, pääl­le kat­ka­ra­pu ja ko­ris­te­le ruo­ho­si­pu­lil­la. Suu­pa­lat voi tar­jo­ta heti tai teh­dä lu­si­koi­hin tar­joi­lu­a­lus­tal­le val­miik­si odot­ta­maan tar­joi­lua. Lai­ta sii­nä ta­pauk­ses­sa ne kyl­mään tar­joi­lu­het­keen as­ti.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 11.7. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12–12.30 Sä­ky­län kir­kos­sa. Ah­ti Lai­ne. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 11.7. Ystäväkahvila

klo 16–18 Eu­ras­sa. Ko­koon­tu­mi­nen kir­kon park­ki­pai­kal­la Sork­kis­ten­tien puo­lel­la. Oh­jel­mas­sa ge­o­kät­köi­lyä. Järj. Tul pe­rem­mäl -han­ke.

To 11.7. Veikko Tuomi -lauluilta

klo 18 Kiu­kais­ten Wan­has­sa Pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra) Mark­ku Wi­le­nin joh­dol­la. Järj. Ko­ti­seu­tu- ja mu­se­oyh­dis­tys Kiu­kais­ten Kil­ta.

Pe 12.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). To­ri­tuot­tei­ta, plät­te­jä ja po­ni­rat­sas­tus­ta. Timo Män­nis­tö esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Pe 12.7. Räsymattopiknik

klo 18 Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Oma mat­to ja eväät. Järj. Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 13.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 30 min, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Ville Mäkimattilan 30-vuotis­tai­tei­li­ja­juh­la­kon­sertti

klo 15 Ylä­neen ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Lii­san­tie 13, Pöy­tyä). Kah­vi­myyn­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Ylä­neen ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 11.7. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12–12.30 Sä­ky­län kir­kos­sa. Ah­ti Lai­ne. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 11.7. Ystäväkahvila

klo 16–18 Eu­ras­sa. Ko­koon­tu­mi­nen kir­kon park­ki­pai­kal­la Sork­kis­ten­tien puo­lel­la. Oh­jel­mas­sa ge­o­kät­köi­lyä. Järj. Tul pe­rem­mäl -han­ke.

To 11.7. Veikko Tuomi -lauluilta

klo 18 Kiu­kais­ten Wan­has­sa Pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra) Mark­ku Wi­le­nin joh­dol­la. Järj. Ko­ti­seu­tu- ja mu­se­oyh­dis­tys Kiu­kais­ten Kil­ta.

Pe 12.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). To­ri­tuot­tei­ta, plät­te­jä ja po­ni­rat­sas­tus­ta. Timo Män­nis­tö esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Pe 12.7. Räsymattopiknik

klo 18 Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Oma mat­to ja eväät. Järj. Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 13.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 30 min, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Ville Mäkimattilan 30-vuotis­tai­tei­li­ja­juh­la­kon­sertti

klo 15 Ylä­neen ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Lii­san­tie 13, Pöy­tyä). Kah­vi­myyn­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Ylä­neen ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Instagram