Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
20.10.2015 13.59

Uunipellillinen suolaista ja makeaa piirakkaa

Kaikenlaiset piirakat ovat takuuvarmoja tarjottavia kahvipöydässä ja suolainen piirakka isompina paloina salaatin kera käy iltapalasta. Mä teen tosi usein varsinkin suolaista piirakkaa, kun lapset poikkeavat pienellä varoitusajalla kotona käymään.

Pii­ra­kan on pyö­räyt­tä­nyt tosi no­pe­as­ti uu­niin. Täs­tä to­maat­ti-fe­ta­pii­ra­kas­ta on muo­dos­tu­nut mei­dän huus­hol­liin kes­to­suo­sik­ki, se mais­tuu kai­kil­le.

Ma­keis­sa pii­ra­kois­sa suo­sin help­po­te­koi­sia, hy­väk­si ha­vait­tu­ja re­sep­te­jä. Ma­ke­ak­si pii­ra­kak­si lai­tan tä­hän iki-iha­nis­ta mok­ka­pa­lois­ta par­haan ver­si­on, jota olen kos­kaan mais­ta­nut, ni­mit­täin mint­tu­set mok­ka­pa­lat. Pät­kis-pa­lat ja pi­par­mint­tu­a­ro­mi an­ta­vat nii­hin hie­non maun.

Pie­nes­sä pul­los­sa myy­tä­vä pi­par­mint­tu­a­ro­mi löy­tyy ruo­ka­kau­pas­ta siel­tä lei­von­ta-ai­nes­ten hyl­lys­tä. Kum­paa­kin pii­rak­kaa voi tar­jo­ta ihan ar­ki­ses­sa­kin kah­vi­pöy­däs­sä, mut­ta ne käy­vät tar­jot­ta­vak­si hie­noin­paan­kin juh­la­het­keen.

Olet­ko muu­ten kuul­lut mok­ka­pa­la­lei­vos­ta sa­not­ta­van ma­sa­lii­sak­si – jäl­jet joh­ta­vat Po­rin suun­taan, siel­lä mok­ka­pa­la on ma­sa­lii­sa!

Eija Setänen

Tomaatti-fetapiirakka

(uu­ni­pel­lil­li­nen, 25–30 pa­laa)

300 g voi­ta tai mar­ga­rii­nia

1 tl suo­laa

5 dl veh­nä­jau­ho­ja

1 dl kau­ra­hiu­ta­lei­ta

1 dl vet­tä

hi­ven kui­vat­tua ba­si­li­kaa

Täy­te:

200 g fe­ta­juus­toa kuu­ti­oi­na tai mu­rus­tel­tu­na

1 pie­ni si­pu­li kuu­ti­oi­tu­na ja kuul­lo­tet­tu­na

1 kel­tai­nen pap­ri­ka kuu­ti­oi­tu­na

200 g kir­sik­ka­to­maat­te­ja

1 ruuk­ku ba­si­li­kaa sui­ka­loi­tu­na

Lie­mi:

4 mu­naa

4 dl ruo­ka­ker­maa

4 dl juus­to­raas­tet­ta

Nypi huo­neen­läm­pöi­nen ras­va, suo­la, jau­hot ja hiu­ta­leet ryy­ni­mäi­sek­si ja li­sää vesi no­pe­as­ti se­koit­ta­en. Se­koi­ta tai­ki­na ta­sai­sek­si ja pai­ne­le se lei­vin­pa­pe­ril­la vuo­ra­tul­le uu­ni­pel­lil­le. Le­vi­tä pin­nal­le fe­ta­juus­to ja sen pääl­le si­pu­li- ja pap­ri­ka­kuu­ti­ot. Puo­li­ta kir­sik­ka­to­maa­tit ja le­vi­tä ne pii­ra­kan pääl­le leik­kaus­pin­ta ylös­päin. Se­koi­ta lie­men ai­nek­set kes­ke­nään ja kaa­da ta­sai­ses­ti pii­ra­kan pääl­le. Kyp­sen­nä pii­rak­kaa 200-.as­tei­ses­sa uu­nis­sa 30 -40 mi­nuut­tia. Pii­ra­kan voi teh­dä myös pyö­re­äs­sä vuo­as­sa, puo­li­ta sil­loin ai­nes­ten mää­rät.

Eija Setänen

Minttumokkapalat

(uu­ni­pel­lil­li­nen, 24–30 pa­laa)

3 mu­naa

3,75 dl so­ke­ria

200 g su­la­tet­tua voi­ta

2 dl mai­toa

5½ dl veh­nä­jau­ho­ja

3 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

3 rkl kaa­ka­o­jau­het­ta

1 pss (140 g) mi­ni­pät­kik­siä

1

tl pi­par­mint­tu­a­ro­mia

Pääl­le:

400 g to­mu­so­ke­ria

3 rkl kaa­ka­o­jau­het­ta

8 rei­lua rkl voi­ta

6 rkl kah­via

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

1 tl pi­par­mint­tu­a­ro­mia

Vat­kaa mu­nat ja so­ke­ri vaah­dok­si. Yh­dis­tä kui­vat ai­neet kes­ke­nään. Su­la­ta voi ja li­sää sin­ne kyl­mä mai­to. Lai­ta muna-so­ke­ri-vaah­toon vuo­ro­tel­len kui­via ja nes­tei­tä. Li­sää lo­puk­si pa­loi­tel­lut pät­kik­set. Kyp­sen­nä 200 as­tees­sa uu­nin ala­ta­sol­la 20 mi­nuut­tia. Su­la­ta pääl­lis­tä var­ten kat­ti­las­sa voi ja kun se on su­la­nut, li­sää lo­put ai­neet. Se­koit­te­le kun­nol­la ja kaa­da poh­jan pääl­le. Le­vi­tä pääl­li­nen no­pe­as­ti las­tal­la ja lai­ta sa­man­tien non­pa­rel­lit en­nen kuin pin­ta ko­vet­tuu. An­na pii­ra­kan jääh­tyä kun­nol­la jää­kaa­pis­sa en­nen leik­kaa­mis­ta, näin saat siis­tit pa­lat. Me­he­vän pii­ra­kan voi teh­dä pa­ri­a­kin päi­vää en­nen tar­jo­a­mis­ta

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram