Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
29.2.2016 12.56

Intohimona perunasalaatit

Yrttinen perunasalaatti on yksi monista hyvistä perunasalaateista.

Yrttinen perunasalaatti on yksi monista hyvistä perunasalaateista.

Eija Setänen

Mulla on tiettyihin ruokiin intohimoinen suhde, perunasalaatti on yksi niistä. Sen pitää olla tietenkin itse tehtyä. Resep­ti­ar­kis­toistani löytyy satoja erilaisia reseptejä, joten saatan jossain vaiheessa tehdä aiheesta toisenkin postauksen!

Perunasalaattia tein viimeksi viime viikonloppuna, kun pääkau­pun­ki­seu­dulla asuva sisareni puolisoineen oli meillä yökylässä. Perunasalaattia nautittiin myöhäisenä iltapalana lämpimän savulohen, vihersalaatin ja patongin kanssa. Täytyy sanoa, että kyllä maistui hyvälle.

Pe­ru­na­sa­laat­tia voi teh­dä kos­ka vaan, ar­keen, vii­kon­lop­puun, juh­laan, nou­to­pöy­tään, ret­kel­le…ja mi­hin vuo­den ai­kaan vain, se on ai­na yh­tä ajan­koh­tais­ta. Raa­ka-ai­neek­si käy­vät sekä uu­det et­tä van­hat pe­ru­nat, mut­ta pal­jon pe­ru­na­sa­laat­te­ja teh­nee­nä sa­non, et­tä pa­ras pe­ru­na­la­ji­ke pe­ru­na­sa­laat­tiin on siik­li, vaik­ka voi sen muis­ta­kin la­jik­keis­ta teh­dä. Täs­sä teil­le muu­ta­ma hy­väk­si ha­vait­tu re­sep­ti:

Tätä perunasalaattia voi tarjota pääruokana.

Tätä perunasalaattia voi tarjota pääruokana.

Eija Setänen

Perunasalaatti – ruokaisa versio

10–11 suur­ta pe­ru­naa

1 si­pu­li

2 mu­naa ko­vak­si kei­tet­ty­nä

Kas­ti­ke:

1 dl ma­jo­nee­sia

3,5 dl kreik­ka­lais­ta tai turk­ki­lais­ta ju­gurt­tia

150 g yrt­ti­tuo­re­juus­toa ja tilk­ka mai­toa not­kis­ta­mi­seen

1 rkl si­nap­pia

2 tl pap­ri­ka­jau­het­ta

suo­laa

mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

4 rkl ruo­ho­si­pu­lia sil­put­tu­na

Kei­tä pe­ru­nat kuo­ri­neen suo­lal­la maus­te­tus­sa ve­des­sä. An­na pe­ru­noi­den jääh­tyä. Kuo­ri ja kuu­ti­oi pe­ru­nat pie­nik­si kuu­ti­oik­si ja lai­ta kul­hoon. Kuo­ri ja silp­pua si­pu­li pe­ru­noi­den jouk­koon. Kuo­ri ja pil­ko ka­nan­mu­nat ja siir­rä sa­laa­tin jouk­koon. Ri­pot­te­le täs­sä vai­hees­sa vä­hän suo­laa sa­laa­tin pääl­le, sil­lä pe­ru­nat ime­vät sitä mel­koi­ses­ti. Se­koi­ta kas­ti­ke lo­puis­ta ai­nek­sis­ta ja se­koi­ta sa­laat­ti­ai­nes­ten jouk­koon. An­na maus­tua kyl­mäs­sä muu­ta­mas­ta tun­nis­ta seu­raa­vaan päi­vään. Tar­kas­ta maku en­nen tar­jo­a­mis­ta ja li­sää suo­laa tar­vit­ta­es­sa. Ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la, esi­mer­kik­si loh­ko­tul­la kei­te­tyl­lä mu­nal­la ja per­sil­jal­la.

Tästä venäläisestä klassikosta on olemassa monta erilaista reseptiä.

Tästä venäläisestä klassikosta on olemassa monta erilaista reseptiä.

Eija Setänen

Pääkaupungin salaatti – salat stolitsnyi – salade olivier – venäläinen salaatti

5 kei­tet­tyä pe­ru­naa

3–4 kei­tet­tyä mu­naa (jätä yk­si ko­ris­te­luun)

4–5 suo­la- tai maus­te­kurk­kua

1/2 tuo­re kurk­ku

2 pää­ry­nää tai ome­naa

3 kei­tet­tyä broi­le­rin rin­ta­fi­lee­tä tai 300 g keit­to­kink­kua tai meet­wurs­tia

200 g pa­kas­te­her­nei­tä

1 kei­tet­ty pork­ka­na

Kas­ti­ke:

1 dl ma­jo­nee­sia ja 2 prk sme­ta­naa tai creme fraic­hea

mus­ta­pip­pu­ria

maun mu­kaan suo­laa

til­liä. per­sil­jaa ja ruo­ho­si­pu­lia tuo­ree­na, käy­tä näis­tä ai­na­kin kah­ta laa­tua

Tar­joi­luun:

sa­laa­tin­leh­tiä tar­joi­lu­as­ti­aan sa­laa­tin al­le

Jos käy­tät broi­le­rin rin­ta­fi­lei­tä sa­laat­tiin, maus­ta nii­tä vä­hän suo­lal­la, lai­ta tiu­kas­ti kel­mun si­säl­le ja kei­tä lie­del­lä kat­ti­las­sa, jos­sa on vet­tä. Mu­nat hie­non­ne­taan, pe­ru­nat, kur­kut, pää­ry­nä tai ome­na ja broi­le­ri, kink­ku tai meet­wurs­ti sekä pork­ka­na kuu­ti­oi­daan. Yr­tit hie­non­ne­taan. Kaik­ki ai­nek­set se­koi­te­taan ja maus­te­taan mus­ta­pip­pu­ri­al­la ja maun mu­kaan suo­lal­la. Kas­tik­keen ai­nek­set se­koi­te­taan ja li­sä­tään sa­laat­tiin. Sa­laat­ti lai­te­taan kyl­mään te­key­ty­mään ja siir­re­tään sa­laa­tin­leh­dil­lä vuo­rat­tuun tar­joi­lu­as­ti­aan vas­ta het­keä en­nen tar­joi­lua. Ko­ris­tel­laan mu­na­loh­koil­la, to­maa­til­la tai olii­veil­la.

Tämä perunasalaatti syntyy muutamasta aineksesta.

Tämä perunasalaatti syntyy muutamasta aineksesta.

Eija Setänen

Yrttinen perunasalaatti

n. 600 g uu­sia pe­ru­noi­ta

2 rkl kap­rik­sia

Kas­ti­ke:

3/4 dl ryp­si- tai olii­vi­öl­jyä

2 rkl sit­ruu­na­me­hua

1 dl hie­non­net­tu­ja tuo­rei­ta yrt­te­jä (lai­toin ruo­ho­si­pu­lia, ba­si­li­kaa, ore­ga­noa ja tim­ja­mia)

suo­laa

mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

Pese pe­ru­nat huo­lel­li­ses­ti niin, et­tä suu­rin osa kuo­ris­ta läh­tee pois. Kei­tä ne suo­lal­la maus­te­tus­sa ve­des­sä juu­ri ja juu­ri kyp­sik­si, et­tei­vät ne ha­joa maus­tet­ta­es­sa. Pa­loit­te­le pe­ru­nat ha­lu­tun ko­koi­sik­si. Pil­ko kap­rik­set veit­sel­lä. Se­koi­ta kas­ti­ke ja pyö­rit­te­le se sa­laa­tin jouk­koon. An­na pe­ru­na­sa­laa­tin jääh­tyä ja säi­ly­tä sitä kyl­mäs­sä. Ota sa­laat­ti huo­neen­läm­pöön tun­tia en­nen tar­joi­lua, jot­ta maut pää­se­vät kun­nol­la esil­le. Sa­laat­ti kes­tää hy­vin, vaik­ka se jou­tui­si ole­maan ke­sä­hel­teel­lä jon­kun ai­kaa ul­ko­na­kin.

Tämä päärynäinen salaatti vie kielen mennessään.

Tämä päärynäinen salaatti vie kielen mennessään.

Eija Setänen

Perunasalaatti päärynällä

10 kes­ki­ko­kois­ta kei­tet­tyä pe­ru­naa

2 suo­la- tai maus­te­kurk­kua

2 pie­neh­köä pu­na­si­pu­lia

2 pien­tä val­ko­si­pu­lin kynt­tä

2 suur­ta pää­ry­nää

6 rkl kap­rik­sia

Kas­ti­ke:

4 prk sme­ta­naa

1 tl suo­laa

2 tl juok­se­vaa hu­na­jaa

Lai­ta en­sin sme­ta­na kul­hoon ja maus­ta se suo­lal­la ja hu­na­jal­la. Kuo­ri pe­ru­nat, kuu­ti­oi ne ja li­sää jouk­koon. Kuo­ri ja silp­pua si­pu­li ja val­ko­si­pu­li ja li­sää ne kul­hoon. Seu­raa­vak­si kuo­ri ja kuu­ti­oi pää­ry­nä ja li­sää sa­laat­tiin. Lai­ta va­lu­te­tut kap­rik­set työ­lau­dal­le ja silp­pua ne te­rä­väl­lä veit­sel­lä pie­nik­si. Li­sää ne jouk­koon. Se­koi­ta sa­laat­ti huo­lel­li­ses­ti, tar­kas­ta maku ja li­sää suo­laa tar­vit­ta­es­sa (li­sä­sin vie­lä yh­den tee­lu­si­kal­li­sen). An­na ma­ku­jen ta­soit­tua kyl­mäs­sä muu­ta­ma tun­ti.

Tämän salaatin salaisuus on siikli.

Tämän salaatin salaisuus on siikli.

Eija Setänen

Hyvä perunasalaatti

n. 1 kg pe­ru­naa (siik­liä)

2 ome­naa

2 maus­te­kurk­kua

2 rkl kap­rik­sia

n. 20 cm pät­kä pur­joa

1 dl tuo­ret­ta per­sil­jaa silp­pu­na

1 tl suo­laa

Kas­ti­ke:

2 dl kreik­ka­lais­ta tai turk­ki­lais­ta ju­gurt­tia

1 dl ma­jo­nee­sia

1 rkl si­nap­pia

1 rkl so­ke­ria

1 rkl (val­kois­ta bal­sa­mi)vii­nie­tik­kaa

mus­ta­pip­pu­ria

Kuo­ri ja kuu­ti­oi pe­ru­nat pie­nik­si kuu­ti­oik­si. Tee sa­moin ome­noil­le. Kuu­ti­oi kurk­ku pe­ru­naa ja ome­naa pie­nem­mik­si kuu­ti­oik­si. Hak­kaa kap­ris veit­sel­lä pie­nek­si sil­puk­si. Pese ja sui­ka­loi pur­jo. Silp­pua per­sil­ja. Se­koi­ta kaik­ki ai­nek­set ja maus­ta suo­lal­la. Se­koi­ta kas­tik­keen ai­nek­set ja se­koi­ta sa­laat­ti­ai­nes­ten jouk­koon. An­na maus­tua kyl­mäs­sä muu­ta­ma tun­ti.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram