Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
16.6.2017 12.38

Kesä ja mansikat

Kirsi Kiuru

Ai että, mikä sen parempaa kesäherkkua kuin tuoreet makoisat suomalaiset mansikat!

Me­nee ihan sel­lai­se­naan, mut­ta täs­sä kui­ten­kin ai­ka kiva ma­kea herk­ku vaik­ka ju­han­nus­pöy­tään. Pii­rak­ka toi­mii muu­ten lois­ta­vas­ti myös mus­ti­koil­la, jo­ten oh­je tal­teen syk­syä var­ten!

Man­si­kas­ta sen ver­ran, et­tä tie­sit­kö sen si­säl­tä­vän enem­män c-vi­ta­mii­nia kuin ap­pel­sii­nin. Kyl­lä vaan! Syö kak­si de­siä man­si­koi­ta päi­väs­sä ja päi­vän c-vi­ta­mii­nit on hoi­del­tu. Man­si­kas­sa on myös pal­jon kui­tu­ja sekä eli­mis­töl­le tär­kei­tä fe­no­liyh­dis­tei­tä. Var­sin ter­veel­li­nen herk­ku siis!

No sit­ten sii­hen oh­jee­seen. Poh­ja on ihan pe­rus mu­ro­tai­ki­naa. Se pais­te­taan en­sin kyp­säk­si ja jääh­dy­te­tään. En­nen täyt­teen li­säys­tä, poh­ja on muis­tet­ta­va kos­tut­taa reip­paas­ti, muu­ten tar­vi­taan moot­to­ri­sa­haa pa­laa lei­ka­tes­sa ;) Ja hei, jos oi­kein hel­pol­la ha­lu­aa pääs­tä, niin mu­ro­tai­ki­naa­han myy­dään kau­pan pa­kas­te­al­taas­sa.

Täyt­tee­seen tu­lee lait­taa eh­dot­to­mas­ti fa­rii­ni­so­ke­ria, se tuo omaa sii­rap­pi­mais­ta ma­ku­aan. Ja nyt kun pääs­tiin fa­rii­ni­so­ke­riin, niin en mal­ta ol­la an­ta­mat­ta hy­vää vink­kiä fa­rii­ni­so­ke­rin säi­ly­tyk­seen. Ni­mit­täin ke­nel­le on käy­nyt niin, et­tä avat­tu fa­rii­so­ke­ri­pa­ket­ti on kuin tii­lis­ki­vi het­ken ol­tu­aan kaa­pin hyl­lyl­lä? Ei­pä ole enää sitä on­gel­maa! Hei­tä pa­la­so­ke­ri fa­rii­ni­so­ke­ri­pus­siin ja sul­je tii­viis­ti. Näin fa­rii­ni­so­ke­ri py­syy peh­me­ä­nä.

Kirsi Kiuru

Mansikkatorttu

Poh­ja:

100g mar­ga­rii­nia

2½ dl jau­ho­ja

3/4 dl so­ke­ria

1 tl lei­vin­jau­het­ta

½ dl ker­maa

Se­koi­ta peh­me­än ras­van jouk­koon kui­vat ai­neet kä­sin. Li­sää ker­ma ja se­koi­ta ta­sai­sek­si.

Pai­ne­le tai­ki­na vuo­an poh­jal­le ja reu­noil­le. An­na seis­tä kyl­mäs­sä 20 min, niin tai­ki­na py­syy pais­tet­ta­es­sa pa­rem­min reu­noil­la.

Pais­ta tort­tua 200 as­tees­sa alim­mal­la ta­sol­la noin 20 min. An­na jääh­tyä.

Kos­tu­tus: mai­toa

Täy­te:

1 prk Flora vis­piä

1 prk rans­kan­ker­maa

1 dl fa­rii­ni­so­ke­ria

Pääl­le:

man­si­koi­ta

Vaah­do­ta vis­pi­ker­ma, li­sää jouk­koon rans­kan­ker­ma sekä fa­rii­ni­so­ke­ri.

Kos­tu­ta poh­ja mai­dol­la ja kaa­da täy­te poh­jan pääl­le. Ri­pot­te­le pin­nal­le man­si­koi­ta.

An­na maus­tua het­ki jää­kaa­pis­sa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram