Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
10.8.2017 16.00

Rulla-herkkua

Kirsi Kiuru

Suussasulava kääretorttu on helppo ja nopea. Siitä voi tehdä leivoksia, kakkuja tai vaikka upeita jälkiruokia kuten charlotte russea.

Näil­lä vin­keil­lä kää­re­tort­tu on­nis­tuu taa­tus­ti:

Pa­ras vaah­to tai­ki­naan syn­tyy huo­neen­läm­pöi­sis­tä mu­nis­ta, jo­ten ota mu­nat hy­vis­sä ajoin en­nen lei­po­mis­ta huo­neen­läm­pöön.

Se, on­ko tai­ki­na tar­peek­si vaah­tou­tu­nut, on hy­vin help­po tar­kis­taa. Py­säy­tä vat­kain, nos­ta te­rät ylös. Pu­do­ta te­ris­tä tai­ki­naa vaah­don pin­nal­le. Jos tai­ki­nas­ta jää pin­taan ku­vi­oi­ta, vaah­to on val­mis­ta.

Kui­vat ai­neet kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti li­sä­tä tai­ki­naan sii­vi­län läpi, täl­löin tai­ki­naan ei tule paak­ku­ja. Tur­haa se­koit­ta­mis­ta tu­lee vält­tää jau­ho­ja li­sä­tes­sä, kuoh­keus kär­sii jos se­koi­te­taan lii­kaa.

Kää­re­tor­tun pe­ru­soh­jet­ta voit muo­ka­ta hel­pos­ti lem­pi­ma­ku­je­si ja -täyt­teit­te­si mu­kaan lu­ke­mat­to­mil­la ta­voil­la.

Suk­laa­kää­re­tort­tu­poh­ja eli unel­ma­tort­tu syn­tyy li­sää­mäl­lä tai­ki­naan kak­si ruo­ka­lu­si­kal­lis­ta tum­maa kaa­ka­o­jau­het­ta.

Myös poh­ja­tai­ki­naa voi ha­lu­tes­sa maus­taa. Li­sää jouk­koon esi­mer­kik­si puo­li tee­lu­si­kal­lis­ta kar­de­mum­maa tai vaik­ka kak­si ruo­ka­lu­si­kal­lis­ta val­mis­ta Ma­ri­an­ne-kark­ki­rou­het­ta. Mie­li­ku­vi­tus­ta ke­hiin!

Myös täy­tet­tä voi muun­nel­la hel­pos­ti. Täyt­tei­tä voi val­mis­taa not­kis­te­tus­ta jää­te­lös­tä, ker­ma­vaah­dos­ta, maus­te­tus­ta tuo­re­juus­tos­ta tai rah­kas­ta, suk­laa­mous­ses­ta, mar­jois­ta, hil­lois­ta, he­del­mis­tä, rou­hi­tuis­ta ma­kei­sis­ta tai suk­laas­ta.

Val­miin kää­re­tor­tun voi ha­lu­tes­sa kuor­rut­taa ja ko­ris­tel­la, jol­loin lop­pu­tu­los on pe­rin­teis­tä mal­lia juh­la­vam­pi. Toki pe­rin­tei­nen­kin on juh­la­va. Kuor­ru­tuk­seen so­pi­vat esi­mer­kik­si suk­laa, mar­si­paa­ni tai ker­ma­vaah­to ja ko­ris­te­luun non­pa­rel­lit, mar­jat ja he­del­mä­pa­lat tai vaik­ka syö­tä­vät ku­kat.

Glu­tee­nit­to­man saat kor­vaa­mal­la veh­nä­jau­hot joko pe­ru­na­jau­hoil­la tai glu­tee­nit­to­mal­la jau­ho­se­ok­sel­la.

Täs­sä siis pe­ru­soh­je ”pe­rus­täyt­teel­lä”… ome­na­hil­lon voit­ta­nut­ta ei ole… lemp­pa­ri kää­re­tort­tu­ni, sen kum­mem­min kruu­sai­le­mat­ta ;)

Kirsi Kiuru

OME­NA-KÄÄ­RE­TORT­TU

Ai­nek­set:

4 mu­naa

1½ dl so­ke­ria

1 dl veh­nä­jau­ho­ja

3/4 dl pe­ru­na­jau­ho­ja

1 tl lei­vin­jau­het­ta

Täy­te:

ome­na­hil­loa

Vaah­do­ta mu­nat ja so­ke­ri vaa­le­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta kes­ke­nään jau­hot ja lei­vin­jau­he toi­ses­sa kul­hos­sa. Li­sää jau­ho­se­os sii­vi­län läpi vaah­toon va­ro­vas­ti nos­tel­len.

Kaa­da tai­ki­na lei­vin­pa­pe­rin pääl­le uu­ni­pel­lil­le ja pais­ta kes­ki­ta­sol­la 225 as­tees­sa 6–8 mi­nuut­tia kul­lan­rus­ke­ak­si.

Ku­moa kyp­sä tort­tu­le­vy toi­sel­le, puh­taal­le lei­vin­pa­pe­ril­le, jol­le on ri­po­tel­tu so­ke­ria. Pois­ta poh­ja­pa­pe­ri va­ro­vas­ti hi­vut­ta­en, kun tort­tu on hie­man jääh­ty­nyt.

Le­vi­tä hil­lo jääh­ty­neel­le tort­tu­le­vyl­le. Jätä noin 1/4 poh­jas­ta il­man täy­tet­tä.

Rul­laa tor­tuk­si lei­vin­pa­pe­rin avul­la. Aloi­ta täy­te­tys­tä le­ve­äs­tä reu­nas­ta. An­na ve­täy­tyä jää­kaa­pis­sa lei­vin­pa­pe­rin si­säl­lä 30–60 mi­nut­tia.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram