Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
22.4.2017 5.21

Sokerikakkupohja – paras pohja!

Sokerikakkupohja

Sokerikakkupohja

Picasa

Jeps, tällä ohjeella onnistuu aina! Ei enää lässähtäneitä ja littanoita pohjia!

Kaik­ki pe­rus­tuu pun­nit­se­mi­seen eli tar­vit­set keit­ti­ö­vaa'an. Lei­vin­jau­heen voi jät­tää kaap­piin, sitä ei tar­vi­ta! Käy­tä huo­neen­läm­pöi­siä ka­na­mu­nia.

Jau­hot kan­nat­taa sii­vi­löi­dä mu­na­so­ke­ri­vaah­don jouk­koon, täl­löin ei tai­ki­naan tule jau­ho­paak­ku­ja. Poh­ja on hyvä val­mis­taa ai­na täyt­töä edel­tä­vä­nä päi­vä­nä.

Ja HUOM! Vat­kaa mu­nia ja so­ke­ria niin mon­ta mi­nuut­tia, kuin mu­nia on eli 4 mu­nan poh­jaa vat­ka­taan 4 min.

Ja sit­ten sii­hen pun­nit­se­mi­seen, hom­ma me­nee näin:

En­sin pun­ni­taan ka­na­mu­nat ja nii­den pai­nos­ta las­ke­taan 70 pro­sent­tia, tu­los on so­ke­rin ja veh­nä­jau­hon mää­rä (veh­nä­jau­ho­jen mää­räs­tä voi ha­lu­tes­sa (it­se­a­si­as­sa kan­nat­taa!) 30 pro­sent­tia kor­va­ta pe­ru­na­jau­hoil­la).

Me­ni­kö yli... täs­sä esi­merk­ki:

4 mu­naa pai­na­vat yh­teen­sä 211 g

211 x 0,7 = 147,7 g

mu­nien jouk­koon tu­lee siis 148 g so­ke­ria

lo­puk­si vaah­don jouk­koon 148 g jau­ho­ja

(tai ha­lu­tes­sa veh­nä­jau­ho­ja: 148 x 0,7= 104 g ja pe­ru­na­jau­ho­ja 148 - 104 = 44g)

Ja vie­lä oh­je:

Vuo­raa ir­to­poh­ja­vuo­an poh­ja lei­vin­pa­pe­ril­la. Voi­te­le reu­nat voil­la (ha­lu­tes­sa­si voit myös jau­hot­taa reu­nat korp­pu­jau­hoil­la). Kuu­men­na uu­ni 175 as­tee­seen.

Aloi­ta pun­nit­se­mal­la mu­nat ja so­ke­ri vat­kaus­kul­hoon. Pun­nit­se ja se­koi­ta jau­hot yh­teen omas­sa kul­hos­saan. Vat­kaa mu­nat ja so­ke­ri. Sii­vi­löi jau­hot vaah­toon nuo­li­jal­la va­ro­vas­ti kään­nel­len. Kaa­da tai­ki­na vuo­kaan.

Pais­ta kak­kua uu­nin alim­mal­la ta­sol­la kun­nes se on kyp­sä.

An­na ka­kun jääh­tyä vuo­as­saan muu­ta­ma mi­nuut­ti ja ku­moa sit­ten ri­ti­läl­le jääh­ty­mään.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram