Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
10.11.2016 8.15

Kahvikakku – kuivakakku

Kuulutko niihin, jotka kiertävät kahvipöydässä kuivakakun kaukaa? Myönnän, minä joskus kuuluin heihin. En enää! Nykyään KAHVIKAKUT ovat suorastaan suosikki-leivonnaisiani!

7 minuutin kakku.

7 minuutin kakku.

Picasa

Kui­va­kak­ku jo ni­me­nä kuu­los­taa niin kui­val­ta, et­tä käyt­tä­kääm­me ni­meä Kah­vi­kak­ku. Ei­kä kah­vi­kak­ku to­del­la­kaan ole kui­va.

Kah­vi­ka­kun lei­von­nas­sa avai­na­se­mas­sa ovat kak­ku­vuo­an voi­te­lu ja huo­lel­li­nen korp­pu­jau­ho­tus (tai korp­pu­jau­ho­jen si­jaan voit käyt­tää veh­nä­jau­ho­ja). Kun hoi­dat nämä kak­si asi­aa huo­lel­la, niin lop­pu­tu­lok­se­na kak­ku ir­to­aa kau­niis­ti vuo­as­ta ja ka­kun pin­nas­ta tu­lee siis­ti.

Kah­vi­ka­kun ma­kua miet­ties­sä saa käyt­tää mie­li­ku­vi­tus­ta: ap­pel­sii­nia, suk­laat, jo­gurt­tia, sit­ruu­naa, maus­tei­ta, pii­mää, kui­vat­tu­ja he­del­miä, ome­naa jne.

Kun läh­tee et­si­mään kah­vi­ka­kun oh­jei­ta, voi no­pe­as­ti huo­ma­ta nii­tä kar­ke­as­ti ole­van kah­den­lai­sia. Toi­sis­sa mi­ta­taan kaik­ki ai­neet kul­hoon ja se­koi­te­taan no­pe­as­ti ta­sai­sek­si. Ja toi­sis­sa

vat­ka­taan en­sin so­ke­ri ja huo­neen­läm­pöi­nen ras­va ja vas­ta sit­ten li­säil­lään lo­put ai­neet.

Nyt kui­ten­kin esit­te­len teil­le ka­kun, jos­sa teh­dään mo­lem­mat eli kaik­ki ai­neet kul­hoon ja vat­ka­taan:

7 minuutin kakku

4 mu­naa

3 dl so­ke­ria

200 g voi­ta su­la­tet­tu­na (tai huo­neen­läm­pöi­si­nä, peh­mei­nä pa­loi­na)

3 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl va­nil­ja- tai va­nil­lii­ni­so­ke­ria

1½ dl veh­nä­jau­ho­ja

2 dl pe­ru­na­jau­ho­ja

1 ap­pel­sii­nin raas­tet­tu kuo­ri (pese ap­pel­sii­ni hy­vin en­nen raas­ta­mis­ta, raas­ta vain kel­tai­nen kuo­ri!)

Voi­te­le ja jau­ho­ta veh­nä­jau­hoil­la tai korp­pu­jau­hoil­la vä­hin­tään kah­den lit­ran ren­gas­vuo­ka.

Mit­taa kaik­ki ai­neet yh­del­lä ker­taa kul­hoon ja vat­kaa joko säh­kö­vat­kai­mel­la tai yleis­ko­neel­la seit­se­män mi­nuut­tia.

Maus­ta kak­ku­tai­ki­na vat­kaa­mi­sen jäl­keen ap­pel­sii­nin kuo­ri­raas­teel­la.

Pais­ta 175 as­tees­sa noin 45 mi­nuut­tia toi­sek­si alim­mal­la ta­sol­la. Ko­kei­le ka­kun kyp­syyt­tä ti­kul­la.

An­na ka­kun jääh­tyä het­ki ja ku­moa.

Kuor­ru­tus:

60 g peh­me­ää voi­ta

100 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa tai sit­ruu­na­tuo­re­juus­toa

4 dl to­mu­so­ke­ria

1 rkl sit­ruu­na­me­hua

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

Lai­ta kaik­ki kuor­rut­teen ai­nek­set kul­hoon ja vat­kaa kun­nol­la se­kai­sin.

Le­vi­tä kuor­ru­te pie­nel­lä pa­let­ti­veit­sel­lä tai muul­la ta­sa­si­vui­sel­la veit­sel­lä ka­kun pin­nal­le.

Ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la esim. man­te­li­rou­heel­la.

Kahvikakku ei todellakaan ole kuiva.

Kahvikakku ei todellakaan ole kuiva.

Picasa

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram