Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
28.1.2017 10.06

Kirsin keittiössä: Runeberginkakku

Runeberginkakku.

Runeberginkakku.

Kirsi Kiuru

Kevät on erilaisten juhla"pyhien" aikaa. On Runebergia, laskiaista, naistenpäivää, pääsiäistä, vappua.... aina siis on hyvä syy leipoa. Vaikka ei siihen leipomiseen syytä tarvita. Leipoa voi kun huvittaa ja herkkuhammasta kolottaa!

Ru­ne­ber­gin päi­vä lä­hes­tyy, se on 5. hel­mi­kuu­ta.

Wi­ki­pe­di­as­sa lu­kee näin Ru­ne­ber­gin­tor­tuis­ta: Ru­ne­ber­gin­tort­tu on man­te­lil­la ja ar­rak­ki­puns­sil­la tai rom­mil­la maus­tet­tu lie­ri­ön muo­toi­nen lei­von­nai­nen. Sen pääl­lä on ta­val­li­ses­ti va­del­ma­hil­loa so­ke­ri­kuor­ru­te­ren­kaan ym­pä­röi­mä­nä. Lei­vos on saa­nut ni­men­sä Suo­men kan­sal­lis­ru­noi­li­jan Jo­han Lud­vig Ru­ne­ber­gin mu­kaan, jon­ka ker­ro­taan mie­lel­lään naut­ti­neen lei­vok­sia aa­mi­ai­sel­la puns­sin kera.

Nyt ri­kon kaik­kia Ru­ne­ber­gin­tor­tun sään­tö­jä, ja teen lei­von­nai­sen kak­ku­na, il­man puns­sia ja rom­mia... ei­kä oh­jees­ta muu­ten myös­kään löy­dy kar­va­man­te­lia.

Tä­mä­hän on täy­sin ma­ku­a­sia. Kos­tu­tus­lie­meen voi toki li­sä­tä puns­sia, rom­mia tai kar­vas­man­te­lia (käy­tä sil­loin lie­me­nä vet­tä). Kos­tu­tus­lie­mi voi ol­la vaik­ka ap­pel­sii­ni­me­hua tai mai­toa niin­kuin täs­sä oh­jees­sa­ni.

Ja nyt on vi­hon­vii­mei­nen het­ki pääs­tä eroon niis­tä jou­lui­sis­ta pi­par­ka­kuis­ta ;) Toki joku muu­kin kek­si so­pii tä­hän... jo­kin ka­ne­li­nen!

Täs­sä oh­je:

Kirsi Kiuru

Runeberginkakku

200 g mar­ga­rii­nia

2 dl so­ke­ria

2 ka­na­mu­naa

3 dl ven­hä­jau­ho­ja

2 dl kek­sin- tai pi­pa­rin­mu­ru­ja

1 dl korp­pu­jau­ho­ja

2 tl lei­vin­jau­het­ta

1 tl kar­de­mum­maa

1½ dl mai­toa

Kos­tu­tus:

1 dl mai­toa

Pin­nal­le:

1–2 dl va­del­ma­hil­loa

Kuor­ru­tus:

2 dl to­mu­so­ke­ria

n. 2 rkl vet­tä

Vaah­do­ta peh­meä ras­va ja so­ke­ri. Li­sää ka­nan­mu­nat yk­si­tel­len, sa­mal­la vat­ka­ten. Yh­dis­tä kui­vat ai­neet toi­ses­sa kul­hos­sa ja li­sää tai­ki­naan. Maus­ta tai­ki­na kar­de­mum­mal­la. Se­koi­ta nes­te tai­ki­naan vii­mei­se­nä. Voi­te­le ja korp­pu­jau­ho­ta kak­ku­vuo­ka (halk. 24 cm). Kaa­da tai­ki­na vuo­kaan ja pais­ta 175 as­tees­sa noin 50 mi­nuut­tia. Kos­tu­ta jääh­ty­nyt kak­ku mai­dol­la ja le­vi­tä pin­nal­le va­del­ma­hil­loa. An­na maus­tua. Se­koi­ta to­mu­so­ke­ris­ta ja ve­des­tä tah­na ko­ris­te­lua var­ten. Siir­rä kuor­ru­tus­se­os pie­neen muo­vi­pus­siin, leik­kaa yh­teen kul­maan pie­ni rei­kä ja pur­so­ta ko­ris­te­ku­vi­oi­ta ka­kun pin­nal­le.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram