Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
14.3.2017 8.14

Marjapiirakka

Punaherukkapiirakka.

Punaherukkapiirakka.

Kirsi Kiuru

Jatketaanpas vielä näillä "yhden kulhon" ja "pakastimen tyhjennys" -ohjeilla.

Meil­lä pak­ka­nen al­kaa ol­la ai­ka hy­vin tyh­jä mar­jois­ta, mut­ta pu­na­he­ruk­kaa löy­tyy. Mel­kein­pä väi­tän­kin, et­tä juu­ri­kin ne so­pi­vat tä­hän pii­rak­kaan par­hai­ten! Mar­jo­jen ti­lal­le voi toki lait­taa ra­par­pe­ria tai vaik­ka ome­na­loh­ko­ja.

Älä unoh­da li­sä­tä kar­de­mum­maa, sil­lä se on ai­van eh­do­ton maus­te poh­jaan. Kar­de­mum­ma ja mus­tik­ka­kin on muu­ten oi­kein oi­va ma­ku­pa­ri!

Pii­rak­ka on iha­nan mau­kas ja niin help­po teh­dä! Ei tar­vit­se vaah­do­tel­la, kaik­ki ai­neet vaan se­kai­sin ja pel­lil­le. Ja jos oi­kein ha­lu­aa her­ku­tel­la, niin iso lo­raus va­nil­ja­kas­ti­ket­ta uu­ni­tuo­reen pii­ra­kan kyl­keen, niin avot!

Oh­jees­sa nos­ta­tu­sai­nee­na on lei­vin­jau­he, mut­ta jos käy­tät nes­tee­nä pii­mää, suo­sit­te­len lei­vin­jau­heen kor­vaa­maan soo­dal­la. Lei­vin­jau­het­ta tar­vi­taan

kak­sin­ker­tai­nen mää­rä ruo­ka­soo­daan ver­rat­tu­na (6 tl lei­vin­jau­het­ta = 3 tl soo­daa). Lei­vin­jau­he se­koi­te­taan ai­na jau­hoi­hin ja soo­da hap­pa­maan nes­tee­seen.

Picasa

Punahe­ruk­ka­pii­rakka

300 g voi­su­laa/mar­ga­rii­ni­su­laa

3 dl so­ke­ria

9 dl veh­nä­jau­ho­ja

6 tl va­nil­ja­so­ke­ria

6 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl kar­de­mum­ma jau­het­ta

3 ka­nan­mu­naa

3 dl pii­mää, ker­maa tai mai­toa

4 dl pu­na­he­ru­koi­ta

Se­koi­ta voi­su­la/mar­ga­rii­ni­su­la, so­ke­ri ja veh­nä­jau­hot kes­ke­nään mu­ruk­si. Ota mu­rua 4 dl si­vuun (ri­po­tel­laan lo­puk­si pu­na­he­ru­koi­den pääl­le). Se­koi­ta lop­pu­mu­ruun ka­nan­mu­nat, pii­mä/ker­ma tai mai­to, va­nil­ja­so­ke­ri, lei­vin­jau­he ja kar­de­mum­ma. Se­koi­ta voi­mak­kaas­ti. Kaa­da tai­ki­na sy­vään uu­ni­pel­tiin lei­vin­pa­pe­rin pääl­le. Li­sää pu­na­he­ru­kat poh­jan pääl­le ja lo­puk­si ri­pot­te­le si­vuun otet­tu muru he­ru­koi­den pääl­le. Jos käy­tät pa­kas­te­mar­jo­ja, lai­ta ne jäi­si­nä tai­ki­nan pääl­le, älä an­na nii­den su­laa en­nen lait­toa, muu­toin pai­nu­vat poh­jaan. Pais­ta 200 as­tees­sa n. 20 min tai kun­nes kyp­sää.

Ota kantaa