Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
7.4.2017 13.33

Omenamuru-muffinssit

Omenamuru-muffinssit.

Omenamuru-muffinssit.

Muffinsseja on helppo leipoa. Jotta muffinssit taatusti onnistuvat, suosittelen hankkimaan muffinssipellin. Pellin avulla muffinssit kohoavat kauniisti eivätkä leviä pitkin peltiä. ;)

Näis­sä muf­fins­seis­sa mais­tui­vat ome­nan li­säk­si sen par­haat liit­to­lai­set eli ka­ne­li ja kau­ra. Muf­fins­sit oli­vat si­säl­tä mie­let­tö­män me­he­viä, pin­nal­ta ra­pei­ta ja pääl­lä ole­va peh­meä ker­ma­vaah­to kruu­naa ko­ko­nai­suu­den. Nämä muf­fins­sit sai­vat vie­lä pie­nen pää­si­äis­mu­nan ko­ris­teek­si.

Muf­fins­sei­hin tu­le­va ome­na­hil­lo­sil­mä hä­vi­ää lä­hes ko­ko­naan tai­ki­nan jouk­koon, mut­ta se tuo muf­fins­sei­hin iha­naa li­sä­kos­teut­ta. Ome­na­hil­lon voi ha­lu­tes­saan se­koit­taa tai­ki­nan jouk­koon.

Muf­fi­ni­vuo­kia ei kan­na­ta täyt­tää ai­van täy­teen, vaan jät­tää hie­man ko­ho­a­mis­va­raa.

Ja jos vaan mah­dol­lis­ta niin säi­ly­tä ai­na­kin yk­si muf­fins­si jää­kaa­pis­sa seu­raa­vaan päi­vään, sil­lä maku vain pa­ra­nee! Tie­dän, se saat­taa ol­la vai­ke­aa... nämä jos­tain kum­man syys­tä ka­to­a­vat ai­ka no­pe­as­ti. ;)

Omenamuru-muffinssit

Tai­ki­na:

2 mu­naa

1,5 dl so­ke­ria

1 dl öl­jyä

1,5 dl ome­na­hil­loa

3 dl veh­nä­jau­ho­ja

1,5 dl kau­ra­hiu­ta­lei­ta

2 tl lei­vin­jau­het­ta

0,5 tl soo­daa

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2–3 tl ka­ne­lia

Täy­te:

n. 1 tl ome­na­hil­loa per muf­fi­ni (tä­män hil­lon voi­si se­koit­taa suo­raan tai­ki­naan­kin)

Pääl­le:

50 g voi­ta su­la­tet­tu­na

0,75 dl so­ke­ria

1,5 dl pika-kau­ra­hiu­ta­lei­ta

1 rkl veh­nä­jau­ho­ja

0,5 tl ka­ne­lia

1 tl va­nil­ja­so­ke­ria

Se­koi­ta kaik­ki tai­ki­nan ai­neet se­kai­sin. Jaa rei­lu puo­let tai­ki­nas­ta vuo­kiin (12 kpl). Lai­ta n. 1 tl hil­loa jo­kai­sen muf­fi­nin kes­kel­le ja li­sää lop­pu tai­ki­na. Se­koi­ta pääl­li­sen ai­neet kes­ke­nään ja ri­pot­te­le muf­fi­nien pääl­le. Pais­ta 200 as­tees­sa n. 18 min, kun­nes tun­tu­vat kes­kel­tä kiin­teil­tä ja pin­ta saa­nut hie­man vä­riä. An­na jääh­tyä.

Ko­ris­te­le ha­lu­tes­sa­si ker­ma­vaah­dol­la.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram