Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
25.2.2017 8.00

Laskiaispullat (ja -pitko)

Mantelia vai mansikkaa? Tätä kysymystä pohditaan joka laskiaisen alla.

Mantelia vai mansikkaa? Tätä kysymystä pohditaan joka laskiaisen alla.

Kirsi Kiuru

Nyt tulee kaksi hyvinkin tärkeää kysymystä: Mansikkahillolla vai mantelimassalla? Syödäänkö ensin kansi vai haukataanko niin, että saadaan kermaparta?

No, mi­nun vas­tauk­set ovat: man­sik­ka­hil­lo ja kan­si en­sin.

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na vie­te­tään las­ki­ais­sun­nun­tai­ta. Pulk­ka­mä­keen siis, ruu­ak­si her­ne­keit­toa ja jälk­kä­rik­si las­ki­ais­pul­lia, nam!

"Las­ki­ais­pul­la on va­kiin­tu­nut tär­ke­äk­si osak­si suo­ma­lais­ta las­ki­ai­sen viet­toa, mut­ta ma­ke­an her­kun al­ku­pe­rä löy­tyy län­si­naa­pu­rin puo­lel­ta. Ny­kyi­sen kal­tai­sen, täy­te­tyn las­ki­ais­pul­lan eli sem­lan his­to­ria ulot­tuu Ruot­sis­sa 1800-lu­vul­le saak­ka. Laa­jal­le se le­vi­si kui­ten­kin vas­ta toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen."

Jaan­pas teil­le nyt her­kul­li­sen pul­la­tai­ki­na-oh­jeen. Tai­ki­naan tu­lee veh­nä­jau­ho­jen li­säk­si kau­ra­hiu­ta­lei­ta. Kan­nat­taa tes­ta­ta, toi­mii!

Ja jos ei jak­sa pyö­ri­tel­lä pul­lia, voi teh­dä las­ki­ais­pit­kon. Minä to­sin olin niin lais­ka, et­tä os­tin pit­kon Tuo­men ko­ti­lei­po­mol­ta.

Laskiaispullan voi leipoa myös pitkoksi.

Laskiaispullan voi leipoa myös pitkoksi.

Kirsi Kiuru

Liu lau las­ki­ais­ta!

Laskiaispullat:

5 dl mai­toa

50 g hii­vaa

1,5-2 dl so­ke­ria

1,5 rkl kar­de­mum­maa

1 tl suo­laa

4 dl kau­ra­hiu­ta­lei­ta

10-14 dl veh­nä­jau­ho­ja

150 g voi­ta

Läm­mi­tä mai­to kä­den­läm­pöi­sek­si ja liu­o­ta sii­hen hii­va. Li­sää maus­teet ja kau­ra­hiu­ta­leet. Alus­ta tai­ki­naan osa jau­hois­ta. Li­sää ras­va, lo­put jau­hot ja vai­vaa kun­nol­la. Ko­ho­ta.

Lei­vo tai­ki­nas­ta ha­lu­a­mi­a­si pul­lia, ko­ho­ta, voi­te­le ja pais­ta pik­ku­pul­lat 225 as­tees­sa.

Täy­te:

2 dl vis­pi­ker­maa

1 tl to­mu­so­ke­ria

1 tl va­nil­ja­so­ke­ria

man­sik­ka­hil­loa

Se­koi­ta ker­maan tomu- ja va­nil­ja­so­ke­ri. Vat­kaa vaah­dok­si. Leik­kaa pul­lal­le kan­si. Täy­tä pul­lat man­sik­ka­hil­loa. Pur­so­ta/lu­si­koi pääl­le ker­ma­vaah­toa. Nos­ta kan­si pai­koil­leen.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram