Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
9.7.2023 15.00

Makei juttui: Lyhyt kuuma kesä

Niin sitä aina sanotaan, että kesä on ihmisen parasta aikaa – ja samalla myös niin lyhytkestoinen.

Joka vuo­si ai­na vain ly­hy­em­mäl­tä tun­tu­va kesä ai­heut­taa pai­nei­ta; mitä kaik­kea sitä pi­täi­si­kään vie­lä eh­tiä te­ke­mään..

Ke­sä­kuu vaih­tui het­kes­sä hei­nä­kuuk­si. Ma­tot ja ik­ku­nat­kin on vie­lä pe­se­mät­tä ja lo­ma­kin lä­he­nee puo­li­vä­liä. Las­ten kans­sa pi­täi­si men­nä sin­ne ja tän­ne ja Naan­ta­lin Muu­mi­maa­il­mas­sa ja Po­rin Kir­ju­rin­luo­dos­sa on jo käy­ty­kin.

Tämä paikka on aina niin lumoava!

Tämä paikka on aina niin lumoava!

Huii! Merihirviö!

Huii! Merihirviö!

Viime vuoden postaukseni otsikolla ”Huh hellettä!” löytyy lisää kuvia Pelle Hermannin puistosta

Viime vuoden postaukseni otsikolla ”Huh hellettä!” löytyy lisää kuvia Pelle Hermannin puistosta

Jyrki Kankaan muistomerkillä. Täällä tuntuu kuin lentäisi!

Jyrki Kankaan muistomerkillä. Täällä tuntuu kuin lentäisi!

Sorsaemo poikasineen lammen hakureissulla

Sorsaemo poikasineen lammen hakureissulla

Niin iha­nan hel­tei­sen ke­sä­kuun lo­pun jäl­keen al­koi sa­taa use­am­man päi­vän ajan. Yh­täk­kiä sitä huo­ma­si­kin, et­tä ei ole kii­re mi­hin­kään. Har­mit­taa tiet­ty, et­tei pää­se viet­tä­mään kaik­kea ai­kaa ul­ko­na, mut­ta kaa­to­sa­teel­la ta­ju­aa myös, et­tei koko ajan tar­vit­se ol­la me­nos­sa, vaan voi is­tah­taa kat­so­maan elo­ku­via ja pe­laa­maan lau­ta­pe­le­jä. An­taa­ko sade si­nul­le lu­van py­syä ko­to­na ja si­säl­lä? Lap­set kyl­lä us­kal­tau­tuu sa­teel­la­kin ulos juok­se­maan - on­nek­si; Il­man päi­vit­täis­tä ul­koi­lua päi­vän ener­gi­at ku­luu si­säl­lä le­vot­to­ma­na ja sei­nil­le hyp­pi­mäl­lä!

Sateenvarjo luo tunnelmaa

Sateenvarjo luo tunnelmaa

Seikkailijat

Seikkailijat

Minnehän tämä polku vie?

Minnehän tämä polku vie?

Pakollinen kuva Ruukinpuiston Alisen koskesta aina kun siellä käydään.

Pakollinen kuva Ruukinpuiston Alisen koskesta aina kun siellä käydään.

Suklainen juustokakku

Vie­te­tään­kö teil­lä ni­mi­päi­viä? Omas­sa lap­suu­des­sa­ni on ai­na vie­tet­ty, on ol­lut kak­kua ja tul­lut vie­rai­ta. Tämä iha­na pe­rin­ne jat­kuu tie­ten­kin myös omil­le lap­sil­le.

Vii­me vii­kon­lop­pu­na esi­koi­sen nimp­pa­reil­la tar­jol­la oli suk­laa­juus­to­kak­kua, suo­lais­ta pii­rak­kaa, bri­ta­kak­kua ja mus­tik­ka­muf­fi­nei­ta. Bri­ta­ka­kun vä­liin lai­toin man­si­koi­ta, mus­ti­koi­ta ja sit­ruu­na­tuo­re­juus­toa vis­pi­ker­maan se­koi­tet­tu­na, nam!

Kesän klassikko!

Kesän klassikko!

Nimpparilahja testissä.

Nimpparilahja testissä.

Ja suklaa­juus­to­kakku...

Samettisen kuohkea! Ja ilman liivatetta.

Samettisen kuohkea! Ja ilman liivatetta.

Sen her­kul­li­nen oh­je tu­lee täs­sä!

Tar­vit­set n.20-22cm ir­to­poh­ja­vuo­an.

Poh­ja:

250 g täy­te­kek­se­jä, esim do­mi­no

70 g voi­ta

1rkl mai­toa

Täy­te:

200 g kin­der max pa­tu­koi­ta (10kpl)

500 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

4 dl vis­pi­ker­maa

1 dl to­mu­so­ke­ria

2 kpl kin­der max pa­tu­koi­ta

Ko­ris­teek­si esim. Kek­si­mu­rua, suk­laa­ta

Oh­je:

Lai­ta lei­vin­pa­pe­ri vuo­an poh­jal­le. It­sel­lä on vuo­ka il­man poh­jaa ja lai­tan sen yleen­sä suo­raan tar­joi­lu­as­ti­al­le.

Ota tuo­re­juus­to huo­neen­läm­pöön.

Murs­kaa kek­sit ja su­la­ta voi pie­nel­lä te­hol­la mik­ros­sa. Se­koi­ta voi ja 1 rkl mai­toa kek­si­murs­kan se­kaan ja pai­ne­le seos vuo­an poh­jal­le. Lai­ta jää­kaap­piin odot­ta­maan.

Su­la­ta (10kpl) kin­der ma­xit mik­ros­sa pie­nel­lä te­hol­la ja vä­lil­lä se­koit­ta­en tai ve­si­hau­tees­sa.

Vat­kaa vis­pi­ker­ma vaah­dok­si ja li­sää tuo­re­juus­to ja 1dl to­mu­so­ke­ria. Vat­kaa täy­del­lä te­hol­la vie­lä het­ki.

Li­sää hie­man jääh­ty­nyt suk­laa­se­os ja se­koi­ta ta­sai­sek­si.

Pa­loit­te­le 2kpl kin­der ma­xe­ja ja kään­te­le pa­lat jouk­koon nuo­li­jal­la.

Kaa­da mous­se kek­si­poh­jan pääl­le ja ta­soi­ta. An­na hyy­tyä jää­kaa­pis­sa ai­na­kin yön yli.

Ir­roi­ta vuo­ka ka­kus­ta veit­sel­lä. Veit­sen avul­la voi vie­lä ta­soit­taa reu­nat.

Ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la.

Suklaakakku on kuin suklaamoussea!

Suklaakakku on kuin suklaamoussea!

Voit tehdä kakun vaikka pari päivää ennen hyytymään jääkaappiin ennen tarvetta.

Voit tehdä kakun vaikka pari päivää ennen hyytymään jääkaappiin ennen tarvetta.

Ilois­ta ke­sän jat­koa!

ps. Man­ni­lan ky­läyh­dis­tyk­sen il­ta­to­rit al­kaa taas! Hei­nä­kuun joka per­jan­tai klo 18-20, näh­dään siel­lä!

Kesäkuun alussa Raision upeassa alppiruusupuistossa.

Kesäkuun alussa Raision upeassa alppiruusupuistossa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram