Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
9.7.2023 15.00

Makei juttui: Lyhyt kuuma kesä

Niin sitä aina sanotaan, että kesä on ihmisen parasta aikaa – ja samalla myös niin lyhytkestoinen.

Joka vuo­si ai­na vain ly­hy­em­mäl­tä tun­tu­va kesä ai­heut­taa pai­nei­ta; mitä kaik­kea sitä pi­täi­si­kään vie­lä eh­tiä te­ke­mään..

Ke­sä­kuu vaih­tui het­kes­sä hei­nä­kuuk­si. Ma­tot ja ik­ku­nat­kin on vie­lä pe­se­mät­tä ja lo­ma­kin lä­he­nee puo­li­vä­liä. Las­ten kans­sa pi­täi­si men­nä sin­ne ja tän­ne ja Naan­ta­lin Muu­mi­maa­il­mas­sa ja Po­rin Kir­ju­rin­luo­dos­sa on jo käy­ty­kin.

Tämä paikka on aina niin lumoava!

Tämä paikka on aina niin lumoava!

Huii! Merihirviö!

Huii! Merihirviö!

Viime vuoden postaukseni otsikolla ”Huh hellettä!” löytyy lisää kuvia Pelle Hermannin puistosta

Viime vuoden postaukseni otsikolla ”Huh hellettä!” löytyy lisää kuvia Pelle Hermannin puistosta

Jyrki Kankaan muistomerkillä. Täällä tuntuu kuin lentäisi!

Jyrki Kankaan muistomerkillä. Täällä tuntuu kuin lentäisi!

Sorsaemo poikasineen lammen hakureissulla

Sorsaemo poikasineen lammen hakureissulla

Niin iha­nan hel­tei­sen ke­sä­kuun lo­pun jäl­keen al­koi sa­taa use­am­man päi­vän ajan. Yh­täk­kiä sitä huo­ma­si­kin, et­tä ei ole kii­re mi­hin­kään. Har­mit­taa tiet­ty, et­tei pää­se viet­tä­mään kaik­kea ai­kaa ul­ko­na, mut­ta kaa­to­sa­teel­la ta­ju­aa myös, et­tei koko ajan tar­vit­se ol­la me­nos­sa, vaan voi is­tah­taa kat­so­maan elo­ku­via ja pe­laa­maan lau­ta­pe­le­jä. An­taa­ko sade si­nul­le lu­van py­syä ko­to­na ja si­säl­lä? Lap­set kyl­lä us­kal­tau­tuu sa­teel­la­kin ulos juok­se­maan - on­nek­si; Il­man päi­vit­täis­tä ul­koi­lua päi­vän ener­gi­at ku­luu si­säl­lä le­vot­to­ma­na ja sei­nil­le hyp­pi­mäl­lä!

Sateenvarjo luo tunnelmaa

Sateenvarjo luo tunnelmaa

Seikkailijat

Seikkailijat

Minnehän tämä polku vie?

Minnehän tämä polku vie?

Pakollinen kuva Ruukinpuiston Alisen koskesta aina kun siellä käydään.

Pakollinen kuva Ruukinpuiston Alisen koskesta aina kun siellä käydään.

Suklainen juustokakku

Vie­te­tään­kö teil­lä ni­mi­päi­viä? Omas­sa lap­suu­des­sa­ni on ai­na vie­tet­ty, on ol­lut kak­kua ja tul­lut vie­rai­ta. Tämä iha­na pe­rin­ne jat­kuu tie­ten­kin myös omil­le lap­sil­le.

Vii­me vii­kon­lop­pu­na esi­koi­sen nimp­pa­reil­la tar­jol­la oli suk­laa­juus­to­kak­kua, suo­lais­ta pii­rak­kaa, bri­ta­kak­kua ja mus­tik­ka­muf­fi­nei­ta. Bri­ta­ka­kun vä­liin lai­toin man­si­koi­ta, mus­ti­koi­ta ja sit­ruu­na­tuo­re­juus­toa vis­pi­ker­maan se­koi­tet­tu­na, nam!

Kesän klassikko!

Kesän klassikko!

Nimpparilahja testissä.

Nimpparilahja testissä.

Ja suklaa­juus­to­kakku...

Samettisen kuohkea! Ja ilman liivatetta.

Samettisen kuohkea! Ja ilman liivatetta.

Sen her­kul­li­nen oh­je tu­lee täs­sä!

Tar­vit­set n.20-22cm ir­to­poh­ja­vuo­an.

Poh­ja:

250 g täy­te­kek­se­jä, esim do­mi­no

70 g voi­ta

1rkl mai­toa

Täy­te:

200 g kin­der max pa­tu­koi­ta (10kpl)

500 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

4 dl vis­pi­ker­maa

1 dl to­mu­so­ke­ria

2 kpl kin­der max pa­tu­koi­ta

Ko­ris­teek­si esim. Kek­si­mu­rua, suk­laa­ta

Oh­je:

Lai­ta lei­vin­pa­pe­ri vuo­an poh­jal­le. It­sel­lä on vuo­ka il­man poh­jaa ja lai­tan sen yleen­sä suo­raan tar­joi­lu­as­ti­al­le.

Ota tuo­re­juus­to huo­neen­läm­pöön.

Murs­kaa kek­sit ja su­la­ta voi pie­nel­lä te­hol­la mik­ros­sa. Se­koi­ta voi ja 1 rkl mai­toa kek­si­murs­kan se­kaan ja pai­ne­le seos vuo­an poh­jal­le. Lai­ta jää­kaap­piin odot­ta­maan.

Su­la­ta (10kpl) kin­der ma­xit mik­ros­sa pie­nel­lä te­hol­la ja vä­lil­lä se­koit­ta­en tai ve­si­hau­tees­sa.

Vat­kaa vis­pi­ker­ma vaah­dok­si ja li­sää tuo­re­juus­to ja 1dl to­mu­so­ke­ria. Vat­kaa täy­del­lä te­hol­la vie­lä het­ki.

Li­sää hie­man jääh­ty­nyt suk­laa­se­os ja se­koi­ta ta­sai­sek­si.

Pa­loit­te­le 2kpl kin­der ma­xe­ja ja kään­te­le pa­lat jouk­koon nuo­li­jal­la.

Kaa­da mous­se kek­si­poh­jan pääl­le ja ta­soi­ta. An­na hyy­tyä jää­kaa­pis­sa ai­na­kin yön yli.

Ir­roi­ta vuo­ka ka­kus­ta veit­sel­lä. Veit­sen avul­la voi vie­lä ta­soit­taa reu­nat.

Ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la.

Suklaakakku on kuin suklaamoussea!

Suklaakakku on kuin suklaamoussea!

Voit tehdä kakun vaikka pari päivää ennen hyytymään jääkaappiin ennen tarvetta.

Voit tehdä kakun vaikka pari päivää ennen hyytymään jääkaappiin ennen tarvetta.

Ilois­ta ke­sän jat­koa!

ps. Man­ni­lan ky­läyh­dis­tyk­sen il­ta­to­rit al­kaa taas! Hei­nä­kuun joka per­jan­tai klo 18-20, näh­dään siel­lä!

Kesäkuun alussa Raision upeassa alppiruusupuistossa.

Kesäkuun alussa Raision upeassa alppiruusupuistossa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram