Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
15.5.2023 10.49

Makei juttui: Ulkoilua ja suklaisia palloja

Millä tavalla me saamme ajan lasten kanssa kulumaan ulkona? Voisi sanoa, että jo se riittää, kun avaa ulko-oven.

Useim­mi­ten ul­koi­lem­me­kin ko­ti­pi­hal­la, leik­ki­mah­dol­li­suuk­sia on joka puo­lel­la, vaik­ken it­se sitä näe. Lap­set tun­tu­vat heti löy­tä­vän jo­tain te­ke­mis­tä. On ojia ja pel­to­ja, eri­lai­sia ki­viä, et­si­tään ötö­köi­tä ja mui­ta elä­viä, tut­ki­taan pen­sai­den aluk­sia, ja pui­den juu­rel­la on kiva leik­kiä ma­jaa. Vä­lil­lä juos­taan hip­paa ym­pä­ri pi­haa ja pot­ki­taan pal­loa. Jos­kus ote­taan ai­kaa, kuin­ka kau­an kes­tää juos­ta talo ym­pä­ri, oma ai­ka pi­tää ai­na voit­taa. Hiek­ka­laa­ti­kol­le taas muo­dos­tuu tu­li­vuo­ria ja luo­lia. Jos­kus isom­pi nap­paa pyö­rän tai pot­ku­lau­dan al­le ja läh­tee kier­tä­mään naa­pu­rus­toa ym­pä­ri, täs­sä koh­taa ai­na ha­vah­dun kuin­ka iso poi­ka meil­lä jo on­kaan..

It­sel­le on tär­ke­ää yh­des­sä liik­ku­mi­nen ja ak­tii­vi­suus, pie­ne­nä to­tu­tut ta­vat toi­vot­ta­vas­ti kan­ta­vat ai­kui­suu­teen. Sais­ko va­ro­vas­ti toi­voa, et­tä tu­li­si­vat vie­lä van­hem­pa­na­kin mu­kaan met­sä­po­luil­le ja la­duil­le...

Vii­kon­lop­pui­sin useim­mi­ten aa­mu­pa­lan jäl­keen läh­de­tään jon­ne­kin lä­hi­puis­toon tai met­sään. On iha­naa, kun esi­koi­nen pää­see myös mu­kaan aa­mu­sel­la, kun päi­vät hän viet­tää es­ka­ris­sa. Il­ta­vuo­ro­viik­koi­na lii­ku­taan nuo­rem­man kans­sa lä­hi­puis­tois­sa.

Tä­nään vii­kon­lo­pun leik­ki­koh­teek­si va­li­koi­tui Eu­ras­sa si­jait­se­va Kuo­ren­tien leik­ki­puis­to. Ihan mah­ta­vaa, kun Eu­ras­ta­kin löy­tyy put­ki­liu­ku­mä­ki! Eh­kä vä­hän vie­lä lii­an hur­ja pik­ku­vä­el­le, mut­ta 6-vuo­ti­as men­nä vii­pot­ti put­kea al­haal­ta ylös ja yl­hääl­tä alas. Vä­lil­lä piti kii­ve­tä put­ken pääl­lä ul­ko­puo­lel­la. Pie­nel­lä roh­kai­sul­la ja kan­nus­tuk­sel­la sain pie­nem­män­kin mel­kein las­ke­maan put­kes­ta. Mel­kein. Eh­kä en­si ker­ral­la las­kee­kin, kun niin ki­ven ko­vaan väit­ti pa­luu­mat­kal­la ko­tiin.

Pikaherkku!

Ko­to­na al­koi mie­li teh­dä ma­ke­aa, ja aloin­kin tut­kai­le­maan, mitä kaa­peis­ta löy­tyy: Maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa, ore­o­kek­se­jä ja puo­li­kas mai­to­suk­laa­le­vy. Lai­toin vie­lä ano­pil­le vies­tiä, jos­ko häl­tä löy­tyi­si val­ko­suk­laa­ta – löy­tyi! Ja näis­tä ai­nek­sis­ta syn­tyi­vät­kin oi­kein oi­vat herk­ku­hi­mon tal­tut­ta­jat! Suk­laa­kuor­rut­tei­set ore­o­pal­lot, jot­ka ko­ris­te­lin kui­va­tuil­la va­del­mil­la. Niin her­kul­li­sia ja su­per­help­poa val­mis­taa!

Sen verran olisin tehnyt toisin ja laittanut pallot vaikka pieniin konvehtivuokiin. Suklaa jämähtää lujaa lautaseen kiinni.

Sen verran olisin tehnyt toisin ja laittanut pallot vaikka pieniin konvehtivuokiin. Suklaa jämähtää lujaa lautaseen kiinni.

Hanna Setälä

Suklaa­kuor­rut­teiset oreopallot

- Ota huo­neen­läm­pöön n.100 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa. (ma­ku­tuo­re­juus­tot käy myös, oman maun mu­kaan)

- Murs­kaa ja hie­non­na yk­si pöt­kö ore­oi­ta.

- Se­koi­ta tuo­re­juus­to mu­ru­se­ok­seen ja pyö­rit­te­le tai­ki­nas­ta kä­des­sä­si pal­lo­ja.

- Siir­rä tar­joi­lu­as­ti­al­le ja lai­ta jää­kaap­piin ko­vet­tu­maan noin puo­lek­si tun­nik­si

- Su­la­ta suk­laa mik­ros­sa pie­nis­sä eris­sä ma­ta­lal­la läm­möl­lä

- Dip­paa pal­lot suk­laas­sa ja lai­ta lei­vin­pa­pe­rin pääl­le

- Ko­ris­te­le, voit ri­po­tel­la pääl­le myös ore­o­mu­rua.

- Lai­ta jää­kaap­piin jäh­met­ty­mään ja maus­tu­maan noin puo­lek­si tun­nik­si tai pi­dem­pään.

- Nau­ti!

Au­rin­kois­ta ke­sän odo­tus­ta! <3

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 11.7. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12–12.30 Sä­ky­län kir­kos­sa. Ah­ti Lai­ne. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 11.7. Ystäväkahvila

klo 16–18 Eu­ras­sa. Ko­koon­tu­mi­nen kir­kon park­ki­pai­kal­la Sork­kis­ten­tien puo­lel­la. Oh­jel­mas­sa ge­o­kät­köi­lyä. Järj. Tul pe­rem­mäl -han­ke.

To 11.7. Veikko Tuomi -lauluilta

klo 18 Kiu­kais­ten Wan­has­sa Pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra) Mark­ku Wi­le­nin joh­dol­la. Järj. Ko­ti­seu­tu- ja mu­se­oyh­dis­tys Kiu­kais­ten Kil­ta.

Pe 12.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). To­ri­tuot­tei­ta, plät­te­jä ja po­ni­rat­sas­tus­ta. Timo Män­nis­tö esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Pe 12.7. Räsymattopiknik

klo 18 Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Oma mat­to ja eväät. Järj. Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 13.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 30 min, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Ville Mäkimattilan 30-vuotis­tai­tei­li­ja­juh­la­kon­sertti

klo 15 Ylä­neen ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Lii­san­tie 13, Pöy­tyä). Kah­vi­myyn­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Ylä­neen ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 11.7. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12–12.30 Sä­ky­län kir­kos­sa. Ah­ti Lai­ne. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 11.7. Ystäväkahvila

klo 16–18 Eu­ras­sa. Ko­koon­tu­mi­nen kir­kon park­ki­pai­kal­la Sork­kis­ten­tien puo­lel­la. Oh­jel­mas­sa ge­o­kät­köi­lyä. Järj. Tul pe­rem­mäl -han­ke.

To 11.7. Veikko Tuomi -lauluilta

klo 18 Kiu­kais­ten Wan­has­sa Pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra) Mark­ku Wi­le­nin joh­dol­la. Järj. Ko­ti­seu­tu- ja mu­se­oyh­dis­tys Kiu­kais­ten Kil­ta.

Pe 12.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). To­ri­tuot­tei­ta, plät­te­jä ja po­ni­rat­sas­tus­ta. Timo Män­nis­tö esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Pe 12.7. Räsymattopiknik

klo 18 Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Oma mat­to ja eväät. Järj. Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 13.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 30 min, kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra). Kes­to 1 h, kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 14.7. Ville Mäkimattilan 30-vuotis­tai­tei­li­ja­juh­la­kon­sertti

klo 15 Ylä­neen ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Lii­san­tie 13, Pöy­tyä). Kah­vi­myyn­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Ylä­neen ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Instagram