Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
17.4.2023 15.31

Makei juttui: Mitä tänään syötäisiin?

"Mitä tänään syötäisiin?" On varmaan yleinen mietinnän kohde päivittäin. Aika monella kuin myös meillä pyörii ne samat ruuat viikottain: keittoja, laatikoita, pastaa, kanaruokia.

Jos­kus teh­dään vä­hän pi­dem­män kaa­van kaut­ta esi­mer­kik­si Igo­rin ka­naa, joka on­kin muo­dos­tu­nut mei­dän per­heen yh­dek­si suo­sik­ki­ruu­is­ta. Hil­lit­tö­män hy­vää ja su­per­mau­kas­ta joka so­pii ar­keen kuin myös juh­laan! Oh­jeen olen ai­koi­naan bon­gan­nut Peg­gyn pie­ni pu­nai­nen keit­tiö -blo­gis­ta. Kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti ot­taa tämä ta­kuu­var­ma re­sep­ti tes­tiin!

Igorin kana valmistuu suht nopsaan, kunhan jaksaa ensin pilkkoa paprikat ja sipulit.

Igorin kana valmistuu suht nopsaan, kunhan jaksaa ensin pilkkoa paprikat ja sipulit.

Hanna Setälä

Igorin kana noin 6:lle

Ai­nek­set:

n. 800 g ka­nan fi­let­tä (Voi käyt­tää myös val­miik­si ma­ri­noi­tu­ja!)

1 rkl öl­jyä

1 pu­nai­nen pap­ri­ka

1 kel­tai­nen pap­ri­na

1–2 si­pu­lia

3 val­ko­si­pu­lin kynt­tä pil­kot­tu­na

70g to­maat­ti­py­ret­tä

1 rkl so­ke­ria

2 tl suo­laa

2 dl ka­na­lien­tä

350g sme­ta­naa

1 kuu­ti­oi­tu maus­te­kurk­ku

kou­ral­li­nen per­si­li­jaa re­vit­ty­nä (It­se jä­tin lait­ta­mat­ta.)

mus­ta­pip­pu­ria

Oh­je:

1. Lai­ta uu­ni läm­pe­ä­mään 175 as­tee­seen.

2. Pil­ko pap­ri­kat ja si­pu­lit.

3. Pais­ta no­pe­as­ti ka­nan fi­leet pan­nul­la öl­jys­sä, jot­ta saa­vat vä­riä. Aset­te­le fi­leet vuo­kaan.

4. Lai­ta 2dl vet­tä kat­ti­laan, kie­hau­ta ja lai­ta ka­na­lie­mi­kuu­tio su­la­maan.

5. Kuul­lo­ta pap­ri­kat ja si­pu­lit öl­jyl­lä pan­nul­la.

5. Li­sää jouk­koon to­maat­ti­py­re, suo­la so­ke­ri, pip­pu­ri, ka­na­lie­mi ja per­si­li­ja. Jätä per­si­li­as­ta vä­hän myös ko­ris­teek­si.

6. Li­sää sme­ta­na. An­na kas­tik­keen maus­tua muu­ta­ma mi­nuut­ti.

7. Kaa­da kas­ti­ke fi­lei­den pääl­le.

8. Ri­pot­te­le pin­nal­le maus­te­kurk­ku ja per­si­li­ja.

9. Lai­ta uu­niin 175 as­tee­seen noin puo­lek­si tun­nik­si.

10. Tar­joi­le rii­sin tai pas­tan kans­sa!

Tähän makuun ihastut varmasti!

Tähän makuun ihastut varmasti!

Hanna Setälä

Ke­vät on tääl­lä!

- Ekat les­ken­leh­det, si­ni­vuo­kot ja sit­ruu­na­per­ho­nen bon­gat­tu!

- Ul­ko­na viih­dy­tään enem­män kuin si­säl­lä.

- Tal­vi­ken­gät vaih­det­tu lenk­ka­rei­hin.

- Pyö­rät huol­let­tu

- Kor­viin kan­tau­tu­vat muut­to­lin­tu­jen ää­net.

- Lumi hu­pe­nee ihan sil­mis­sä.

Pää­si­äi­nen jäi muis­toi­hin mie­leen huip­pu-upei­den säi­den puo­les­ta. Ke­vät ete­ni hur­jas­ti eteen­päin!

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Puihin on kiivettävä aina, kun mahdollista.

Puihin on kiivettävä aina, kun mahdollista.

Hanna Setälä

Sinivuokkoja!

Sinivuokkoja!

Hanna Setälä

Herkkuvinkki

Roc­ky road! Pa­ras­ta on, et­tä tä­hän voit va­li­ta ai­neet mie­le­si mu­kaan. Idea on su­lat­taa suk­laa jon­ka jäl­keen se­koi­te­taan jouk­koon ha­lu­a­ma­si ai­neet, ja sit­ten lai­te­taan jäh­met­ty­mään pa­rik­si tun­nik­si jää­kaap­piin. Help­poa!

Oma tä­män het­ki­nen lemp­pa­ri on suo­la­tut cas­hew-päh­ki­nät, rans­kan­pas­til­lit, vaah­to­kar­kit ja Suf­fe­li Puf­fi snack­sit se­koi­tet­tu­na Fa­ze­rin Si­ni­seen. Niin herk­kua! Jou­lu­na olen lait­ta­nut val­ko­suk­laan jouk­koon kui­vat­tu­ja kar­pa­loi­ta, päh­ki­nöi­tä ja jou­lu­pi­pa­rei­ta. Nam!

Kun rocky road on jähmettynyt leikkaa paloiksi. Säilytä kylmässä.

Kun rocky road on jähmettynyt leikkaa paloiksi. Säilytä kylmässä.

Hanna Setälä

Voit teh­dä roc­ky ro­a­din joko vuo­kaan tai suo­raan lei­vin­pa­pe­ril­le. Voit sää­del­lä herk­ku­jen kor­keut­ta eri ko­koi­sel­la vuu­al­la. Tämä on myös lois­ta­va lah­jai­dea, vaik­ka­pa sel­lo­faa­niin kää­rit­ty­nä. It­se ajat­te­lin va­puk­si teh­dä. :)

Nopea ja helppo herkku, taasen. :)

Nopea ja helppo herkku, taasen. :)

Hanna Setälä

Kat­seet koh­ti ke­sää!

Äiti joka ei kannusta lapsia kiipeämään, vaan kiipeää myös itse. :)

Äiti joka ei kannusta lapsia kiipeämään, vaan kiipeää myös itse. :)

Hanna Setälä

Ota kantaa