Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
30.7.2022 10.25

Makei juttui: Kesä ja jäätelö ne yhteen sopii!

Mitä ajattelet, jos sanon että nyt olisi tulossa todella helppo ja herkullinen ohje jäätelön tekoon? "Tarvitaan varmaan jäätelökonetta... työlästä..." Ei ollenkaan! Tämän tekoon tarvitset vain sähkövatkaimen ja ison kulhon eikä aikaakaan kulu kuin vartti jos sitäkään. Lisäksi saat muuteltua makumaailmaa mielesi mukaan. Niin h e r k u l l i s t a ja suussasulavaa! Tätä olen tehnyt jo monena kesänä pakkaseen.

Oh­je ku­vien al­la

Suklaakastike ja vaniljatäytekeksit

Suklaakastike ja vaniljatäytekeksit

Hanna Setälä

Lakritsikinuskikastike ja lakritsipala

Lakritsikinuskikastike ja lakritsipala

Hanna Setälä

Kinuskikastike ja susu ja fudge-palat

Kinuskikastike ja susu ja fudge-palat

Hanna Setälä

Vat­kaa 6dl vis­pi­ker­maa vaah­dok­si, li­sää jouk­koon 1 purk­ki (so­ke­roi­tua) kon­den­soi­tua mai­toa, 0,75dl glu­koo­si­sii­rap­pia, 0,75dl mai­toa ja se­koi­ta. Kaa­da vuo­kiin/ra­si­aan. Nyt jää­te­lö­poh­ja on val­mis ja voit li­sä­tä ha­lu­a­ma­si ai­neet.

It­se lai­toin yh­teen kul­hoon suk­laa­kas­ti­ket­ta ja va­nil­ja­täy­te­kek­se­jä, toi­seen lak­rit­sia ja lak­rit­si­ki­ki­nus­ki­kas­ti­ket­ta, kol­man­teen ki­nus­ki­kas­ti­ket­ta ja susu ja fud­ge-pa­lo­ja.

Kun olet li­sän­nyt ha­lu­a­ma­si täyt­teet lai­ta vä­hin­tään kuu­dek­si tun­nik­si pak­ka­seen. Jää­te­lö on pa­ras­ta hie­man huo­neen­läm­pöi­se­nä niin kuin kau­pan­kin jää­te­löt.

Pär­jäät myös hy­vin vis­pi­ker­mal­la ja kon­den­soi­dul­la so­ke­roi­dul­la mai­dol­la (löy­tyy kau­pas­ta lei­von­ta­hyl­ly­jen lä­hel­tä). Glu­koo­si­sii­rap­pi ja mai­to te­ke­vät ra­ken­tees­ta peh­me­äm­män. Maus­te­tut tuo­re­juus­tot ja rah­kat so­pi­vat myös jouk­koon.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

On paik­ko­ja jo­hon ei kyl­läs­ty kos­kaan – it­sel­le täl­läi­nen paik­ka on suo­jel­tu Hiit­ten­ka­rin luon­to­pol­ku Kaut­tu­al­la. Voit hy­pä­tä met­säi­sel­le po­lul­le Se­pän­tien var­rel­ta, möl­jäl­tä tai he­vos­suon ran­nal­ta.

Luontoelämykset alkamassa

Luontoelämykset alkamassa

Hanna Setälä

Tätä polkua on kävelty monet kerrat lapsena

Tätä polkua on kävelty monet kerrat lapsena

Hanna Setälä

Hiittenkarin päässä

Hiittenkarin päässä

Hanna Setälä

Ki­vik­koi­nen ja juu­rik­koi­nen pol­ku kul­kee ai­van hiit­ten­ka­rin pää­hän as­ti. Py­hä­jär­vi lai­neh­tii lä­hel­lä mo­lem­min puo­lin pol­kua. Lap­set viih­tyi­vät, ih­met­te­li­vät luon­toa ja tut­ki­vat ym­pä­ris­töä, sekä et­si­vät aar­re­ki­viä. Heil­le so­pi­van pi­tui­nen mat­ka kul­kea.

Järven tuoksua ja aaltojen kohinaa

Järven tuoksua ja aaltojen kohinaa

Hanna Setälä

Onko ketään kotona?

Onko ketään kotona?

Hanna Setälä

Yksinkertaisesti kaunista

Yksinkertaisesti kaunista

Hanna Setälä

Vesi vanhin voitehista

Vesi vanhin voitehista

Hanna Setälä

Juurakoiden ja kivien päällä on hyvä kehittää tasapainoa

Juurakoiden ja kivien päällä on hyvä kehittää tasapainoa

Hanna Setälä

Nuoremman mielestä tämän oli aivan selvä valas!

Nuoremman mielestä tämän oli aivan selvä valas!

Hanna Setälä

Isoveli haettiin nopeasti tutkimaan valasta

Isoveli haettiin nopeasti tutkimaan valasta

Hanna Setälä

Tääl­lä lä­hes maa­gi­sel­la luon­to­po­lul­la saat mie­len rau­hoit­tu­maan ja ve­ren­pai­neen las­ke­maan. Hen­ki kul­kee taas mo­nin­ker­roin pa­rem­min ja hel­pom­pi kes­kit­tyä ar­jen as­ka­rei­hin. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!

Luonnosta löytyy paljon katseltavaa

Luonnosta löytyy paljon katseltavaa

Hanna Setälä

Au­rin­kois­ta elo­kuu­ta!

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram