Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
17.12.2022 8.05

Makei juttui: Vihreitä kuulia ja pikkujouluja

Ihanaa kun on lunta, maisema näyttää heti valoisammalta. Mielikin piristyy kun ei ole niin pimeää! Ollaankin poikien kanssa käyty jo pari kertaa laskemassa mäkeä. Mikäs sen parempaa treeniä kuin kiivetä mäki nopsaan ylös, jotta pääsee pian taas vauhdilla alas! Ja naurun­py­räh­dysten jälkeen punaisten poskien kanssa kilpaa ylös.

Vä­lil­lä las­ke­taan sy­li­tys­ten yh­del­lä pul­kal­la ja vä­lil­lä las­ke­taan kil­paa liu­ku­reil­la. It­sek­kin in­nos­tuin ko­kei­le­maan, niin kau­an se on­kin haus­kaa kun­nes pulk­ka au­rau­tuu koh­ti pien­tä hyp­py­riä. Ei se ole­kaan enää niin ki­vaa näin ai­kui­se­na.. Pul­kan py­säh­dyt­tyä kam­pe­an it­se­ni ylös ja pu­ris­te­len lu­met naa­mal­ta. Ja lap­sia hu­vit­taa mi­ten äi­ti­kin meni las­ke­maan sii­tä hyp­py­ris­tä.

Lasten pikkujoulut

Vie­tim­me 3. jou­lu­kuu­ta pik­ku­jou­lu­ja ys­tä­vän ja hä­nen las­ten­sa kans­sa. Olem­me viet­tä­neet pik­ku­jou­lu­ja sa­mal­la po­ru­kal­la jo pari vuot­ta ja voi­si­kin sa­noa et­tä näis­tä on muo­dos­tu­nut kiva pie­ni pe­rin­ne.

Oh­jel­mas­sa oli:

– ul­koi­lua

– rii­si­puu­ron syö­mis­tä

– pi­pa­rien lei­von­taa ja ko­ris­te­lua

– jou­lu­tort­tu­jen te­koa

– her­kut­te­lua

– jou­lu­lau­lu­jen kuun­te­lua

On ai­na kiva jär­kä­tä täl­lä po­ru­kal­la jo­tain vä­hän spes­sum­paa!

Vih­re­ät kuu­lat. Nii­tä joko ra­kas­te­taan tai vi­ha­taan. It­se kuu­lun jäl­kim­mäi­siin, mut­ta esi­koi­nen niis­tä ko­vin­kin tyk­kää ja toi­voi­kin synt­tä­reil­leen tar­jot­ta­vak­si jo­tain mis­sä on vih­rei­tä kuu­lia. Tämä yk­sin­ker­tai­nen, help­po ja no­pea oh­je löy­tyi Lii­sa Wes­ter­ber­gin blo­gis­ta Ma­ke­aa. Vih­re­ä­kuu­la­kak­ku koos­tuu vain nel­jäs­tä raa­ka-ai­nees­ta. Tä­mä­hän so­pii myös täy­del­li­ses­ti jou­luun! Ota oh­je tal­teen ku­van al­ta.

Synttärisankarin juhlapöytä.

Synttärisankarin juhlapöytä.

Hanna Setälä

Vihreäkuulakakku

1 pkt (300 g) vih­reä kuu­la Jaf­fa-kek­se­jä

400 g (2 le­vyä) vih­reä kuu­la suk­laa­ta

4 dl kuo­hu­ker­maa

1 prk vih­reä kuu­la mar­me­la­dia

Oh­je:

Ase­ta 20 cm ir­to­poh­ja­reu­nus tar­jot­ti­mel­le ja aset­te­le puo­let kek­seis­tä tii­viis­ti poh­jal­le. Su­la­ta suk­laa mik­ros­sa pie­nel­lä te­hol­la vä­lil­lä se­koit­ta­en. Jätä odot­ta­maan.

Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Kään­te­le pa­ris­sa eräs­sä vaah­to hie­man jääh­ty­nee­seen suk­laa­su­laan.

Kaa­da puo­let täyt­tees­tä poh­jan pääl­le. Aset­te­le täyt­teen pääl­le pari kek­siä ja kaa­da lo­put täyt­tees­tä kek­sien pääl­le. Ta­soi­ta pin­ta ja lai­ta jää­kaap­piin jääh­ty­mään yön yli tai 2–3 tun­nik­si pak­ka­seen.

Ir­ro­ta ren­gas ka­kun ym­pä­ril­tä. Vii­meis­te­le kak­ku mar­me­la­dil­la ja ko­ris­te­le kek­seil­lä ja suk­laa­pa­loil­la. Nau­ti!

Edessä vihreäkuulakakku, taustalla haikakku.

Edessä vihreäkuulakakku, taustalla haikakku.

Hanna Setälä

Toi­vo­tan si­nul­le rau­hal­lis­ta jou­lu­nai­kaa ja on­nel­lis­ta uut­ta vuot­ta 2023!

Tonttuja liikkeellä!

Tonttuja liikkeellä!

Hanna Setälä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram