Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
2.9.2023 7.05

Makei juttui: Väriä ja makua harmauteen

Ra­kas­tan van­haa ta­va­raa.

Muis­tan in­nos­tuk­se­ni ta­va­roi­hin nous­seen pik­ku­hil­jaa, kun kirp­pik­sel­lä oli vas­taan tul­lut lap­suu­des­ta tut­tu ema­li­nen kah­vi­pan­nu. Se nos­ti jon­kin­lai­set muis­tot pin­taan, ja yh­täk­kiä huo­ma­sin­kin löy­tä­vä­ni enem­män­kin sa­maa sar­jaa ole­via pan­nu­ja ja kat­ti­loi­ta. Ne vie­hät­ti­vät omaa sil­mää pal­jon. Vuo­sien var­rel­la ke­räi­ly­ni laa­je­ni, ja mu­kaan on­kin tart­tu­nut kai­ken­nä­köis­tä ku­ten, 70-lu­vun Fi­ne­liä, Ara­bi­an as­ti­oi­ta, pel­ti­tar­jot­ti­mia ja purk­ke­ja. Ja myös kaik­kea muu­ta nii­den vä­lil­tä. Meil­tä löy­tyy myös kir­jo­ja, jot­ka ker­to­vat esi­nei­den muo­toi­li­jois­ta ja val­mis­ta­jis­ta. Nii­tä on­kin kiva se­la­ta ai­na sil­loin täl­löin!

Omaa sil­mää­ni miel­lyt­tää eni­ten vä­rik­kyys, kau­niit esi­neet, ja ku­vi­ot.

Mei­dän ko­din si­sus­tus on se­koi­tus uut­ta, iso­van­hem­pien luo­ta saa­tua vin­ta­gea ja kirp­pis­löy­töä. Ul­ko­ra­ken­nuk­sen vers­taas­sa on­kin usein pie­ni en­ti­söin­tip­ro­jek­ti käyn­nis­sä. Vä­lil­lä tup­paa ker­ty­mään jo­noa, jos on ol­lut hyvä kirp­pa­ri­kier­ros. Kos­kaan ei voi tie­tää, mitä löy­tää, ja se on ihan pa­ras­ta!

Mummolan vintiltä löytynyt vanha ruskea pesukomuutti sai uuden elämän.

Mummolan vintiltä löytynyt vanha ruskea pesukomuutti sai uuden elämän.

Hanna Setälä

Rakastan koota eri asetelmia hyllyille ja niitä onkin ihana vaihdella vuodenaikojen mukaan.

Rakastan koota eri asetelmia hyllyille ja niitä onkin ihana vaihdella vuodenaikojen mukaan.

Hanna Setälä

Värisuora.

Värisuora.

Hanna Setälä

Peltitarjottimet.

Peltitarjottimet.

Hanna Setälä

Näitä löytyy useampikin kaapin päältä.

Näitä löytyy useampikin kaapin päältä.

Hanna Setälä

Olkkarin nurkka.

Olkkarin nurkka.

Hanna Setälä

12.8. Ruu­kin­puis­tos­sa oli An­tiik­ki- ja ke­räi­ly­mes­sut. Tääl­lä on­kin tul­lut käy­tyä jo mon­ta vuot­ta! Iha­na kun on jo­tain, mitä odot­taa elo­kuul­ta. Toi­nen odo­tet­ta­va ta­pah­tu­ma on tie­ten­kin kuo­puk­sen synt­tä­rit.

Mes­suil­la oli tut­tu­ja myy­jiä, ja he löy­tyi­vät­kin sa­moil­ta myyn­ti­pai­koil­ta kuin ai­em­pi­na vuo­si­na. Pöy­dät not­kui­vat aar­tei­ta, jot­ka hou­kut­te­li­vat py­säh­ty­mään ja vaa­ti­vat lä­hem­pää tut­kis­ke­lua. Tääl­lä on ai­na niin mu­ka­va käy­dä, au­rin­ko pais­toi täy­del­tä te­räl­tä ja tun­nel­ma oli iha­na! Täs­sä muu­ta­mia ku­via mes­suil­ta:

Vanhat lelut kiinnostivat.

Vanhat lelut kiinnostivat.

Hanna Setälä

Lasiset esineet oli laitettu kauniisti esille.

Lasiset esineet oli laitettu kauniisti esille.

Hanna Setälä

Mitäköhän kaikkea näillä on kuvattu?

Mitäköhän kaikkea näillä on kuvattu?

Hanna Setälä

Kisumobiili. Tämä jäi harmittamaan kun en ostanut.

Kisumobiili. Tämä jäi harmittamaan kun en ostanut.

Hanna Setälä

Paljon katseltavaa.

Paljon katseltavaa.

Hanna Setälä

Mehevä omena­mu­ru­pii­rakka (munaton)

Ja sit­ten *hops! hyp­py lemp­pa­ri­ju­tuis­ta toi­sen lemp­pa­rin pa­riin, eli lei­von­taan! Ar­jen pi­ris­tyk­sek­si ja al­ka­van syys­kuun kun­ni­ak­si teki mie­li ome­na­pii­rak­kaa. Ai­ka­ni se­lat­tua hy­vää re­sep­tiä löy­sin Suk­laa­pos­sun blo­gis­ta oh­jeen, jon­ka poh­ja­na on kuu­lui­sa Mai­se­ma­kah­vi­lan ra­par­pe­ri­pii­ra­kan oh­je hie­man muun­nel­tu­na ja pääl­lä kau­ra­pais­tos­ta, iki­suo­sik­ki ome­na­hy­veen ta­paan.

Maku yl­lät­ti kyl­lä to­del­la, vä­hän jo pel­kä­sin pii­ra­kan ole­van kui­vaa, mut­ta täs­tä­hän tu­li­kin iha­nan me­he­vää, peh­me­ää ja kos­te­aa! Eh­dot­to­mas­ti pa­ras ome­na­pii­rak­ka, mitä olen mais­ta­nut! Vein tätä myös työ­ka­ve­reil­le ja raa­ti hy­väk­syi nyö­ky­tel­len on­nis­tu­neek­si luo­muk­sek­si. Maut ovat koh­dil­laan seu­raa­va­na päi­vä­nä, jos vain mal­tat odot­taa sin­ne as­ti.

Syksyn makuja.

Syksyn makuja.

Hanna Setälä

Taikina (pellillinen)

8 dl veh­nä­jau­ho­ja

3 dl so­ke­ria

1tl suo­laa

2 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl soo­daa

2 rkl va­ni­lii­ni­so­ke­ria

4 dl pii­mää

2,5 dl juok­se­vaa ras­vaa tai voi­ta su­la­tet­tu­na

Rahkaseos

500 g mai­to­rah­kaa

3 rkl vet­tä (löy­sem­pään mai­to­rah­kaan 1,5 rkl)

2 rkl mais­si­tärk­ke­lys­jau­ho­ja

Hie­man va­jaa 2 dl fa­rii­ni­so­ke­ria

Kaurapäällinen

1,5 dl juok­se­vaa ras­vaa tai voi­ta su­la­tet­tu­na

1,5 dl fa­rii­ni­so­ke­ria

4 dl kau­ra­hiu­ta­lei­ta

3 tl ka­ne­lia

Päälle

Ome­nia (itel­lä meni n. 10 pien­tä ome­naa)

Ohje:

Lai­ta uu­ni 175 as­tee­seen.

Se­koi­ta tai­ki­nan kui­vat ai­neet kes­ke­nään. Li­sää pii­mä ja juok­se­va ras­va. Se­koi­ta ai­neet no­pe­as­ti se­kai­sin ja kaa­da lei­vin­pa­pe­roi­dul­le sy­väl­le uu­ni­pel­lil­le. Ta­soi­ta poh­ja.

Se­koi­ta rah­ka­se­ok­sen ai­neet kes­ke­nään ja kaa­da poh­jan pääl­le.

Loh­ko ome­nat sii­vuik­si ja lado pa­lat rah­ka­se­ok­sen pääl­le.

Se­koi­ta kau­ra­hiu­ta­lei­den jouk­koon su­la­tet­tu ras­va, fa­rii­ni­so­ke­ri ja ka­ne­li. Ri­pot­te­le ome­na­loh­ko­jen pääl­le.

Lai­ta uu­nin toi­sik­si alim­mal­le ta­sol­le (175 as­tet­ta) n. 40 mi­nuu­tik­si. Pin­nan voi lop­pu­mi­nuu­teil­la suo­ja­ta fo­li­ol­la, et­tei se pää­se tum­mu­maan.

Jääh­dy­tä pii­rak­ka ko­ko­naan en­nen syö­mis­tä. Nau­ti!

Paras omenapiirakka!

Paras omenapiirakka!

Hanna Setälä

Tun­nel­mal­lis­ta syk­syä kai­kil­le!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram