Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
2.9.2023 7.05

Makei juttui: Väriä ja makua harmauteen

Ra­kas­tan van­haa ta­va­raa.

Muis­tan in­nos­tuk­se­ni ta­va­roi­hin nous­seen pik­ku­hil­jaa, kun kirp­pik­sel­lä oli vas­taan tul­lut lap­suu­des­ta tut­tu ema­li­nen kah­vi­pan­nu. Se nos­ti jon­kin­lai­set muis­tot pin­taan, ja yh­täk­kiä huo­ma­sin­kin löy­tä­vä­ni enem­män­kin sa­maa sar­jaa ole­via pan­nu­ja ja kat­ti­loi­ta. Ne vie­hät­ti­vät omaa sil­mää pal­jon. Vuo­sien var­rel­la ke­räi­ly­ni laa­je­ni, ja mu­kaan on­kin tart­tu­nut kai­ken­nä­köis­tä ku­ten, 70-lu­vun Fi­ne­liä, Ara­bi­an as­ti­oi­ta, pel­ti­tar­jot­ti­mia ja purk­ke­ja. Ja myös kaik­kea muu­ta nii­den vä­lil­tä. Meil­tä löy­tyy myös kir­jo­ja, jot­ka ker­to­vat esi­nei­den muo­toi­li­jois­ta ja val­mis­ta­jis­ta. Nii­tä on­kin kiva se­la­ta ai­na sil­loin täl­löin!

Omaa sil­mää­ni miel­lyt­tää eni­ten vä­rik­kyys, kau­niit esi­neet, ja ku­vi­ot.

Mei­dän ko­din si­sus­tus on se­koi­tus uut­ta, iso­van­hem­pien luo­ta saa­tua vin­ta­gea ja kirp­pis­löy­töä. Ul­ko­ra­ken­nuk­sen vers­taas­sa on­kin usein pie­ni en­ti­söin­tip­ro­jek­ti käyn­nis­sä. Vä­lil­lä tup­paa ker­ty­mään jo­noa, jos on ol­lut hyvä kirp­pa­ri­kier­ros. Kos­kaan ei voi tie­tää, mitä löy­tää, ja se on ihan pa­ras­ta!

Mummolan vintiltä löytynyt vanha ruskea pesukomuutti sai uuden elämän.

Mummolan vintiltä löytynyt vanha ruskea pesukomuutti sai uuden elämän.

Hanna Setälä

Rakastan koota eri asetelmia hyllyille ja niitä onkin ihana vaihdella vuodenaikojen mukaan.

Rakastan koota eri asetelmia hyllyille ja niitä onkin ihana vaihdella vuodenaikojen mukaan.

Hanna Setälä

Värisuora.

Värisuora.

Hanna Setälä

Peltitarjottimet.

Peltitarjottimet.

Hanna Setälä

Näitä löytyy useampikin kaapin päältä.

Näitä löytyy useampikin kaapin päältä.

Hanna Setälä

Olkkarin nurkka.

Olkkarin nurkka.

Hanna Setälä

12.8. Ruu­kin­puis­tos­sa oli An­tiik­ki- ja ke­räi­ly­mes­sut. Tääl­lä on­kin tul­lut käy­tyä jo mon­ta vuot­ta! Iha­na kun on jo­tain, mitä odot­taa elo­kuul­ta. Toi­nen odo­tet­ta­va ta­pah­tu­ma on tie­ten­kin kuo­puk­sen synt­tä­rit.

Mes­suil­la oli tut­tu­ja myy­jiä, ja he löy­tyi­vät­kin sa­moil­ta myyn­ti­pai­koil­ta kuin ai­em­pi­na vuo­si­na. Pöy­dät not­kui­vat aar­tei­ta, jot­ka hou­kut­te­li­vat py­säh­ty­mään ja vaa­ti­vat lä­hem­pää tut­kis­ke­lua. Tääl­lä on ai­na niin mu­ka­va käy­dä, au­rin­ko pais­toi täy­del­tä te­räl­tä ja tun­nel­ma oli iha­na! Täs­sä muu­ta­mia ku­via mes­suil­ta:

Vanhat lelut kiinnostivat.

Vanhat lelut kiinnostivat.

Hanna Setälä

Lasiset esineet oli laitettu kauniisti esille.

Lasiset esineet oli laitettu kauniisti esille.

Hanna Setälä

Mitäköhän kaikkea näillä on kuvattu?

Mitäköhän kaikkea näillä on kuvattu?

Hanna Setälä

Kisumobiili. Tämä jäi harmittamaan kun en ostanut.

Kisumobiili. Tämä jäi harmittamaan kun en ostanut.

Hanna Setälä

Paljon katseltavaa.

Paljon katseltavaa.

Hanna Setälä

Mehevä omena­mu­ru­pii­rakka (munaton)

Ja sit­ten *hops! hyp­py lemp­pa­ri­ju­tuis­ta toi­sen lemp­pa­rin pa­riin, eli lei­von­taan! Ar­jen pi­ris­tyk­sek­si ja al­ka­van syys­kuun kun­ni­ak­si teki mie­li ome­na­pii­rak­kaa. Ai­ka­ni se­lat­tua hy­vää re­sep­tiä löy­sin Suk­laa­pos­sun blo­gis­ta oh­jeen, jon­ka poh­ja­na on kuu­lui­sa Mai­se­ma­kah­vi­lan ra­par­pe­ri­pii­ra­kan oh­je hie­man muun­nel­tu­na ja pääl­lä kau­ra­pais­tos­ta, iki­suo­sik­ki ome­na­hy­veen ta­paan.

Maku yl­lät­ti kyl­lä to­del­la, vä­hän jo pel­kä­sin pii­ra­kan ole­van kui­vaa, mut­ta täs­tä­hän tu­li­kin iha­nan me­he­vää, peh­me­ää ja kos­te­aa! Eh­dot­to­mas­ti pa­ras ome­na­pii­rak­ka, mitä olen mais­ta­nut! Vein tätä myös työ­ka­ve­reil­le ja raa­ti hy­väk­syi nyö­ky­tel­len on­nis­tu­neek­si luo­muk­sek­si. Maut ovat koh­dil­laan seu­raa­va­na päi­vä­nä, jos vain mal­tat odot­taa sin­ne as­ti.

Syksyn makuja.

Syksyn makuja.

Hanna Setälä

Taikina (pellillinen)

8 dl veh­nä­jau­ho­ja

3 dl so­ke­ria

1tl suo­laa

2 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl soo­daa

2 rkl va­ni­lii­ni­so­ke­ria

4 dl pii­mää

2,5 dl juok­se­vaa ras­vaa tai voi­ta su­la­tet­tu­na

Rahkaseos

500 g mai­to­rah­kaa

3 rkl vet­tä (löy­sem­pään mai­to­rah­kaan 1,5 rkl)

2 rkl mais­si­tärk­ke­lys­jau­ho­ja

Hie­man va­jaa 2 dl fa­rii­ni­so­ke­ria

Kaurapäällinen

1,5 dl juok­se­vaa ras­vaa tai voi­ta su­la­tet­tu­na

1,5 dl fa­rii­ni­so­ke­ria

4 dl kau­ra­hiu­ta­lei­ta

3 tl ka­ne­lia

Päälle

Ome­nia (itel­lä meni n. 10 pien­tä ome­naa)

Ohje:

Lai­ta uu­ni 175 as­tee­seen.

Se­koi­ta tai­ki­nan kui­vat ai­neet kes­ke­nään. Li­sää pii­mä ja juok­se­va ras­va. Se­koi­ta ai­neet no­pe­as­ti se­kai­sin ja kaa­da lei­vin­pa­pe­roi­dul­le sy­väl­le uu­ni­pel­lil­le. Ta­soi­ta poh­ja.

Se­koi­ta rah­ka­se­ok­sen ai­neet kes­ke­nään ja kaa­da poh­jan pääl­le.

Loh­ko ome­nat sii­vuik­si ja lado pa­lat rah­ka­se­ok­sen pääl­le.

Se­koi­ta kau­ra­hiu­ta­lei­den jouk­koon su­la­tet­tu ras­va, fa­rii­ni­so­ke­ri ja ka­ne­li. Ri­pot­te­le ome­na­loh­ko­jen pääl­le.

Lai­ta uu­nin toi­sik­si alim­mal­le ta­sol­le (175 as­tet­ta) n. 40 mi­nuu­tik­si. Pin­nan voi lop­pu­mi­nuu­teil­la suo­ja­ta fo­li­ol­la, et­tei se pää­se tum­mu­maan.

Jääh­dy­tä pii­rak­ka ko­ko­naan en­nen syö­mis­tä. Nau­ti!

Paras omenapiirakka!

Paras omenapiirakka!

Hanna Setälä

Tun­nel­mal­lis­ta syk­syä kai­kil­le!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram