Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
2.6.2022 6.15

Makei juttui: Metsästä ja muffineista

Heip­pa ja ter­ve­tu­loa, toi­vot­ta­vas­ti viih­dyt blo­gi­ni pa­ris­sa! Käy­dään läpi lä­hi­seu­dun ret­ki-ja leik­ki­paik­ko­ja ja an­nan vink­ke­jä hy­vik­si ha­vait­tui­hin re­sep­tei­hin. Tyk­kään myös si­sus­ta­mi­ses­ta ja so­mis­ta­mi­ses­ta.

Toi­sen blo­gis­tin kans­sa aja­tuk­set osui­kin yh­teen met­sä-tee­mas­ta. Olet­ko käy­nyt Kaut­tu­an met­säs­sä? Tän­ne pää­see hel­pos­ti pa­ke­ne­maan ar­jen hä­li­nää, ja löy­tyy maa­gi­sia paik­ko­ja jos­sa rau­hoit­tua. Met­sä on täyn­nä pol­ku­ja, löy­tyy pi­dem­pää ja ly­hy­em­pää reit­tiä. Eväs­tau­on voi pi­tää vaik­ka met­säs­tä löy­ty­väl­lä Met­so­la-laa­vul­la. Blo­gi­ni lo­pus­ta löy­dät vink­kiä ret­kie­väi­siin.

Mei­än fa­mi­ly seik­kai­li täs­sä ky­sei­ses­sä met­säs­sä ku­lu­val­la vii­kol­la ja löy­det­tiin mie­len­kiin­toi­sia eri­lai­sia tärp­pe­jä las­ten kans­sa:

Rautatie.

Rautatie.

Hanna Mäntylä

Erikokoiset kivet.

Erikokoiset kivet.

Hanna Mäntylä

Sillat.

Sillat.

Hanna Mäntylä

Vesimittarien tarkkailua.

Vesimittarien tarkkailua.

Hanna Mäntylä

Upea metsän puro.

Upea metsän puro.

Hanna Mäntylä

Heippa!

Heippa!

Hanna Mäntylä

Täällä vierähtää tovi ihastellessa.

Täällä vierähtää tovi ihastellessa.

Hanna Mäntylä

Metsola-laavu!

Metsola-laavu!

Hanna Mäntylä

Komea keko.

Komea keko.

Hanna Mäntylä

Pa­ras leik­ki­paik­ka siis tä­nä­kin vii­kon­lop­pu­na: luon­to! Ai­na löy­tyy uut­ta tut­kit­ta­vaa ja ih­me­tel­tä­vää. Et­si­tään aar­tei­ta, syö­dään mus­ti­koi­ta, seu­ra­taan ötö­köi­tä, kii­peil­lään ki­vil­le. Ja pa­ras jut­tu on tiet­ty ne eväät!

Lii­ku las­ten eh­doil­la met­säs­sä, ai­na ei tar­vit­se py­syä po­lul­la. Mei­dän noin 3-vuo­ti­aal­le te­kee hy­vää liik­kua epä­ta­sai­sel­la alus­tal­la, on vä­hän haas­tet­ta juu­rik­koi­sel­la po­lul­la. Lois­ta­vaa tree­niä siis pik­ku­vä­el­le!

Polun esteet kehittävät tasapainoa.

Polun esteet kehittävät tasapainoa.

Hanna Mäntylä

Jykevässä metsässä tuntee itsensä pieneksi.

Jykevässä metsässä tuntee itsensä pieneksi.

Hanna Mäntylä

Välillä kuljetaan kädestä pitäen.

Välillä kuljetaan kädestä pitäen.

Hanna Mäntylä

Parhaat mustikkamuffinit

Nämä val­mis­tu­vat ihan het­kes­sä ja on sen ver­ran ii­si teh­dä et­tä voi ot­taa lap­sen lei­von­taan mu­kaan! Se­koi­ta vain ai­neet kes­ke­nään ja lai­ta uu­niin. Käy­tän ai­na muf­fiens­sien te­os­sa muf­fi­ni­pel­tiä, il­man sitä niis­tä tu­lee lät­tä­niä.

Erilaisilla vuokia vaihtamalla saat muffinit sopimaan erilaisiin teemoihin.

Erilaisilla vuokia vaihtamalla saat muffinit sopimaan erilaisiin teemoihin.

Hanna Mäntylä

Ai­nek­set:

3½ dl veh­nä­jau­ho­ja

2 dl so­ke­ria

2 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

1 dl juok­se­vaa mar­ga­rii­nia TAI ryp­si­öl­jyä TAI su­la­tet­tua ja jääh­dy­tet­tyä voi­ta

1 dl ker­maa

2 ka­nan­mu­naa

2–3 dl jäi­siä pa­kas­te­mus­ti­koi­ta

Oh­je:

Lai­ta uu­ni kuu­me­ne­maan 200 as­tee­seen.

Se­koi­ta kui­vat ai­nek­set puu­haa­ru­kal­la ja li­sää voi­su­la, ker­ma ja ka­nan­mu­nat. Pyö­räy­tä jouk­koon jäi­set mus­ti­kat.

Jaa tai­ki­na muf­fi­ni­vuo­kiin. Täy­tä vuo­at noin puo­lil­leen.

Pais­ta noin 20 mi­nuut­tia, kun­nes pin­ta on kau­niin rus­kea. Ko­kei­le kyp­syyt­tä ti­kul­la. Jos tik­kuun jää tai­ki­naa, an­na ol­la vie­lä uu­nis­sa.

Toi­vot­ta­vas­ti ins­pi­roi­duit, näh­dään pian taas

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram