Blogi
Hanna
 
Mäntylä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
2.6.2022 6.15

Makei juttui: Metsästä ja muffineista

Heip­pa ja ter­ve­tu­loa, toi­vot­ta­vas­ti viih­dyt blo­gi­ni pa­ris­sa! Käy­dään läpi lä­hi­seu­dun ret­ki-ja leik­ki­paik­ko­ja ja an­nan vink­ke­jä hy­vik­si ha­vait­tui­hin re­sep­tei­hin. Tyk­kään myös si­sus­ta­mi­ses­ta ja so­mis­ta­mi­ses­ta.

Toi­sen blo­gis­tin kans­sa aja­tuk­set osui­kin yh­teen met­sä-tee­mas­ta. Olet­ko käy­nyt Kaut­tu­an met­säs­sä? Tän­ne pää­see hel­pos­ti pa­ke­ne­maan ar­jen hä­li­nää, ja löy­tyy maa­gi­sia paik­ko­ja jos­sa rau­hoit­tua. Met­sä on täyn­nä pol­ku­ja, löy­tyy pi­dem­pää ja ly­hy­em­pää reit­tiä. Eväs­tau­on voi pi­tää vaik­ka met­säs­tä löy­ty­väl­lä Met­so­la-laa­vul­la. Blo­gi­ni lo­pus­ta löy­dät vink­kiä ret­kie­väi­siin.

Mei­än fa­mi­ly seik­kai­li täs­sä ky­sei­ses­sä met­säs­sä ku­lu­val­la vii­kol­la ja löy­det­tiin mie­len­kiin­toi­sia eri­lai­sia tärp­pe­jä las­ten kans­sa:

Rautatie.

Rautatie.

Hanna Mäntylä

Erikokoiset kivet.

Erikokoiset kivet.

Hanna Mäntylä

Sillat.

Sillat.

Hanna Mäntylä

Vesimittarien tarkkailua.

Vesimittarien tarkkailua.

Hanna Mäntylä

Upea metsän puro.

Upea metsän puro.

Hanna Mäntylä

Heippa!

Heippa!

Hanna Mäntylä

Täällä vierähtää tovi ihastellessa.

Täällä vierähtää tovi ihastellessa.

Hanna Mäntylä

Metsola-laavu!

Metsola-laavu!

Hanna Mäntylä

Komea keko.

Komea keko.

Hanna Mäntylä

Pa­ras leik­ki­paik­ka siis tä­nä­kin vii­kon­lop­pu­na: luon­to! Ai­na löy­tyy uut­ta tut­kit­ta­vaa ja ih­me­tel­tä­vää. Et­si­tään aar­tei­ta, syö­dään mus­ti­koi­ta, seu­ra­taan ötö­köi­tä, kii­peil­lään ki­vil­le. Ja pa­ras jut­tu on tiet­ty ne eväät!

Lii­ku las­ten eh­doil­la met­säs­sä, ai­na ei tar­vit­se py­syä po­lul­la. Mei­dän noin 3-vuo­ti­aal­le te­kee hy­vää liik­kua epä­ta­sai­sel­la alus­tal­la, on vä­hän haas­tet­ta juu­rik­koi­sel­la po­lul­la. Lois­ta­vaa tree­niä siis pik­ku­vä­el­le!

Polun esteet kehittävät tasapainoa.

Polun esteet kehittävät tasapainoa.

Hanna Mäntylä

Jykevässä metsässä tuntee itsensä pieneksi.

Jykevässä metsässä tuntee itsensä pieneksi.

Hanna Mäntylä

Välillä kuljetaan kädestä pitäen.

Välillä kuljetaan kädestä pitäen.

Hanna Mäntylä

Parhaat mustikkamuffinit

Nämä val­mis­tu­vat ihan het­kes­sä ja on sen ver­ran ii­si teh­dä et­tä voi ot­taa lap­sen lei­von­taan mu­kaan! Se­koi­ta vain ai­neet kes­ke­nään ja lai­ta uu­niin. Käy­tän ai­na muf­fiens­sien te­os­sa muf­fi­ni­pel­tiä, il­man sitä niis­tä tu­lee lät­tä­niä.

Erilaisilla vuokia vaihtamalla saat muffinit sopimaan erilaisiin teemoihin.

Erilaisilla vuokia vaihtamalla saat muffinit sopimaan erilaisiin teemoihin.

Hanna Mäntylä

Ai­nek­set:

3½ dl veh­nä­jau­ho­ja

2 dl so­ke­ria

2 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

1 dl juok­se­vaa mar­ga­rii­nia TAI ryp­si­öl­jyä TAI su­la­tet­tua ja jääh­dy­tet­tyä voi­ta

1 dl ker­maa

2 ka­nan­mu­naa

2–3 dl jäi­siä pa­kas­te­mus­ti­koi­ta

Oh­je:

Lai­ta uu­ni kuu­me­ne­maan 200 as­tee­seen.

Se­koi­ta kui­vat ai­nek­set puu­haa­ru­kal­la ja li­sää voi­su­la, ker­ma ja ka­nan­mu­nat. Pyö­räy­tä jouk­koon jäi­set mus­ti­kat.

Jaa tai­ki­na muf­fi­ni­vuo­kiin. Täy­tä vuo­at noin puo­lil­leen.

Pais­ta noin 20 mi­nuut­tia, kun­nes pin­ta on kau­niin rus­kea. Ko­kei­le kyp­syyt­tä ti­kul­la. Jos tik­kuun jää tai­ki­naa, an­na ol­la vie­lä uu­nis­sa.

Toi­vot­ta­vas­ti ins­pi­roi­duit, näh­dään pian taas

Kirjoittajan muut kirjoitukset