Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
18.3.2023 10.05

Ihana talvi ja muffinit!

Onpa ihanaa, kun ollaan saatu nauttia pitkään jatkuvasta valoisasta lumisesta talvesta! Aurinkoisia pakkaspäiviä on ollut enemmän kuin olisi osannut toivoa. Hetkinen vielä ja ollaan jo huhtikuussa, ja uuden alussa, keväässä.

Tä­nään len­kil­lä ol­les­sa­ni sää oli kyl­lä kau­ka­na niis­tä au­rin­koi­sis­ta pak­kas­päi­vis­tä, jois­ta on saa­tu naut­tia. Koh­ti vas­ta­tuul­ta as­kel­ten lo­tis­tes­sa los­kas­sa mie­tin, et­tä ke­vät oli­si kyl­lä jo enem­män kuin ter­ve­tul­lut. Ko­tiin pääs­ty­ä­ni tai si­sään sel­vit­ty­ä­ni aloin se­la­ta ku­via mei­dän tal­ven ul­koi­luis­ta: ol­laan käy­ty pulk­ka­mä­es­sä, luis­te­le­mas­sa, met­sä­ret­kil­lä, mo­nil­la leik­ki­ken­til­lä (nämä ovat 'au­ki' myös tal­vel­la :) ), ja tie­ten­kin hiih­tä­mäs­sä! Ol­laan saa­tu naut­tia juu­ri niis­tä asi­ois­ta, mitä täl­tä tal­vel­ta toi­vot­tiin.

Mitenhän tuonne kiipeäisi?

Mitenhän tuonne kiipeäisi?

Hanna Setälä

Keinussa kun saa oikein kovat vauhdit tuntuu kuin lentäisi.

Keinussa kun saa oikein kovat vauhdit tuntuu kuin lentäisi.

Hanna Setälä

Eu­ran Möl­jän leik­ki­kent­tä on Py­hä­jär­ven vie­res­sä ole­va laa­ja hiek­ka-alue, mis­tä löy­tyy ka­ru­sel­li, kei­nu­ja, liu­ku­mä­ki, kii­pei­ly­te­li­nei­tä ja eri­lai­sia jou­si­kiik­ku­ja. Tääl­tä pää­see myös hiit­ten­ka­rin luon­to­po­lul­le!

Yhteistuumin saadaan kiikkukeinu liikkeelle.

Yhteistuumin saadaan kiikkukeinu liikkeelle.

Hanna Setälä

Mikäs tämä pyörivä kuppi on?

Mikäs tämä pyörivä kuppi on?

Hanna Setälä

Tässä onkin kiva leikkiä palomiestä!

Tässä onkin kiva leikkiä palomiestä!

Hanna Setälä

Eu­ran Tolp­pa­mä­en leik­ki­kent­tä. Tääl­tä löy­tyy mm. kak­si eri liu­ku­mä­keä, vä­hän haas­ta­vam­pi ja toi­nen hel­pos­ti kii­vet­tä­vä. Leik­ki­ken­tän reu­nal­la ole­vat kuu­set ovat oi­via ma­ja­paik­ko­ja.

Ystävän kanssa saa hämähäkkikeinun helposti liikkeelle.

Ystävän kanssa saa hämähäkkikeinun helposti liikkeelle.

Hanna Setälä

Täällä ylhäällä onkin hyvä tarkkailla ympäristöä!

Täällä ylhäällä onkin hyvä tarkkailla ympäristöä!

Hanna Setälä

Met­sä­po­lun var­rel­ta löy­tyy Kaut­tu­al­la Vir­ka­lan leik­ki­puis­to.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Sieravuoren laduilla hiihtämässä. Mäkilaskut olivat hurjan hienoja!

Sieravuoren laduilla hiihtämässä. Mäkilaskut olivat hurjan hienoja!

Hanna Setälä

Hiih­tä­mis­tä ja luis­te­lua.

Muh­ke­at pork­ka­na­muf­fin­sit

Kuorrute sopii täydellisesti porkkanakakkuun.

Kuorrute sopii täydellisesti porkkanakakkuun.

Hanna Setälä

Ai­ka mo­nen suo­sik­ki­lei­von­nai­siin kuu­luu pork­ka­na­kak­ku. Ei­kä ih­me, on­han tämä yk­sin­ker­tai­ses­ti pa­ras­ta! Niin me­he­vää, kos­te­aa ja her­kul­lis­ta, jon­ka vie­lä kruu­naa ma­kea kuor­ru­te. Myös yk­si omis­ta lemp­pa­reis­ta! Iha­na lei­von­nai­nen, joka on par­haim­mil­laan pa­rin päi­vän ku­lut­tua val­mis­ta­mi­ses­ta, jos vain malt­taa sin­ne as­ti odot­taa.

Tätä olen lei­po­nut use­as­ti juh­liin pel­lil­li­sen, mut­ta täl­lä ker­taa ha­lu­sin ko­keil­la, mi­ten tämä herk­ku toi­mii muf­fins­sin muo­dos­sa. Ja toi­mii­han se! Nap­paa maa­il­man pa­ras muf­fi­ni­oh­je tal­teen ja lei­vo vaik­ka pää­si­äi­sek­si. <3

Ohje soveltuu myös piirakka- ja kakkuversioon.

Ohje soveltuu myös piirakka- ja kakkuversioon.

Hanna Setälä

3 ka­na­mu­naa

3 dl so­ke­ria

200 g su­la­tet­tua voi­ta (on­nis­tuu var­maan 100 g:lla, mut­ta it­se lai­toin 200 g)

4 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl soo­daa

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

3 tl ka­ne­lia

n. 4 dl hie­noa pork­ka­na­raas­tet­ta (4–5 isoa pork­ka­naa)

Kuor­ru­tus:

200 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

50 g huo­neen­läm­pöis­tä voi­ta

225 g to­mu­so­ke­ria

Oman maun mu­kaan ko­ris­te­lu, esim. man­te­li­rou­het­ta!

Oh­je (iso­ja n.15 kpl):

Lai­ta uu­ni 200 as­tee­seen. Su­la­ta voi pie­nis­sä eris­sä mik­ros­sa. Vat­kaa mu­nat ja so­ke­ri kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta kes­ke­nään kui­vat ai­neet. Li­sää tai­ki­naan vuo­ro­tel­len voi­su­lan kans­sa. Li­sää vii­mei­sek­si pork­ka­na­raas­te. Lai­ta muf­fi­ni­vuo­at muf­fi­ni­pel­lil­le ja kaa­da tai­ki­na vuo­kiin vä­hän yli puo­lil­leen. Vink­ki! Voit teh­dä myös pii­ra­kan kaa­ta­mal­la tai­ki­nan pel­lil­le :) Pais­ta uu­nis­sa n.15–20 mi­nuut­tia.

Vat­kaa kuor­ru­tuk­sen ai­neet kes­ke­nään ja kuor­ru­ta muf­fi­nit/pii­rak­ka vas­ta kun ovat jääh­ty­neet. Ko­ris­te­le. Lai­ta jää­kaap­piin mie­lel­lään yön ylit­se. Nämä her­kut ovat par­haim­mil­laan pa­rin päi­vän ku­lut­tua. Säi­ly­tä kyl­mäs­sä.

Värikkäät koristelut piristävät leivoksen.

Värikkäät koristelut piristävät leivoksen.

Hanna Setälä

Va­loi­saa pää­si­äi­sen ja ke­vään odo­tus­ta!

Hanna Setälä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram