Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
4.7.2022 10.34

Makei juttui: Huh hellettä!

Lupiinit luovat juhannustunnelmaa.

Lupiinit luovat juhannustunnelmaa.

Hanna Setälä

Juhannusta vietettiin noin viikko sitten mahtavissa keleissä. (kuvatulva!)

Aat­to­na kä­vim­me las­ten kans­sa ot­ta­mas­sa päi­vän as­ke­leet täy­teen Po­rin Kir­ju­rin­luo­dos­sa, jos­sa si­jait­see myös Pel­le Her­man­nin puis­to. Alue on mak­su­ton ja siel­lä riit­tää kii­peil­tä­vää ja lei­kit­tä­vää use­ak­si tun­nik­si. Puis­to so­pii eri­tyi­sen hy­vin al­le kou­lui­käi­sil­le, mut­ta kyl­lä vauh­tia riit­tää isom­mil­lek­kin. Vie­lä hie­nom­man täs­tä puis­tos­ta te­kee se, kun paik­ka on it­sel­le­ni tut­tu omas­ta lap­suu­des­ta. Sa­mat van­hat put­ki­liu­ku­mä­et ja kii­pei­ly­te­li­neet tu­tuil­la pai­koil­laan, niin nos­tal­gis­ta!

Hie­noa mi­ten puis­toa on kun­nos­tet­tu ja ra­ken­net­tu li­sää uu­sia alu­ei­ta.

Värikäs puisto.

Värikäs puisto.

Hanna Setälä

Hiio-hoi! Maata näkyvissä!

Hiio-hoi! Maata näkyvissä!

Hanna Setälä

Musiikkileikkipaikka on yksi alueen uusimmista laajennuksista.

Musiikkileikkipaikka on yksi alueen uusimmista laajennuksista.

Hanna Setälä

Pienessäkin keinussa saa kovat vauhdit.

Pienessäkin keinussa saa kovat vauhdit.

Hanna Setälä

Tässä karusellissa pääsee myös ratsastamaan kiikkueläimillä.

Tässä karusellissa pääsee myös ratsastamaan kiikkueläimillä.

Hanna Setälä

Tähän kiikkuun mahtuisi viereen kaverikin.

Tähän kiikkuun mahtuisi viereen kaverikin.

Hanna Setälä

Puistosta löytyy myös kanatarha ja eläimiä.

Puistosta löytyy myös kanatarha ja eläimiä.

Hanna Setälä

Vähän epäillen hiivittiin haisulin viereen.

Vähän epäillen hiivittiin haisulin viereen.

Hanna Setälä

Värikkäät telineet kutsuvat kiipeilemään.

Värikkäät telineet kutsuvat kiipeilemään.

Hanna Setälä

Suosittu iso merirosvolaiva komeilee taustalla.

Suosittu iso merirosvolaiva komeilee taustalla.

Hanna Setälä

Tämä rakennelma on aikoinaan aiheuttanut kylmiä väreitä allekirjoittaneessa.

Tämä rakennelma on aikoinaan aiheuttanut kylmiä väreitä allekirjoittaneessa.

Hanna Setälä

Il­lem­mal­la gril­lail­tiin ko­to­na ja syö­tiin va­nil­ja-ra­par­pe­ri­tort­tua.

Lautasella uudet perunat omasta maasta.

Lautasella uudet perunat omasta maasta.

Hanna Setälä

Juhannusherkku.

Juhannusherkku.

Hanna Setälä

Mikä on si­nun suo­sik­ki­ra­par­pe­ri­pii­rak­ka­si? Oma suo­sik­ki­ni, oi­ke­as­taan hi­tik­si muo­dos­tu­nut, on Ki­nus­ki­kis­san va­nil­jai­nen ra­par­pe­ri­tort­tu. On kiva ko­keil­la uu­sia re­sep­te­jä, mut­ta huo­maan ai­na pa­laa­va­ni tä­hän re­sep­tiin. Va­nil­ja­kas­ti­ket­ta et erik­seen tar­vit­se, kun se löy­tyy jo täyt­tees­tä. Ma­ku­maa­il­maa muok­ka­sin li­sää­mäl­lä man­si­koi­ta ra­par­pe­rin ka­ve­rik­si. Ma­ke­aa ja kir­pe­ää sa­mas­sa pa­ke­tis­sa, her­kul­lis­ta! Kurk­kaa oh­je:

Poh­ja:

150 g voi­ta tai mar­ga­rii­nia

1 dl so­ke­ria

1 muna

1 dl kau­ra­hiu­ta­lei­ta

3 dl veh­nä­jau­ho­ja

Täy­te:

2 ps Blå Ban­din van­han ajan va­nil­ja­kas­ti­ket­ta

4,5 dl mai­toa

120 g val­ko­suk­laa­ta

300 g ra­par­pe­ria (mi­nul­le riit­ti yh­des­tä pöt­kös­tä puo­let)

man­si­koi­ta

so­ke­ria

Poh­ja:

Ota voi huo­neen­läm­pöön peh­me­ne­mään n. puo­li tun­tia en­nen lei­von­taa.

Vat­kaa voi ja so­ke­ri vaah­dok­si.

Li­sää muna hy­vin vat­ka­ten.

Se­koi­ta jouk­koon kau­ra­hiu­ta­leet ja veh­nä­jau­hot

Le­vi­tä tai­ki­na nuo­li­jal­la voi­del­lun pii­rak­ka­vuo­kan (26 cm) poh­jal­le tai pai­ne­le tai­ki­na jau­ho­ja apu­na käyt­tä­en poh­jal­le ja reu­noil­le.

Täy­te:

Se­koi­ta va­nil­ja­kas­ti­ke ja mai­to vis­pi­läl­lä ta­sai­sek­si. Nos­ta jää­kaap­piin 10 mi­nuu­tik­si, jot­ta kas­ti­ke muut­tuu pak­sum­mak­si.

Rou­hi val­ko­suk­laa ja se­koi­ta va­nil­ja­kas­tik­keen jouk­koon.

Pese ra­par­pe­ri ja kuo­ri tar­vit­ta­es­sa ulom­mai­nen ker­ros. Leik­kaa puo­len sen­tin pak­sui­sik­si pa­loik­si. Pil­ko man­si­kat.

Le­vi­tä poh­jan pääl­le val­ko­suk­laa-va­nil­ja­kas­ti­ke ja pai­ne­le jouk­koon man­si­kat ja ra­par­pe­rit. Ri­pot­te­le pin­nal­le hie­man so­ke­ria.

Pais­ta 200 as­tees­sa 35 min.

An­na pii­ra­kan jääh­tyä jon­kin ai­kaa en­nen tar­joi­lua. Pii­rak­ka on hy­vää myös kyl­mä­nä.

Valkosuklaa-vanilja täyte on herkullisen pehmeä.

Valkosuklaa-vanilja täyte on herkullisen pehmeä.

Hanna Setälä

Ju­han­nus­päi­vä­nä pyö­räil­tiin pie­nel­lä ka­ve­ri­po­ru­kal­la Sä­ky­län Py­hä­jär­vi ym­pä­ri. Ki­lo­met­re­jä ker­tyi rei­lu 70 ja läm­pö­ti­la hi­poi lä­hem­pä­nä kol­me­a­kym­men­tä. Näin vä­hem­män pyö­räi­le­väl­le mel­koi­nen koi­tos – mei­na­si us­ko lop­pua paah­tees­sa muu­ta­mal­la pit­käl­lä pi­ka­tie­pät­käl­lä. Ly­hy­et jääh­dyt­te­ly­tau­ot ylei­sil­lä ui­ma­ran­noil­la hel­pot­ti­vat jak­sa­mis­ta.

Kier­rok­sen jäl­keen oli­kin to­del­li­nen voit­ta­ja­fii­lis.

Valmiina koitokseen.

Valmiina koitokseen.

Hanna Setälä

Kotkaniemen laituri.

Kotkaniemen laituri.

Hanna Setälä

Sun­nun­tai­na vie­tet­tiin per­heen kes­ken le­po­päi­vää Myl­ly­o­ja­lah­del­la.

Krokotiili mukana seikkailuissa.

Krokotiili mukana seikkailuissa.

Hanna Setälä

Toi­vot­ta­vas­ti myös si­nul­la oli mie­le­käs ju­han­nus.

Ps. Man­ni­las­sa jäl­leen il­ta­to­rit pa­rin vuo­den tau­on jäl­keen hei­nä­kuus­sa per­jan­tai­sin klo 18.00.

Ota kantaa